Yay Burcu Çocukları

Uzun çalışma saatlerinizin ve enerjinizin karşılığında, ailenizle birlikte kendinizi en iyi şekilde ödüllendirin. Ailenizin sevgisini hep besleyin; unutmaym ki çocuklarmızın eleştirmene değil, örneğe gereksinmeleri [ var. Çocuklarınıza en iyi yönünüzü göstermeye çahştığmız sürece, kendi ilerleyişiniz de hızlanacaktır. Dün-} yadaki herkesin gözünde başarısız olsanız bile, eğer ( sevecen bir aileniz varsa, bu sizin başarınızdır.

Şu an yetişkin olan çocuklarımızla ve onları nasıl yetiştirdiğimizle ilgili bana çok soru sorulmuştur. Sanki, yazdığım kitaplar nedeniyle, rerşeyde, hatta yarının mutlu, uyumlu, pırıl pırıl çocuklarını yetiştirirken bile, başarı sağlayıcı garantili, özel, büyülü bir formülümüz olması gerekliymiş gibi. İhmali ve düşüncesizliği nedeniyle ilk ailesini kaybeden “öteki Og Mandi-no'”yu asla unutmadan, bu konudaki sorulara yanıtım hep aynı olur.

Çocuklarımız için yapabileceğimiz en iyi şey, bilinçli olarak onlara örnek olmaktır. Davranışlarınızla onları eğitin, daha kolay anımsayacak ve sizi yansılama ile deneyeceklerdir. Onlarla konuşmamzın ardından, kendi söylediklerinize ters düşerseniz, o çocuğu kaybettiniz demektir. Onlara davranışlarımızla kla-vuzluk etmenin yanmda, yanıbaşlannda durup her düştüklerinde onları ayağa kaldırmaktan öte, onlar için yapabileceğimiz hiç bir şey yoktur. Bu konuda daha fazla birşey sorulacak gibi değil, öyle değil mi?

Masamm karşısındaki duvarda çerçeveli beyaz bir parşömen üzerine hat sanatıyla yazılmış kısa bir şiir yer almaktadır. “Anonim” diye eklediğim bölümün hemen altmda, Matt’in doğduktan hemen sonra çekilmiş bir fotoğrafı var. Daha soma yemden okumak için bu sayfaya dönebilirsiniz.

MİNNACIK BİR ÇOCUĞUN BABASINA

Minnacık gözleri var İzliyorlar seni gece gündüz,

Minnacık kulakları var, çabucak duyan Söylediğin herşeyi.

Minnacık elleri var, hevesli atılmaya,

Yaptığın herşeye,

Ve minnacık çocuk, düşünü kurar,

Senin gibi olacağı günün.

Minnacık adamın ilahısın,

Bilgelerin bilgesisin.

Minnacık kafasında hiç kuşku yok seninle ilgili.

Sana inanıyor taparcasına, tutuyor Söylediğin her sözü yerine getiriyor,

Senin gibi söyleyip, senin gibi yapacak.

Büyüdüğünde senin gibi olacak.

Kocaman gözlü minnacık bir adam var Hep haklı olduğuna inanan,

Kulakları hep açık Ve izliyor seni gece gündüz,

Örneksin ona her gün Davranışlarınla,

Büyüyüp senin gibi olmayı bekleyen Minnacık çocuk için.

Yıllar önce kitaplarımdan birinin uzun bir tanıtım gezisine çıkmadan hemen önce, korkunç bir hüzünle küçük oğlumuzun bavullarım toplamasma yardım etmek zorunda kalmıştım. Soma da, oğlumuz Arizona Eyalet Üniversitesi’nde yeni yaşamına başlamak için yola çıkarken annesiyle dış kapıda durup, onu uğurla-mıştık.

Matt gittikten sonra, hol boyunca yürüyüp, odasında karanlıkta oturduğumu hatırlıyorum. Büyük oğlumuz Dana’i ve Matt’i, yaşamlarında karşüaşmaları kesin felaketlerle başetmeleri için gerekli klavuzluğu sağladığımızı kendi kendimize söylüyordum usulca. O tanıtım turumuz, bir saban Los Angeles radyo istasyonunda bir sohbet programmda kendimi buluncaya kadar sürmüştü. Bu canlı programda benimle birlikte olan diğer konuk, adı geleceğe kalmayacak o dönemin ünlü bir kadın romancısıydı. Konuşmamız bir şekilde ailelerimize, ondan da çocuklarımıza kaydı. Kadmcağız çabucak mikrofonu kapıp, ergenlik çağındaki iki oğluna yönelik uzun ve çirkin bir karşı sal- dırıya başladı. Çocuklarıyla başedemediğini, babaları eve hiç gelmediğinden onlara yardım etmediğini, bu afacanların onu kaçırttığını itiraf ediyordu. Yemeğe vaktinde hiç gelmiyorlarmış, odaları hep darmadığı-nıkmış, her ikisi de müzik setlerinde farklı istasyonları sonuna kadar açıyorlarmış, bu gürültü de neredeyse onu kaçırtacakmış. Bu ünlü yazar, geniş bir dinleyici kitlesinin önünde çocuklarını böylesine azarlarken, çirkin “kaçırtmak” sözcüğünü belki on kez işittikten sonra, nihayet soğukkanlılığımı yitirdim. Ve araya girdim. Dayanamamıştım. “Biliyor musunuz,” dedim, “Evinizde holü geçip bomboş ve sessiz iki odayla karşılaşacağınız günler de gelecek. ve soracaksınız kendinize o zaman, ‘Nereye gittiler?’. Bu programdan hemen sonra neden evinize gidip, çocuklarınıza sarılıp, onları sevdiğinizi söylemiyorsunuz?”

Uzun çalışma saatlarinizin ve enerjinizin karşılığında, ailenizle birlikte kendinizi en iyi şekilde ödüllendi- J rin. Ailenizin sevgisini hep besleyin; unutmayın ki ço-» cuklarınızın eleştirmene değil, örneğe gereksinmeleri j var. Çocuklarınıza en iyi yönünüzü göstermeye çalıştı- J ğınız sürece, kendi ilerleyişinizde hızlanacaktır. Dün-1 yadaki herkesin gözünde başarısız olsanız bile, eğer! sevecen bir aileniz varsa, bu sizin başarınızdır. *

Daha iyi Yaşamak İçin DÖRDÜNCÜ KURAL_17.jpgDaha iyi Yaşamak İçin DÖRDÜNCÜ KURAL_14.jpg

Bir önceki yazım: Yay Burcu Aşk Hayatı
İsim: *

Mail: *

13 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)