Yengeç Burcu Astrolojik Yorumu

YENGEÇ BURCU URANÜS TRANSİTİUranüs dördüncü evden geçerken, Yengeç Burcu özünde geçmiş koşullanmadan kurtulmak için derin bir arzu duyar. Varoluşunun temeli yaklaşık yedi yıl boyunca derin bir dönüşüm geçirir. Yengeç Burcu aniden, ruhunun köklü derin ihtiyaçlarıyla çocukken bilinçsizce benimsediği mekanik davranışlar arasmda çatışma olduğunu fark eder. Uranüs’ün doğum haritasındaki konumuna yapacağı her türlü açı bağımsızlık, bireysellik ve yaratıcı kendini ifade etme ihtiyacım ortaya çıkarır. Ancak dördüncü ev transiti özellikle önemlidir. Bu süreç boyunca, kişi atalarından ve ebeveynlerinden öğrendiği demode, lüzumsuz güvenlik ve hayatta kalma mekanizmalarından kendini kurtarır. Hayatımn genetikten, kültürden, gelenekten ve kalıtımdan ne kadar etkilendiğini fark etmeye başlar. Koşullanmış davranışlardan kurtulmak, kendi hayaümn ve kaderinin kontrolünü tamamen almak için enerjiyle doludur.

Yengeç Burcu değişim konusunda heyecanlıdır, alışkanlıklar ve rutin konusunda sabırsızdır. Denge ve güvenlikle ilgili düşünmez. Daha çok çevresini yeniden yapılandıracak şeyleri yapar ve gerçek ihtiyaçlarım yerine getirecek operasyonların temelim oluşturur. İçsel kaynaklarına bakabilir ve davranışlarına uygun şekilde çekidüzen verir. Dışarıdan görünen hayatının içsel benliğiyle uyumlu olup olmadığına dair somut kamt ister. Benlik bütünlüğü şu anda her şeyden daha önemlidir ve her türlü şekil ya da form tavizi öfke veya acı getirir. Kişinin saldırısı dışa yöneliktir. Enerjisi dinamik ve güçlüdür. Yeni deneyime hazırdır.

Dördüncü ev sonlan, Uranüs dalgalanmaları sembolize ettiği için, bu süreç yüksek ihtimalle büyük yaşam değişiklikleriyle alakalıdır. Eski kişisel bağlar ve yıpranmış yapılar çökecektir. Yaşam enerjisi ve gücü, değişiklikleri yapması için kişiye yardımcıdır ama onun son derece esnek ve uyumlu olmaya da ihtiyacı olacaktır. Herhangi bir şekilde kurban olma hissinden kurtulmak için eline büyük bir fırsat geçer. Yaşamım yönlendirme sorumluluğunu alacaksa şimdi almalıdır. Özündeki çekirdek enerjiyle temas halindedir ve ruhu aydınlanmıştır. Bu yıllardaki değişimler en bütüncül, en temel seviyede olur. Bu transitin sonunda, kişi başlangıçta olduğundan farklıdır.

Yengeç Burcu ev yaşamı sarsılabilir. Ebeveynleriyle, özellikle de annesiyle belirgin biçimde iniş çıkışlar yaşayabilir. Annesi daha heyecanlı, kararsız, düzensiz ya da değişken olabilir. Aynca açık fikirli, bağımsız ya da objektif ve ruhsal olarak aydınlanmış olabilir. Kişi evle ilgili gelişmelere ya da başka bir eve, daireye, şehre veya eyalete taşınmaya odaklanabilir. Evini ruhsal toplantılar, okült öğretiler, devrimsel amaçlar, icatlar ya da aydınlatıcı toplantılar i??in kullanabilir. Ev alanı şimdi bir denge unsuru değildir ve bu nedenle kişinin evini sigortalatması yerinde olur. Gömülü hazine ya da yastık altı paralar tehlikededir. Bati astrolojisinde dördüncü ev aile yaşamıyla ilgili olduğundan, kişinin evdeki uyumu heyecandan, uyarımdan, yorgunluktan veya dengesizlikten ötürü etkilenebilir. Uç noktalarda, boşanma bile olasıdır.

Ancak bu önemli bir içsel dönüşümün sonucunda olur, sadece evdeki iniş çıkışlarla ilgili değildir. Boşanma durumu ancak şu şekilde olabilir; eğer kişi kendine karşı dürüst değilse ya da gerçek istek ve ihtiyaçlarım belirleyememişse, herhangi bir güçlü Uranüs transiti boşanmayla sonuçlanır.

Dördüncü ev, miras kalan özellikler ve adetler de dahil son derece kişisel konulan temsil ettiğinden, tam olarak neyin su üstüne çıkabileceğini öngörmek imkansızdır. Her birey kendine özgü duygusal, düşünsel, ruhsal ve fiziksel bütünlük yaklaşımına (geştalt’a) sahiptir. Şüphesiz, Yengeç Burcu yıllar boyunca isteyerek veya istemeyerek bastırdığı ya da farkında olmadığı çok derin ve özel konularla yüzleşmek zorundadır. Neyse ki, kişinin bu gibi konularla yüzleşme yeteneği vardır. Çünkü Uranüs’ün herhangi bir köşesel eve yaptığı açı ayrımsız, bağımsız ve objektif formda ruhsal kaynak bolluğu şımar. Şimdide yaşamak için engin bir yetenek söz konusudur. Kişi ilişkisini geleneğin, ritüelin ve atasal değerlerin dışma çıkarabilir. Çiftçilik, madencilik, arkeoloji ya da toprakla ilgili yeniliklerle ilgilenebilir. Hepsi de aile yaşamının yönleri olduğu için ev konulan ve annelik içgüdüleri, değişim geçiren ya da yükselen konulardır. Duygusal güvenlik, sadakat, duyarlılık üzerinde daha az düşünülür. Aynı şey sahip olunanlarda, birikimlerde, mal ve mülkte de geçerlidir.

Unutmayın ki, bu transit çocuklar için (özellikle altı yaş öncesi) zor ya da rahatsız edici olabilir. Anne çok sabırsız davranır ya da aile bir başka şehre veya eyalete taşınırsa çocuğun güvenliği sarsılabilir. Dahası, çocuk annesinden veya babasından kendini aniden kopmuş hissedebilir ve bu, ebeveynini ilk kez objektif bir ışık altında gördüğü zaman olabilir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz  1. Berna dedi ki:

    Eşimle boşanma varmı

  2. Berna dedi ki:

    Eşimle ayrılık hayırlımı


İsim: *

Mail: *

15 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)