Zihinsel Düzeyimize Kendimizi Hapset

burçlar-ve-simgeleriBazen zihinsel düzeyimize kendimizi hapsetmiş oluyoruz. Bireysel ve sosyal olarak bir ergen gibi davranırken önümüze sunulan yetişkin problemlerine ergence çözümler buluyoruz. Ve bunu kabul etmediğimiz sürece yetişkin insan potansiyelini yakalayabilmemiz hiç mümkün gözükmüyor. Bütünsel zekâmıza ulaşmak için bu kitapta anlatacağımız yedi adım, ergenlikten yetişkinliğe geçiş yolculuğumuzun temellerini teşkil ediyor.

Biyolojik olarak büyürüz, yaşlanırız ancak bu olgunlaşma içsel gelişimimizle birlikte olmazsa yaşımızın büyümesinin hiçbir manası yoktur. İnsanların yetişkin dedikleri yaşa gelmek için sadece hayatı belli döneme kadar sürdürmek yeterli olacakken, yetişkin bir birey olmak için içsel büyüme ve gelişimimizi tamamlamış olmamız gerekir.

Şekil 4’de “kimlik” kavramıyla karşılaşıyoruz. Kimliğin genel manada ego ya da kişilik olduğunu düşünebiliriz. Beden, sahip olunanlar, başarılar birleşerek bir benlik imajı oluşturur.

Nasıl ki gözümüzü kapadığımızda bile gözümüzün önüne gelebilen bir beden imajımız varsa, hiçbir kanıtı olmadığı halde varlığını devam ettiren bir benlik imajımız vardır. İşin ilginç yanı, insanlar uzuvlarmı kaybettiklerinde bile “tam” bir beden imajı canlanır gözlerinde, kaybettikleri kol ya da bacaklarının yerine hayali uzuvlar koyarlar.

Gerçek olmayan bir kimlik ya da benlik imajına sahip olabiliriz. İn sanlar olmak istedikleri şeyi olduklarına inanmak istedikleri için, ken dilerini kafalarındaki kimliğe ya da imaja sahip olduğuna inandırırlar. Bu durum, hayada henüz gerçek bir bağlantı kuramadığımız ikinci dönemde oluşur. Kimlik ” miş gibi” bir hayattır. IQ ve EQ’yu birbirine bağlar ancak bu bağlam gerçek bir anlamdan yoksundur. Eğer ben de kendi aldatıcı kimliğimle yüzleşmemiş olsaydım, hiç şüphe yok ki kendini gerçekten çok ciddiye alan bir felsefe profesörü olacaktım.

SQ’nun sınırsız zekâ alanını görmemizi engelleyen şey, kimlikleri mizdir. Kimlik, yüksek bir zekâ alanına ulaşma yolunda önümüze engeller koyar. Sürekli olarak daha büyük ve yüksek bir hakikatle karşılaşmayacağını telkin eden bir zekâya sahiptir kimlik. Kimlik her zaman daha fazlasını isteyen, kısa kesen ve hep kolay yolu arayan huzursuz bir hayattır. SQ’da kaybolmuşluk hissi, kimliğin tek başına hiçbir seviye elde edemeyeceğini ve ancak kimliğin etkisini “yıkarak” yeni bir zihinsel düzeye bağlanabileceğimizi bize içsel olarak kabul ettirir.
İsim: *

Mail: *

20 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)