YÖNETİCİLİKLER TABLOSUNU OLUŞTURAN BAZI KURALLAR KENDRALAR

dort-4-element-su-toprak-hava-ates-sembolYÖNETİCİLİKLER TABLOSUNU OLUŞTURAN BAZI KURALLAR KENDRALAR (köşesel evler)-1., 4., 7. ve 10. evler

• Kendralan yöneten benefikler olumsuz enerji alır ve zarar verme kapasitesine sahiptir.

• Kendralan yöneten malefikler olumlu enerji alır ve iyi olma kapasitesine sahiptir.

• Kendraların yöneticileri güçlüdür. Aralarında, l.nin yöneticisi en zayıftır, 4.nün yöneticisi daha güçlüdür, 7.nin yöneticisi daha da güçlüdür, lO.nun yöneticisi ise en güçlüdür.

• Kendralardakı gezegenler güçlüdür, kişinin hayatında önemli etkilere sahiptirler. TRIKONALAR (üçgen evler)5. ve 9. evler

• Trikonayı yöneten her hangi bir gezegen uğurludur ve en olumlu enerjiyi beraberinde taşır.

• Trikona yöneticileri o kadar uğurludur ki, aym anda kötü evleri yönetseler bile olumlu sonuçlar yaratırlar.

• Trikona evinde olan bir gezegenin, yönettiği evlerde olduğu gibi olumlu yönleri ortaya çıkar.

• 5. evin yöneticisi 9. evin yöneticisi kadar güçlü değildir.

Not: Bazı astrologlar 1. evin yöneticisini trikona ve kendra yöneticisi olarak düşünür.

UPAC HAYALAR 3.  6. 10. VE 11. evler

Not: 10. ev, doğası ve davranışı bakımından bir upachayadn ama yöneticiliklerde kendra olarak düşünülür

• Upachayalar, kişinin hayatında yaşadıkları yoluyla gezegenlerin güç kazanabileceği ve ev tarafından belirlenen durumların zaman ve çabayla gelişebileceği gelişim evleridir.

• Bir upachaya evini yöneten her hangi bir gezegen, yoğun bir şekilde olmasa da olumsuz enerji alır ve az miktarda zarara yol açabilir.

• Upachayalardakı malefikler mükemmel sonuçlar verirler.

• Upachayalardafa benefikler iyi sonuçlar verirler ve bulundukları evin, özellikle güçlenmelerinde veya yararlarının artmasında bir katkısı yoktur.

• Upachayalarm en zayıfı üçüncü, en güçlüsü ise on birincidir.

NÖTR EVLER  2 8 ve 12. evin yöneticileri

• Benefik bir gezegenle kavuşum halindeyseler, iyi sonuçlar verirler. (Pratikte Hintli astrologlar 2. ev yöneticisi dışında bu tavsiyeye uymazlar. Pratik olarak söylemek gerekirse, 8. ve 12. bütün bağlantılarına zarar verir.)

• İkinci evdeki gezegenler açı ve burç yerleşimi dışmda, bu evde olmaktan şu ya da bu şekilde fazla etkilenmezler.

DUSTHANALAR (kötü evler)6., 8. ve 12. evler

• Bir dusthanayı yöneten her hangi bir gezegen negatif enerji taşır ve bulunduğu yerde yıkıma neden olur.

• Bir dustharıada olan her hangi bir gezegen ve onun yönettiği ev zarar görür.

• Özellikle 6. ev, koşulların gelişebileceği bir büyüme evi olduğundan, 6. ev ve yöneticisi, dusthanalar arasında en az malefik olandır.

MARAKALAR (ölüm veren gezegenler)2. ve 7. evin yöneticileri

• Hayat evleri 8. ve 3. evlerdir (3, ev, 8. evden 8 ev sonra gelir). 12. ev kayıpların evi olarak bilinir. 8. evden 12 ev sonrası 7. evdir, bu yüzden 7. ev hayatta kötü bir etkiye sahiptir. 3. evden 12 ev sonrası 2. evdir ve aym şekilde yıkıcı hale gelir. Bu, son derece ince ve ustalık isteyen bir konudur, bir astrolog Hint astrolojisinde çok iyi deneyim kazanana kadar marakalann düşünülmesi ertelenmelidir. En görünen etki, iki marakarun aym evde olmasıyla ortaya çıkar. Böyle bir durumda, astrolojik olarak belirlenemeyecek kötü bir etki meydana gelebilir. Çoğu astrolog marakalan ölüm zamanım belirlemek için kullamr, çünkü çoğu insan bir maraka dönemi veya alt döneminde ölür. Ancak, bu çok karışık bir konudur ve ölümün gerçekleşmesi için söz konusu gezegenin başka kötü etkiler altında olması gerekir. Aym zamanda marakalar, ölümün daha olası olduğu yaşlılık zamanlarında daha kötü etkilere sahiptirler. Genç ve orta yaşlı kişilerin, marakalann daşaları hakkında fazla endişelenmelerine gerek yoktur.

Bir önceki yazım: YÜKSELEN BURÇLAR GEZEGENLERİ
İsim: *

Mail: *

14 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)