Zeus, oğlu Apollon

icerikZeus, oğlu Apollon’a kuğulardan çektiği, ateş saçan bir araba armağan eder; Tanrıça Demeter yeryüzüyle Olimpos Dağı arasında uçan bir arabayla gider gelir.

Dünyanın çeşitli, değişik toplumlannda, bölgelerinde, kıtalarında herkesin kendine özgü inançları vardır. Tann kavramı ilkel toplum için başka, evrim geçirmiş ya da geçirmeye yüz tutan toplum için başkadır. Yine de topluluklar arasında birleşmelere yer veren inhanç benzerlikleri, eşlikleri vardır. Çağdaş psikoloji bunları derinlikler psikolojisine bağlamaktadır; gerek Freud un gerek Jung’un öğretileri bu tür inançların, hayallerin bir gerçekten, evrensel bir hafızadan doğduğunu açıklıyor.

Birbirinden uzak, bütünüyle ayn topluluklarda benzer mitoslara, destanlara, inanç ve ayrıntılara rastlıyoruz. Psikolojinin getirdiği açıklamaya rağmen bu benzerlikler insanı düşündürüyor. Sanki bunları yaratan başka, bilmediğimiz, belki sezinlediğimi* Lir neden, bir olaylar zindri olagelmiştir. Çok eski, unutulan bir çağda bu olaylar zinciri çeşitli tophımlan etkilemiş, inançlarında, mitoslarında, kutsal kitaplarında geçmiştir.

Bu bölümdeki amacımız ne dinlerin tarihini çizmek ne de değişik inançların arasındaki ortak noktalan aramak, bulmak ve eleştirmektir. Bizi burada özellikle ilgilendiren, uçan nesneler kullanarak uzaydan inen, yeryüzünde bir topluluğun evrimine, bir uygarlığın doğuşuna hizmet ettikten sonra kaybolan, uzaya dönen, yine de arkalarında bir iz bırakan Tanrıların çok yönlü hikâyesidir.

Smithsonian Enstitüsüne göre Eskimolar 10.000 yıl önce Moğolistan’dan Grönland’a göç etmişlerdir. Göçün 10.000 ya da daha fazla yıl önce oluşu tartışılabilir ve tartışılmaktadır. Önemli olan hangi nedenle Orta Asya’dan kopup buzlar diyarına yerleştikleridir. Göçü tanıklayan bir nokta Eksimolar’ın folklorlarında da vardır:
İlk kabileler Tanrılar tarafmdan kuzeye taşınmışlardır.
İsim: *

Mail: *

13 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)