Yengeç Burcu Aylık Falı

TRANSİT NEPTÜN NATAL MERKÜR KAVUŞUMU

Transit Neptün natal Merkür ile kavuşum yaptığında, kişinin zihni varoluşun sonsuzluğunu algılayacak kadar hassaslaşır. Kişi aniden ruhsal felsefelere ve beş duyu vasıtasıyla elde edilen sıradan bilgileri aşan, hayaü evrensel veya ilahi bir perspektiften açıklayan mistik fikirlere açılır. Astrolojiye, yogaya, metafiziğe, dine, psişik olgulara ve okültizme merak salabilir. Aydınlanma yolunda ruhsal uygulamalara katılabilir.

Ne yazık ki, pratik meseleler açısından bu transit son derece zordur. Zihin sınırlarım ve kısıtlamalarım serbest bırakırken ve sonsuzla (ne kadarı mümkünse) birleşirken, kişi geçici olarak odaklanma, yoğunlaşma, etkili düşünme ve iletişim kurma yeteneğim kaybeder. Netliği ve kesinliği çarpıcı bir şekilde zarar görür ve bir şeyleri organize etmekte zorlanır. Duygularından ve canlı hayal gücünden son derece etkilenir. Çok az objektiftir. Kolay kandırılır ve bundan kolayca faydalanılır. Karar vermek ve önemli planları uygulamak için zayıf bir zamandır.

Transit Neptün’ün natal Merkür’le, ikiyle dört aylık süreçlerle tekrarlanan iki yıl boyunca yaptığı bu transitte, kişi kendini kafası karışmış, yönünü kaybetmiş ve şaşkına dönmüş hissedebilir. Bir şeyleri net şekilde görmez. Düşünme yetisi çarpıtılabilir. Gerçekler ve hayallerle sorun yaşar. İdeallerim açığa iyi vuramaz. Birçok yanlış anlama ve yanlış ifade etme durumu yaşar. Anlaşma görüşmelerini ve imzalamayı ertelemelidir. Unutkan veya ihmalkardır ve olan biteni anlamaz; sözleşmeyi satır aralarına kadar çok iyi incelemeyi ihmal eder.

Kişi rüya ve vizyonlara dalmıştır, hatta zihni onlarla çok meşguldür. Hayal gücü verimli ve düşüncesi yaratıcıdır. Sanatla, müzikle, şiirle ve tiyatroyla ilgili olan her şeyde başarılı olur. Algıları yükselmiştir. Güzelliği ve kültürü sever. Kişi roman ya da fantezi yazarıysa, hayatındaki en iyi, en verimli dönemlerinden birindedir. Sihir, film yapımı ve fotoğrafçılık üzerine çalışanlar için de mükemmel bir zamandır.

Kişinin makinelerle, özellikle telefon, teyp, radyo, bilgisayar ve bilgi yayan her türlü cihazla sürekli sorunları olabilir. Ayrıca her gün bir şeyleri kaybeder ve aklım kaybedip kaybetmediğini bile merak etmeye başlar. Eğitimle ilgili konular olumlu değildir. Testlerde başarısı düşüktür, anlaşılır sunumlar yapmakta ve dersler vermekte başarısız olur ve sık sık aklı kanşır ya da dağılır. Hükümleri her zamankinden daha az kesindir. Hayal gücü ona ihanet ettiğinden hatalar yapar. Diğerleri ona yalan söyleyebilir ya da onun gönderdiği mektup ve mesajları alamayabilirler.

Kişi şimdi son derece sezgiseldir. Son derece keskin psişik gücü vardır. Güçlü bir adanmışlık hisseder ve dua etmek için ilham alır. Kişi meditasyon yapmaya karar verirse, en yüce deneyimlerinden birkaçım yaşar. İlahi rehberlik bile alabilir. Sağlık açısından ise, akciğer ve bağırsakları risk altındadır. Şiddetli bir stres hisseder ve ağır koşullardan ve rahatsız edici insanlardan uzak durmalıdır. İş arılaşmaları yolunda gitmez. En önemlisi, bu transit boyunca bunu yapması zor olsa bile, kişi sözünün arkasında durmalı, verdiği sözleri tutmalıdır.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

19 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)