YENGEÇ BURCU (CANCER)

indir (1)YENGEÇ (CANCER)

Görülmezliği var olmamak sayanlar yaşamıyordur; onların aradıkları varoluş biçimi, aradıkları ölümsüzlük hayaletlere özgüdür; görülmek hayaletlerin tutkusudur, unutulmamak ise ölülerin.

-Norman O. Brown

Sembol

Yengeç. Savunmasız bir yaratik. Lezzetli bir et parçası. Martıların yiyeceği. Nasıl hayatta kalabilir? Onun için ümit var mı? O yalmzca yutulmayı bekleyen küçücük bir lokma.

Su

Öncü Anne Tedavici Görülmez İnsan

Yengeç yaşamak için bir kabuk geliştirmelidir. Kendisi ile doğa araşma bir duvar örmelidir. Bunun dışında kendisini koruyabilmekten acizdir.

Bu zırh, onun dayanmasını sağlar. Çevresiyle barış içindedir. Ancak bu süreç tehlike dolu bir değişimin tohumlarım içerir. Yengeç yer. Olgunlaşır. Ve kısa sürede kabuğuna sığamaz olur. Kabuğu değiştirmesi gerekir. Eğer kurnaz ve şanslıysa yeni bir kabuk geliştirene kadar hayatta kalmayı başarır. Daha büyük ve yeni boyutlarına uygun bir kabuk. Ama, ancak kurnaz ve şanslıysa.

Son Nokta

Bilinç İkizler’in atlıkarıncasından başı dönmüş, yaşamın ortasında kaostan aklı karışmış bir şekilde, köklerine, içe doğru döner. İkizler için doğru “dışarıda” bir yerlerdedir. Ruhu uyanıklık ve merakla doldurarak, dünyayı araştırır. Yine de bu araştırma hiçbir şeyi açığa çıkaramaz. Hayat daha fazla gizemle, eksik noktalarla ve hazmedilmemiş detaylarla dolar.

Yengeç yeni bir yön seçer. Evrenin içinde hızla dönenip durmak yerine içindeki bilincin dallarına tutunmaya, deneyimin temel taşlarım son-dajlamaya, kalbe baskı yapmaya başlar.

Yengeç için dünyamn hammaddesi duygulardır. Zodyakm bu etabına, dev gibi bir sübjektivite hayat verir. İkizler’in gözlemci, araştırmacı bilinci kenara çekilerek, duygulara, izlenimlere ve kişisel tepkilere yol verir. Artık objektif bir evren yoktur. Reaksiyonlardan oluşan bir doku kalmıştır.

Yengeç burcunda doğanlar, bundan önceki burçlar için ulaşılamaz olan, içsel dünyamn boyutlarına nüfuz etmek arzusundadırlar. Duyguların diline hakimdirler. Akim sübjektif ve tepkisel yanlarıyla büyülenmişlerdir. Kendisinin yönettiği, sürekli bir psikanaliz süreci Yengeç’in yaşam kaynağıdır.

Bilinci hissetmek. Yaşamın her ayrıntısını hissetmek. Bu vahşi dünyanın mezbahasına karşı bizi koruyan duyarsızlık kabuğundan kurtulmak. Tüm bunlar Yengeç’in işidir.

Yengeç’in son noktası? Hayatın cehennemi uyumsuzluğunu görmek. Kazara içeriden taramak. Ve tüm garipliğine karşın, tüm sağduyuya rağmen, yaşamın sunduğu her şeyi sevmek, kabullenmek ve ona güvenmek.

Strateji

Otomatik bir batiskaf (denizaltı aracı). Amacı? Okyanusun yüzeyinden dört mil aşağıda deniz tabanının haritasmı çıkarmak. Tortudan örnekler toplamak. Ve hasar görmeden ana gemiye dönmek.

Bir strateji diğerlerinden önde gelir: Batiskaf hayatta kalmalıdır. Deniz ona baskı yapar, bir açık veya zayıf nokta bulmak için duvarlarını yoklar. Bu düşmanca ortamda, savunma çok önemlidir. Zırh olmadan, batiskafın içindeki hassas ölçüm aletleri saniyenin onda birinde parçalanabilir.

Yine de savunmada boşluklar olması zorunludur. Altmış santim kalınlığında, yekpare, çelik bir duvar batiskafı mükemmel koruyabilir. Ama zırhmda kesintiler olmayan bir batiskaf çevreyi araşürmak için hareket edemez. Kameralar için pencereler olmalıdır. İçerideki beyinden, dıştaki gözler ve kulaklara kablolar çekilmelidir. Dışarıdan toplanan materyal için içeride depolama bölümleri yapılmalıdır.

Batiskafı tasarlayanlar zor bir problemle karşı karşıyadır: eğer cihazı çok korunaklı yaparlarsa, fonksiyonunu yerine getiremez olur. Ve eğer onu iyi koruyamazlarsa, içinde çalıştığı ortam tarafından imha edilebilir.

Yengeç de aynı problemle yüz yüzedir.

Yengeç’in “ölçüm aletleri” zodyaktaki en hassas aletlerdir. Hiçbir burç bu kadar yoğun hissedemez. Ve hissetmek hayatm amacıdır. Ancak bu duygusal devreler aşırı yüklenip, yanabilir. Hayat yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde içeri alınmalıdır. Bütün savunmaları kaldırmak intihar demektir.

Yengeç’in hedefi ince ayar yapılmış duygusal hassasiyetini korurken, aym zamanda dünyayla etkileşiminin yoğunluğunu en yüksek doza çıkarmaktır. Bu duyarlılıkları korumak için çelikle kaplamak kırılgan mekanizmanın dayanıklılığım sağlayacaktır. Ancak yaşamın anlamı dayanıklılıktan daha derindir. Yengeç’in stratejisi hayatta kalmak ile bağdaşık minimal savunmaları yaratmaktır.

Ürkeklik bu savunmalardan birisidir. Özellikle çocuklukta, hayal kurma ve suskunluk Yengeç’in paravamdır. İnsan dünya ile çok zorun-luğu olduğu, kaçıramadığı bir etkileşim içindedir. Anonimlik ve yanlış bilgilendirme maskesi takınır. Çöldeki bir Kızılderili gibi, bu insana bakarız ve sadece bir maske görürüz.

Yaş ilerledikçe savunmalar daha karmaşık ve entellektüel bir hal alabilir. Yengeç yanıltıcı söz söylemekte usta bir kişiliği, sosyal arenaya, üç boyutlu hologram olarak projekte etmeyi öğrenir. Bu belki de arkadaş sever bir hologramdır. Kılık değiştirmiş bir halde, çevresindeki kişilerin ruhları arasında, X ışını fotoğraflar çekerek, bir casus gibi dolaşır durur.

Yengeç’in seçeneği azdır: bir maske takınmak veya çıplak, kendini açığa çıkarmış bir şekilde durmak. İçsel süreçleri o kadar hassas, hayat o kadar sallantılıdır ki, iyi bir yalıtım olmadan Yengeç’in sinir sistemi tahrip olabilir. Diğer yandan güvenlik için öyle savunmalar geliştirebilir ki, bunlar herşeyin, hatta gelişimin bile önünde durabilir.

Evrim için Yengeç kabuğundan kurtulmalı, ancak bunu iyice hesaplayarak yapmalıdır. Yoğun trafikte, meydandaki kürsüde psikolojik pantolonunu aşağı indirmesi gerekmez. Seyirci özenle seçilmeli, zamanlama kusursuz olmalıdır. Aşırı kırılgan Yengeç kabuğundan sıyrılırken onurunu, hayatim ortaya koymaktadır.

Ancak bunu yapması şarttır. Açılması, güvenmesi gerekir. Sevgi her zaman bir kumardır, ve Yengeç bu riske atılmayı öğrenmelidir.

Kaynaklar

Yengeç’i Tierra Del Fuego’ya giden yavaş bir otobüse yerleştirin. Bu, çoğumuz için derinin pul pul döküldüğü, sinirlerin yavaş yavaş harap olduğu cüzzam hastalığı ile eşdeğer bir yolculuktur. Ama Yengeç farklı bir tepki verir. Rahatça yerine yerleşir. Gözlerini kapar. Ve on saniye içinde dünyada yürüyüşe çıkar.

Yengeç’e hayallerinden oluşan bir dünya, dış dünyadan daha çekici gelir. Ve iç dünyasımn zenginliği onun temel kaynağıdır. Diğer burçlardan farklı olarak, Yengeç iki kulağımız arasında taşıdığımız periler ülkesinde, kendisini evinde hissetmektedir.

Hayalgücü, sübjektivite, duygular Yengeç’in hammaddeleri. Bunlar tüm duyguların temeli olan “sevgi”de odaklanırlar. Bir başka insana bak. Sevecenlik hisset. Ona yardımcı olma, onu tedavi etme ve onu besleme arzusunu hisset. Rekabet duygusu, korku olmasın. Sadece desteklemek olsun. İşte şimdi Yengeç devreleriniz çalışmaya başlamıştır.

Şefkat ve ilgi Yengeç’in önceden tasarlanmamış reaksiyonlarıdır. Bunlar, bu burcun kendini koruma güdüsünden daha güçlü olan özelliklerdir. Dünyamn en yumuşak huylu insanı birkaç şişe bira içip, külhanbeyi kesilse, Yengeç’e ulaşabilmek için çok uğraşması gerekebilir. Bu bir bakıma elinde kilise anahtarıyla kale kapışım açmaya çabalamaya benzer. Ama Cengiz Han kalenin önünde kalbi kırık bir şekilde dursa, kapılar anında açılır.

Böyle bir sevgi Yengeç’e çok doğal gelir. Bu özellik, burcun son noktası değil, kaynağıdır. Destekleyici olmak. Yardımcı olmak. Koruyucu olmak. Övgüye değer özellikler, ama kabuktan sıyrılmaktan, çıplak kalmaktan farklılar. Bunlar, sevginin özel bir çeşididirler. Güvenli bir çeşidi.

Anaçlık Yengeç’in otomatik olarak ortaya çıkan bir başka kaynağı. Gerçekten sevmek anaçlıktan daha zor ve daha tehlikeli gelir. Ve asla, bir çaba harcamadan mümkün olamaz.

Karanlıklar

Anaçlık Yengeç’in en yüksek ifade biçimi, aym zamanda potansiyel düşüş nedenidir. Bu onda dokuz insan sevgisinin yumuşak bir ifadesidir. Geri kalan zamanda ise, bir başka kaçış noktası, bir başka kabuktur.

İnsanlar, özellikle acı çekenler, Yengeç’in rahmine doğru çekilirler. O, ilişkide olduğu insanlardaki hassasiyeti ve kederi kendine doğru çekerek, onların gülebilecek ve ağlayabilecek kadar güvende hissetmelerini sağlar. Yengeç üstünde Anne yazısı bulunan astral bir tişört giyer gibidir. Herkes bu mesajı okuyabilir. Tierra del Fuego’ya giden o otobüse Yengeç’i bırakm, on dakika soma, yanında, bütün kalbini ona açan birisi oturuyor olacaktır.

Hiçbir burç annelik maskesini Yengeç kadar inandırıcı takmamaz. Biz anlayış ve şefkate ulaşırız. O emniyet ve görülmezliğe ulaşır. Böy-lece hiç kimse bir yere ulaşamaz, özellikle kişisel, özel ilişkilerde. Annelik otobüste tanımadığımız kimselerde iyi iş görebilir. Ancak bir evliliğin veya dostluğun egemen teması olamaz. Eğer olursa, böyle bir bağın doğal eşitlik ilkesi bozulur. Her iki insanın da insanlıkları ellerinden alınmış olur.

Yengeç annelik rolünün ayartıcı tehlikelerine karşı tetikte olmalıdır. Bu rol sonucunda kendisini akıllılık, affedicilik ve anlayışlılık perdesi ile örterek, kendi gereksinimlerinin ve fırtınalı iç dünyasının görülmezliğine neden olabilir. Bu davranış, güvence ve süreklilik sağlamakla birlikte, bir başka kabuk oyunudur. Ve bu oyunda en düşük bahis yalnızlıktır.

Duygusal arenada çıplaklık Yengeç için korkutucudur. Aym şekilde ürkütücü olan bir başka şey ise dış dünyada güvencesizlik ve değişkenliktir: değişim, macera ve deneyimdir.

Yengeç için, küçücük bir deneyim katedilen büyük bir yol demektir. Koç ve İkizler için varolma biçimi olan havai fişekler Yengeç’e korku filmi gibi gelmektedir. Ama Yengeç’in bile bir parça değişiklik ve farklılığa ihtiyacı vardır. Ne yazık ki, tedbirli ve doğal içgüdüleri buna engel olabilir. Boğa gibi, sıkıcı ve her zaman öngörülebilen bir yapıda, ruhunu susturabilir. Kendini geliştirme yolunda görevini tamamlamış işlerde mekanik olarak çalışabilir. Değişiklik korkusuyla ilişkilerim kalıplaşmış bir şekilde sürdürerek öldürebilir. Kabuğunda güven duygusuyla, romantik ve yaratıcı yönünü yıllarca kış uykusuna yatırabilir.

Bir önceki yazım: Yengeç Burcu 2014
İsim: *

Mail: *

15 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)