Zihinsel modeller

icerikŞirketin de bilinçaltı vardır. Bunlar konuşulmayan, örtük kural ve inançlardır. Ama yazılı kurumsal kuralların çok ötesin-dedirler. Şirketlerin bilinçaltı, karar vericilerin bilinçaltı ve kurum kültüründen oluşur. Bunları değiştirmeden hiçbir şeyi değiştiremezsiniz.

Burada şirketin değerlerini yeniden oluşturmanız ve misyona uygun hale getirmeniz gerekir. Arkasından zayıflatıcı inançların yerine güçlendirici

Önce kişinin sınırlayıcı inanç sistemi değiştirilir. Daha sonra değerler sistemi işinde başarılı olması için yeniden düzenlenir. Arkasmdan kişinin kriterleri yükseltilir.

Son olarak da stratejiler verilir.

Şirketin de bilinçaltı vardır. Bunlar konuşulmayan, örtük kural ve inançlardır. Ama yazılı kurumsal kurallarm çok ötesindedirler. Şirketlerin bilinçaltı, karar vericilerin bilinçaltı ve kurum kültrüründen oluşur.

olanları, kah olanların yerine esnek, adapte olanları koymanız gerekir. Bazı değerlerse değişmemelidir.

insanlar birbirlerinin değerlerini ve kendi değerlerini anladıklarında iletişim başlar. Bu değerler ve inançlar ortak olduğundaysa ortak hedefe koşulur.

Sistem Düşüncesi: Sistem düşüncesi sibernetiğin feed-back ilişkilerinden yola çıkar ve iş yaşamında sistematik olarak yapılan yanlışları ve çözümlerini inceler.

NLP bu çözümleri uygulamanın yollarını gösterir. Sibernetik gerçek sorunu, tıkanıklığın nerede olduğunu bulur. NLP bu sorunu çözecek kaldıraçm nasıl hareket edeceğini gösterir.

Tüm bu model içinde biz NLP’yi personel eğitiminde, yöneticilere koçluk yapmada, kişilerin ve astlarm motivasyonunda, satışta, bilinçaltı ikna ve etkileme tekniklerinde ve liderlik eğitimlerinde kullanırız.

Bunları yaptığınızda işler gerçekten değişiyor. ABD’de Bili Clinton’dan, Fortune 500’deki firmaların tamamına kadar herkesin NLP kullanması boşuna değil.

Türkiyede seminer verme ve yönetim danışmanlığı konularmda ben de NLP’yi bizlere adapte etme uygulamaları yapıyorum. Ancak daha atılacak çok adım var. Burada sadece NLP bilmek yetmiyor. İş dünyasının içinden gelmek ve ikisini birleştirmek gerekiyor. İş dünyasının gerçek profesyonellerinin bu konuyu daha iyi kavramalarının bu süreci hızlandıracağını düşünüyorum.
İsim: *

Mail: *

19 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)