Yükselen Burcu Terazi Olanlar

horoskopBurclar

Transit Pluto natal Ay’la kavuşum yaptığında, kişi hayatının en derin, en yoğun duygularım yaşar. Büyük bir kayıp, acı ya da derin psikolojik gelişim ve dönüşüm için bir katalizör işlevi gören ayrılıktan dolayı cam yanar. Arzuları arınır ve duygusal bağımlılıkları ortadan kalkar. Bu transitteki duyguları ham, yoğun ve doğrudan bilincin yüzeyindedir. Yükselen burcu Terazi olanlar İçten ihtiyaçları, dürtüleri ve motivasyonları ile yüzleşirken, tüm kişiliğim, psikolojisini, coşku ve davranış modellerini değiştirir. Kişi cesur, bilinçli ve sorumlu bir şekilde halihazırdaki evrimsel ve dönüşümsel olanla uğraşırsa, duygusal sağlığım, yani esnekliğini, adapte olma gücünü ve içgüdüsel olarak anında tepki verme yeteneğim geliştirecektir. Transit sona erdiğinde, önceki gibi duygusal olarak tepkisel olmayacaktır.

Bu transit ve getirdiği süreç, yine de son derece hassas ve yorucudur. Yükselen burcu Terazi olanlar sürekli olarak kendini güvensiz ve istikrarsız hissettiren ölüm yeniden doğum deneyimlerine katlanır. Artan krizle, değişime ihtiyaç duyan sağlıklı davranış ve tutumu tanır. Güçlü korkularla, komplekslerle ve çocukluğundan kaynaklanan bilinçaltı derin kaygılarla yüzleşmek zorunda kalır. Aksi takdirde, duygusal ve psikolojik acısı sürekli artar. Kontrolü ve eski bağlan bırakmaya istekli olmalıdır. Yükselen burcu Terazi olanlar Duygulan her zamankinden daha derin ve yoğundur. Biraz nötr, objektif ve tarafsızdır.

Tüm Pluto transitlerinde olduğu gibi kişi metafizik, mistisizm, yoga ve ruhsal çalışmalarla ilgilenebilir. Varoluşunun özüne gitmek ve doğanın işleyişini anlamak ister. Sezgisel ve psişik eğilimleri artar. Daha hassas, alıcı ve empatiktir. Kendi psikolojisi ve davranışıyla ilgili önemli içgörüleri kadar, mistik deneyimleri de olabilir. Yükselen burcu Terazi olanlar Kişisel gelişim çabaları ve ruhsal uygulamalar, anlık ve çarpıcı sonuçlar yaratır. Meditasyon, içe dönme ve olumlu düşünceden büyük ölçüde yararlanır. Analiz veya psikoterapi için mükemmel bir zamandır. Kişinin kendini dönüştürme yeteneği hat safhadadır. Yaratıcılık yeteneği de öyle. Şu anda özellikle ifadelerinde başanlıdır, çünkü düşünceleri duygularına işlemiştir.

Kişinin annelik enerjisi genişler ve aniden çok besleyici olabilir. Güçlü şifa yeteneği sergileyebilir. Evrensel hayırla ilgilenir ve sevecenliği, bakımı ve başkalarına içten bağıyla büyük katkıda bulunur. Tüm insan ırkına karşı sevgi duyar. Sevdikleriyle bir olma arzusu duyar.

Kişinin kadınlarla yoğun deneyimleri olur. Tutkulu, güçlü, ruhsal ve yüksek seviyede gelişmiş kadınlarla karşılaşır. Aynı zamanda baskıcı, manipülatif ve ‘hırslı’ kadınlarla sorun yaşayabilir. Onlarla olan ilişkilerinde, güç mücadelelerinin farkında olmalı ve bu transit bitene kadar şefkatli ve direnç göstermeyen bir tavır benimsemeyi düşünmelidir. Her şeyden önce duygusal kargaşa, yakışıksız duyarlılık ve aşırı hassasiyetten kaynaklanan zorlayıcı veya saplantılı davranıştan uzak durmalıdır.

Bu transit boyunca annesiyle ilgili çözülmemiş önemli konularla yüzleşebilir. Annesi evrim ve ruhsal uygulamalarla ilgilenebilir. Bununla birlikte küstah ya da ukala da olabilir. Yükselen burcu Terazi olan Kişinin annesi yaşlı ya da sağlığı zayıfsa, durumu dramatik bir şekilde kötüleşebilir. Transit Pluto’nun Güneş’e ya da Ay’a kavuşumu süresince, kişinin babası (Güneş) ya da annesi (Ay) kanser olabilir ve ölebilir. Yine de bu, diğer birçok astrolojik faktörlerin dahil olduğu durumda olur. Bu nedenle, okuyucunun, bu transitle karşüaşüğmda tetikte olması gerekmez.

Yükselen burcu Terazi olanlar ev ortamında değişimler yaşar. Daha büyük güvenlik ve mutluluk sağlayan başka bir eve taşınabilir ya da var olan evinde belirgin düzeltmeler yapar. Çiftçilikle ya da arkeolojiyle ilgilenirse, bu alanlarda büyük ilerleme kaydedebilir. Sağlık açısından, kişinin midesi, göğsü ve beyni hassastır. Bu transit süresince kadınların regl durumlarında dalgalanmalar ya da tuhaflıklar olabilir. Kişi şimdi, halkla etkili ve güçlü bir şekilde nasü uğraşacağım hisseder. Bu yetenek onun ün kazanmasına yardım eder.

Bu transitin sonucu olarak, kişi duygusal olarak nasü daha dengeli, ölçülü ve objektif bir şekilde davranacağım öğrenir. Hassaslığı, savunmasızlığı, güdüleri ve içsel işleyişine dair içgörü kazanır. Bu onu duygusal ve psikolojik olarak özgür bırakır.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

18 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)