YAY BURCU PLUTO

YAY BURCU PLUTO TRANSİTİ

Pluto dokuzuncu evden geçerken, kişi hayatın anlamıyla uğraşır. Önündeki on ikiyle otuz bir yılım bir ya da birden fazla dini, felsefeyi veya ideolojiyi araştırmak için harcar. Pluto sekizinci evden geçerken, kişi doğanın yasalarım ve işleyiş biçimlerim incelemişti; evrenle karşılıklı etkileşiminin nasıl olduğuyla ilgili soruların cevaplarım keşfetmişti. Şimdi ise varoluşun nedeniyle yüz yüzedir. Doğarım mekaniklerini zaten araştırdığından şimdi araştırılacak tek bir alan kalmıştır; Tanrı’nın alanı.

Kişinin gerçeği aradığı, vizyonunu genişlettiği ve yeni fikirler keşfettiği bu süreç, coşkulu ve iyimser bir dönemdir. Bilinçli olarak kehanete odaklanır, ilahi irade ve amacın bildirimlerinden esinlenir. Kişinin yaşamın anlamım keşfetmeye adanmışlığı o kadar güçlüdür ki, bu yıllar ona esin getirir ve Tanriyı doğrudan deneyimlemesini sağlar. Tann’ya karşı samimi bir adanmışlık hisseder. Bilgi, bilgelik ve rehberlik kazanmak için harika bir zamandır. Gurularla, akıl hocalarıyla ve öğretmenlerle samimi temas özellikle olumludur. Sekizinci evin oktilt ve metafiziksel konularla daha bağlantılı olmasına rağmen, Pluto’nun dokuzuncu ev transiti genellikle metafiziksel dallara başlangıç getirir. Bununla birlikte kişi bu uygulamaları bir din, felsefe veya doktrin bütününün parçası olarak öğrenir. İdeolojinin bütünüyle, her şeyiyle bağlantısı olmayan kapalı bilgilere karşı duyarsızdır şimdi.

Kişi bu yıllarda hayatının diğer dönemlerine göre daha fazla ülke ve kıta yolculuğu yapabilir. Yolculuk, kişinin yabancı kültürler ve onların gelenekleri konusundaki bilincini genişletir. Kişi yurt dışmda çalışabilir, eğitim alabilir. Bazı durumlarda, kendi öğretilerim yaymak için yabancı topraklan ziyaret edebilir. Kişi yabancıların son derece etkisinde kalır.

Kişinin bu transitte yüzleşeceği en büyük sorun, yeni bulduğu dine ya da manca takıntısıdır. Fanatik davranabilir, sürekli kendi gerçeğim başkalarım aydınlatmak için kullanabilir. Bunun nedeni, kişinin şimdi gerçeklik algısını renklendiren güçlü ve doyurucu içsel deneyimlere sahip olması olabilir. Konuşma ve hareketleri tamamen yüreğinden gelse de, arkadaşları yaptıklarını onun gibi deneyimlemedikleri için, onun gördüğü şekilde gör-meyeceklerdir.

Kişinin dünya görüşü büyük ölçüde değişir. Pluto’nun dokuzuncu ev yolculuğunun çok başında, kişinin yaşamı anlayışı eziyetli şekilde ortaya çıkabilir. Yaşamın anlamım derin bir şekilde araştırmaya zorlanabilir ve bu yeni yönlerle olduğu kadar, yeni fikirlerle de sonuçlanır. Ciddi tartışmalara dalmaktan zevk alır ve öğrenebildiği kadar öğrenmek ister. Ruhsal bir harekete, bir aşrama veya dini bir düzene katılmaya karar verebilir.

Bu transit bittiğinde, kişi inancım ve Tann deneyimim geliştirmiştir. Yaşama bakışım genişletmiş, daha iyi bir yargı, bilgelik kazanmış ve insan olmanın anlamım daha gerçekçi kavramıştır. Bu süreç hukuk, yayın ve daha yüksek öğretim enstitüleri alanlarında yoğun karmaşaları içerebilir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz  1. ∞19♥5∞ dedi ki:

    Bugun 8 Aralık ve kutsal yay burcu erkeği çok sayın sıpırtimo ‘ın dogum günü KUTLAYINIZ! tşk.


İsim: *

Mail: *

12 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)