Zeka konusu olan duygular

burclar-dogum-haritasiRUHSAL ZEKÂ konusu olan duyguları idare eden ve dürtüler üzerinde duran bilişsel yeteneklerimiz sayesinde, duygular üzerinde hâkimiyet kurmasına izin veren eğitimleri kapsar.
Duygusal hayatımızı yönetebilmek için genelde iki tür seçenek var dır; ilki IQ’muzu kullanarak, İkincisi ise EQ’muzu harekete geçirip bu süreçteki bilişsel yeteneklerimiz üzerinde çalışarak yapılan kontroldür.
Ben size bunlardan daha zorlayıcı ama daha etkin bir üçüncü yol öneriyorum. Sahip olduğumuz duyguların kaynağını keşfetmek, er genlik duygularını kendi devamlılığını sürdürmek için kullanan ve bizi esir alan kimliğimizi üzerimizden fırlatıp atmak ve vereceğimiz duygusal karşılıkların sorumluluğunu almak, diğer iki metodun başarabileceğinin çok ötesinde bir duygusal olgunluk ve gelişim sağlar.

Tüm küçük çocuklarda var olan bir duygusal davranış örneğini ele alalım. Tüm çocuklar ihtiyaçlarının anında karşılanmasını ister ve bu isteğinin karşılanmasına yönelik davranışlar sergiler. Acıktıklarında ağlar, ilgi istediklerinde bir sürü garip ses çıkarırlar. Çocuklar büyüdükçe ihtiyaçların ortaya çıkması ile bunların karşılanması sonucu memnuniyet hissetme talebi arasındaki zaman uzar. Bu konuda yapılan çalışmalar göstermektedir ki, ihtiyaçlarının anmda karşılanmasını talep etmeyen, hazzı erteleyen çocuklar daha sonraki yıllarda iş yerlerinde daha yüksek yönetim kademelerinde çok başarılı olurlar. İnsanlarla birlikte çalışmak için gerekli çoğu strateji, dilimizi tutmamızı ve bir duruma karşı çıkmak için en doğru anı beklememizi telkin eder.

Bununla birlikte, hazzı erteleme özelliği SQ zekâmızla yeni bir seviyeye yükseltilebilir. Neden sinirlendiğinizi, taleplerinizin sebeplerini ve diğer insanların buna uymasını neden istediğinizi sorun kendinize. Bütün bu isteklerimizin altında yatan sebebin kimliğimiz olduğunu keşfetmeniz hiç de uzun sürmeyecektir. Bu taleplerimiz ne kadar çok olursa benliğimizin özü o kadar az gelişir. Kimliğimizin sürekli olarak tanınmaya, önemsenmeye, kabiliyetli, zeki, başarılı, güzel ve akıllı olarak benimsenmeye ihtiyacı vardır. Bununla birlikte bu ihtiyaçlarm bir analizini yaptığımızda, kimliğin tüm bunlara çoğunlukla kendini devam ettirmek, büyüyüp serpilmek için ihtiyaç duyduğu ortaya çıkar. Öz benliğimiz için değil tamamen kendi için istemektedir, öyle ki zekânın daha
yüksek biçimleriyle bağlantı kurmamız noktasında çok az yardımcı olduğu gayet açıktır. Eğer seçim yapmamız istenseydi kim gerçek mutluluk, bütünlük, işe yararlık ve gelişmişlik duygularını feda edip akıllı, başarılı ve zeki olarak düşünülmek isterdi ki?

Kısa süreli ya da uzun süreli duygusal ve zihinsel yatırımlarımızı temel almak yerine ne verdiğimizi ve buna göre nasıl bir geri dönüş beklediğimizi SQ süreci hesaplamaz. SQ’nun rehberlik ettiği duygular içimizdeki hissiyatı güçlendirir, bu da tam da şu anda hayatımızı yeni tat minkârlıklar, ilgiler ve meraklarla tanıştırır. Anlam hayatm kendi sunduğu ödülüdür.

Gelişimi inceleyen psikologlar, gelecekte elde edeceklerimizi düşünerek bugünkü zevklerimizi ertelemekle yeni fırsatlar ve yetenekler zincirine olanak tanıdığımızı ifade ederler. Geleceği planlayabilir, yiyecek depolayabilir ve daha uzak yerler keşfetmek için çok daha ötelere seyahatler yapabiliriz, böylelikle yeteneklerimizi ve özgürlüğümüzü de arttırmış oluruz. Ancak ruhsal zekâ, memnuniyet hissini daha sonraya bırakarak bu bağımsızlığı elde etmeye uğraşmaz, bunun yerine hoşnutluk ihtiyacının toptan üstesinden gelmeye çalışır. SQ’lanm kullanan bireyler zaten kendilerine yaşamaya dair bir fırsat verilmiş olduğu için minnettardırlar ve yaşamdaki varlıklarının SQ’larimn varlığıyla özdeş olduğunu bilirler. Yaşamla özleri bütünleştiği için, onlar yaşamın her anında kendilerini daima ‘evde’ hissederler.
İsim: *

Mail: *

18 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)