Yay Burcu Genel Burç Yorumu

TRANSİT SATÜRN NATAL PLUTO KAVUŞUMUTransit Satürn natal Pluto’yla kavuşum yaptığında, Yay burcu kişi evrimi, kişisel gelişimi ve eski, işe yaramaz adetlerin dönüşümünün sorumluluğunu almaya zorlanır. Koşullar, kişiden kolay, rahat ve konforlu bir hayatla daha yoğun, daha riskli, ama daha fazla anlam, heyecan ve ödül getirecek yol arasında seçim yapmasını ister. Neyin gerçek, önemli ve kalıcı olduğunu düşünüyorsa, kendini tamamen ona adaması gereken zaman gelmiştir. Bu transit bazı yönlerden zor olabilir, çünkü kişi para, meslek, aile ve ev yaşamı gibi önemli ve eski konuların kontrolünü kaybedebilir. Ancak kişi boyun eğer ve gerçek doğasım takip ederse, kendini psikolojik olarak özgür ve duygusal olarak tatminkâr hisseder. Bu dönemin sonuçlan (birkaç haftadan altmış güne çıkabilir ve dokuz ayda üç kez olabilir) kişinin ruhsal evrimi için görkemli olabilir.

Yay burcu kişi yoğun bir şekilde odaklanır ve yönlenir. Aniden hedefine odaklanmıştır ve amaç doludur. Büyük projeleri üstlenir ve şimdi vazgeçmez. Kişinin dini ya da ruhsal eğilimleri varsa, metafizik, okültizm veya mistisizme dalabilir. Ölüm, reenkamasyon, geçmiş yaşamlar ve ruhun ölümsüzlüğü konularım merak eder. Uyanık saatlerinin tümünü kişisel gelişim, içsel özgürlük, aydınlanma veya nihai özgürlük üzerinde düşünerek geçirebilir. Yay burcu kişi bu gibi konularda kendim o kadar güçlü hisseder ki, fanatik şekilde davranmamaya dikkat etmelidir. Şevki ve hevesiyle arkadaşlarım, ortaklarını ve sevdiklerini gücendirebilir.

Kontrol ve güç konularıyla yüzleşmek zorunda kalabilir. însanlan veya koşulları manipüle etme yeteneği ciddi şekilde engellenebilir. Baskı ve zorlama kişinin lehine değildir ve özellikle ters etkiler yaratarak geri tepebilir. Kişi dürüstlük, bütünlük ve gerçekle -bazı durumlarda takıntılı şekildeilgilenir. Varoluşun anlamım keşfetmek ve varlığının özüne inmek için bir dürtü hisseder. Bu transit boyunca hayatında olan her şeyi kendinin yarattığını anlar. Hangi yöne gideceği sadece onun sorumluluğudur. Kişinin şimdi verdiği kararlar somaki yülarım etkileyecektir. Şimdi yaptığı şeyler gelecekte gücü, otoriteyi ve kontrolü nasıl kullanacağım belirler. Kişi şimdi durumlara büyük bir özen ve dikkatle yaklaşmalıdır. Meditasyon, araştırma ve analiz, psişik araştırma için mükemmel bir zamandır.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

17 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)