Yay Burcu

YAY BURCU URANÜS TRANSİTİUranüs dokuzuncu evden geçerken, Yay Burcu kişinin hayat anlayışı derin bir şekilde gelişir. Mümkün olan en geniş açıdan varoluşun anlamım düşünür ve filozofça içgörü kazanır. Dinlerle, felsefelerle, ruhsal gerçekler, daha yüksek yasalar ve yaşamın gerçeklerim aydınlatan her türlü bilgiyle ilgili heyecana kapılır. Yay Burcu artık sorgulamadan geleneksel öğretileri ve dogmaları kabul etmez. Bunun yerine kendi hislerine ve gözlemlerine güvenir. Tutkuyla yeni, ilerici ve devrimci modelleri araştırdıkça demode, sert bakış açılan ve inançlar yok olur. Açık, esinlenmiş, hayalperest ve idealisttir, özellikle, gerçek ve anlam arayışında kesin bütünlüğü ve dürüstlüğü elinde tutar.

Bu transit boyunca, kişinin sosyal değer sistemi sonsuza dek değişir. Dünyayı araştırdıkça ve varoluşla ilgili aydınlatıcı sonuçlara vardıkça, dünya görüşü de değişir. Gerçekliğin yeni sistemleri, farklı stratejileri ve yaklaşımları gerektirir, önceki (yani sekizinci evdeki) Uranüs geçişi kişinin derin köklü bağlılıklarına ve davramş biçimine ışık tutmuş ve bunlardan özgürleşmesini sağlamıştı. Ruhsal büyüme alanında olduğu kadar, kişisel, psikolojik ve davranışsal özgürlük alanlarında da ilerleme kaydedilmişti. Ama şimdi artık kişi daha yüksek bilgilere, evrensel gerçeklere ve çok eski bilgeliklere odaklamr. Elde ettiği bilgiler şimdi genel olarak dünyayla olan ilişkisine taşınır. Kişi kendi prensiplerim, ahlakım ve dini inançlarım inceler, bu arada kendine özgü yaşam felsefesini yemden düşünür ve onu yemden şekillendirir. Ancak bu transit genel açıdan kişisel olmayan, sosyal ve kolektiftir.

Bunu anlamak i??in, Uranüs’ün üçüncü evle (alt zihin) dokuzuncu ev transiti (üst zihin) arasındaki farkı anlamak gerekir.

Uranüs üçüncü evden geçerken, kişi kısıtlamaları kaldıran ve ‘normal1 bilincin sınırlarım yıkan bilimlere açık olur. Zihin daha soyut gerçekler için genişledikçe kişinin astroloji, metafizik, tarot, yoga ve diğer Yeni Çağ çalışmalarına duyduğu ilgi artar. Uranüs’ün dokuzuncu ev transiti boyunca, Yay Burcu jöne aynı konulara ilgi gösterir ama öğrendiği bilginin anlamı ve önemi farklıdır. Üçüncü ev transiti boyunca kişinin deneyimlediği entelektüel gelişimin tersine, şimdiki entelektüel genişleme gelecekteki her türlü eylemi etkileyecek kadar derindir! Dokuzuncu ev tamamen amaçlıdır ve anlamlarının (felsefe ve daha yüksek bilgi) doğrudan onuncu ev konularının (kişinin hayatının çağrısı ve dünyevi aktiviteleri) önüne geçmesi tesadüf değildir.

Şunu söylemek yeterlidir: kişi ideolojisinde ve felsefesinde ne kadar bilinçli ve aydınlanmış hale gelirse ve inançları ve kanaatleri konusunda ne kadar büyük bir doğruluğa ve b??tünlüğe ulaşırsa, etrafım saran dünyadaki ve bir bütün olarak tüm insanlığın evrimindeki etkisi o kadar derin olacaktır. Bu nedenle, Uranüs’ün dokuzuncu ev transitinden tam olarak yararlanmak için kişi elinden geldiğince gerçeği araştırmalı, denemeli ve en gerçek, en güçlendirici kavrayışa ulaşmalıdır. Dünyanın geleceği kadar kendi geleceği de buna bağlıdır. Sonuçta seçtiği doktrin herkesi ve her şeyi etkiler.

Yaklaşık yedi yıllık bu süreçte uzaklara seyahatler söz konusu olabilir. Kişi üniversiteye, gece okuluna ya da daha yüksek öğrenim enstitülerine girebilir. Yabancılarla iş ilişkileri ya da alışverişleri olabilir veya yabancı bir ülkede okumaya karar verebilir. İlerici öğrenme tekniklerine ve devrimsel eğitim uygulamalarına açıktır. Dini fikirlerinde ve inançlarında değişim yaşadıkça, birdenbire yücelttiklerim (idollerini) ve akıl hocalarım terk edebilir. Heyecanlı, zeki, tuhaf ya da eksantrik öğretmenlerle ve gurularla temasa geçebilir. Bu yıllar süresince dünyayı algılama biçimi geliştikçe, hukukla ya da sosyal değişimle ilgilenebilir. Şimdi sezgileri güçlenebilir, özellikle sosyal ya da kamusal olayları öngörme yeteneği gelişebilir.

Yay Burcu idealleriyle ve vizyonlarıyla ilgüi iç görü ve kavrayışlar kazanabilir. Daha önceleri düşünme biçiminde gerçekçi değilse ya da ütopik düşünme biçimine sahipse, şimdi daha mantıklı, faydacı ve uygulamacı (pragmatik) olabilir. Düşünme biçimi şimdiye kadar hep dünyevi olmuşsa, sonunda daha yüksek bir gerçekliğin farkına varabilir ve vizyonunun ge-liştiğini görebilir. Kişi aynı zamanda Tann’ya olan inancım da irdeler, inancında az ya da çok dalgalanmalar olabilir.

Yüksek bilgilerin yazarlan, öğretmenleri ve destekçileri bu transiti canlandırıcı bulabilir. Kişi mesajım sunmak için yabancı ülkelere davet edilir ya da yazdıkları diğer dillere çevrilir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

11 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)