Yengeç Burcu 2014 Yorumu

YENGEÇ BURCU SATÜRN TRANSİTİSatürn dördüncü evden geçerken burçlardan, Yengeç Burcu kişi iki buçuk yılım gelecekteki başarısı ve kazancı için bir temel oluşturmak üzere harcar. Maddi dünyada en yüksek güvenceyi sağlamak için yavaş ve yoğun bir çabalama zamanıdır. Artış, kazanç, terfi ve başarının bütün dış işaretleri konusunda en az ödüllendiren transitlerden biridir.

Yengeç Burcu içe dönme ve içe bakma durumuna dalar. Atalarının değerlerine, kalıtsal yeteneklerine ve güvenlik hayatta kalma kaygısına bağlı bir yaşam sürer. En temel doğasına ve içgüdülerine odaklanır. Şimdi, bir plan yapma, toplama, düzenleme, yapılandırma ve koruma arayışında olmalıdır. Bolluk, şans ve zenginlik umuyorsa, çok acı biçimde hayal kırıldığına uğrayacaktır. (Eski Hint astrolojisinde, Satürn dördüncü evden geçerken, aynı anda birinci, onuncu ve altıncı evlere de açı yapar. Onuncu ve birinci evlere yaptığı açılar, dünyada kazancı güçlü bir şekilde kısıtlar ya da engeller.

Bu transitin başlangıcında kişinin yaşam koşullarıyla ve yaşadığı çevreyle ilgili zorluklar yüzeye çıkabilir. Yengeç Burcu dikkatini evine ve yaşadığı bölgeye çevirir. Şimdi evi ve arabası için gerekli bütün iyileştirmeleri yapmalıdır. Onu, yaşadığı alanın, doğasına ve ihtiyaçlarına en uygun yer olup olmadığı konusunda düşünmeye yönlendirecek koşullar ortaya çıkar. Toprak, ev ve mülkle ilgili ders ve sorumluluk almanın en elverişli zamanıdır. Kişi eğer bu iki buçuk yıl içinde taşınırsa, muhtemelen bunu sorumluluk duygusundan dolayı yapacaktır ve taşınma belki eziyetli görünebilir. Satürn transitleri süresince gerçekleşen taşınmalar, yalnızca belirli bir amaçtan ve gereklilikten dolayı yapılır ve Jüpiter’in dördüncü eve transit ya da açı yaptığı zamankinden daha az sıklıkla gerçekleşir.

Hint astrolojisinde, Jüpiter en azından her üç-dört yılda bir dördüncü eve açı yapar. Ama Satürn de onunla aynı anda buraya açı yaparsa, taşınma engellenebilir.) Jüpiter etkisindeki taşınmalar canlılık, neşe, mutluluk, zevk ve şans getirir. Satürn etkisindeki taşınmalarsa güvenlik, güvence ve kişinin gelecekteki girişimleri için sağlam bir zemin oluşturur.

Kişinin büyük kaygılan kişisel ve gizlidir ve gelecekteki huzurunu ve rahatlığım güvenceye almak için sıkı çalışır. Evle ve aile ihtiyaçlanyla ilgili konularda hassastır. Ebeveynleriyle, özellikle de annesiyle ilgili sorunlan olabilir ya da sorumluluklan artabilir. Annesi yaşlıysa, hastaysa ya da kronik bir hastalığı varsa, bu transit annenin sağlığı açısından pek iyi olmayabilir. Sosyal yaşamın ya da toplumsal ilişkilerin artması pek olası değildir. Baü astrolojisinde, dördüncü ev aile yaşamı, genetik miras ve benzeri konularla ilgilidir. Bu nedenle, psikolojik şifa teknikleriyle uğraşmak için harika bir zamandır.

Kişi yetiştiriliş tarzıyla ve erken çocukluk dönemiyle ilgili anılan daha önce hiç olmadığı kadar iyi hatırlayabilir. Kimliğinin, kişiliğinin ve ruhunun, atalarıyla, ebeveynleriyle ve geçmişiyle nasıl şekillenmiş olduğunu anlamaya başlar. Bu uyamş gerçekleşirken kişi düşünüp taşınır, netleştirir ve kalıtımsal olan bilinçsiz davranışlarının sorumluluğunu al-maya başlar. Böylelikle Satürn beşinci eve ulaştığında (yaratıcılık, kendini ifade etme ve gurur) kendim başkalarından farklı kılmak ve egosunu tamamen geliştirmek için gerekli araçlara sahip olur. Kökleriyle ilgili durumunu değerlendirir, içindeki kişilikle yüzleşir ve yaşamındaki en büyük kişisel ve psikolojik ilerlemelerden birkaçım kaydeder. Dördüncü evden geçen gezegenler, kişinin doğal, içgüdüsel yaradılışıyla temasa geçmesine neden olur. Bu süreçte gerçekleşen dönüşümler fark edilmesi çok zor çekirdek düzeyinde olur ve kalıcı, somut etkiler yaratır.

Hint öngörü astrolojisinde, Satürn’ün bu evdeki transiti yukanda da belirtildiği üzere zor olanlardan biridir. Dördüncü evden geçerken aynı anda altıncı, onuncu ve birinci evlere açı yapar. Sonuç olarak sağlıkta, günlük çalışmalarda, kariyerle ilgili başanda, terfilerde, her türlü kişisel şans ve beğeniyle ilgili konularda kısıtlamalar, engeller ve gecikmeler söz konusudur. Batı astrolojisinin aksine Hint astrolojisinde dördüncü ev, mideden çok kalbi yönetir. Bu nedenle, Batılı astrologlar bu transitte mide rahatsızlıklan beklerken, Hint astrologlar kalple ilgili zorluklan ya da ağnları öngörür.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz  1. h dedi ki:

    YENGEÇ BURCU Özünde iyi biri olmana rağmen çıkarcı insanlar seni kullanmaya çalışıyor. İyi niyetini suistimal ettirme sakın. süper site tşk.


İsim: *

Mail: *

18 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)