Yay Burcu Aylık Burç Yorumu

YAY BURCU SATÜRN TRANSİTİ

Satürn dokuzuncu evden geçerken,Yay Burcu  kişi hayatın anlamım araştırır. Varoluşun önemini anlamaya çalışır ve kendini en çok ait hissettiği yeri keşfeder. Yaklaşık iki buçuk yıllık süreci inançlarım, değerlerini ve ahlak kurallarım belirlemek için geçirir. Dinle, felsefeyle ve her türden yüksek bilgilerle ilgili ciddi tartışmalara girişir. Bu transit boyunca kişi özellikle guru, akıl hocaları ve ruhsal öğretmenleriyle ilgili tercihlerinin ayırımım yapacaktır. Başkalarının düşüncelerini ve bakış açılarım körü körüne kabul etmez ve sık sık karşı çıkabilir. Kişinin dini ya da ruhsal hayatında belirgin derecede hayal kırıklığı ya da öfke olabilir. Kahramanlan ya da idolleri, yalandan baktığında
değerlerim yitirebilirler.

Yay Burcu ciddi, felsefi ya da ruhsal amaçlarla uzaklara yolculuk edecektir. Şimdi kendim gerçeği bulmaya adar. İnancı test edilecektir. Değerlerim ve ahlakım test eden çileler, çetin sınavlar ve büyük sıkıntılar çekebilir. Yay Burcu yaşamı boyunca kazandığı tüm bilgeliği derinlemesine gözden geçirecektir. Bu zamandaki görevi, en önemli ve derine işlemiş ruhsallığı günlük yaşantıma getirmektir, inancım eyleme dönüştürme yeteneği zorlanacaktır. Doğruyanlış kavramlarım insafsızca sorgulayacaktır. Bakış açışım genişletmek ve başkalarının geleneklerinin ve kültürel uygulamalarının altında yatan sebepleri öğrenmek için, yabancı ülkelerde zorluklarla, gecikmelerle ya da engellerle yüzleşebilir. Ya da önceki yaşamlarındaki olumsuz hareketlerine bağlı olarak, yolculuk ederken karmik sorunlar yaşayabilir.

Bu dönemde kişinin farkındalığını, bilgisini ve deneyimini genişletmesi gerekecektir. Dahası, etkisini geniş bir alana yaymak için derin bir arzu hissedebilir. îş ya da profesyonel çıkarlar nedeniyle yabancı ülkelere seyahat edebilir. Yay Burcu her hangi bir bilgiyi, haberi ya da daha önceden ertelediği yazılı yapıtlarım yayınlama konusunda kendini baskı altında hissedecektir. Yayımlama (ya da herhangi mesajı veya materyali geliştirmek) kolay olmayabilir, ama kişi bu süreçte kendini buna adamıştır.

Yoğun bir eğitim deneyiminin peşindedir. Okula ya da ciddi bir eğitim programına geri dönebilir. Birkaç yıldır üzerinde çalıştığı uygulamada ya da işte uzmanlaşmak ister. İşi, inançları ve felsefesi için en gerçekçi ve pratik metotları keşfetmek ister. Yeteneklerim mükemmelleştirmek, onlar üzerinde uzman olmak ve onları verimli sonuçlara dönüştürmek için son fırsatıdır. O, en büyük profesyonel otorite, ün ve itibar kazanabileceği, Satürn’ün şimdiden itibaren iki buçuk yıllık onuncu ev transitine (bilinçsizce) hazırlanıyordur.

Hint astrolojisinde, Satürn dokuzuncu evden geçerken, aynı anda on birinci, üçüncü ve altıncı evlere de açı yapar. Bu nedenle, kişi bu evler tarafından yönetilen zorlukları deneyimler. Üçüncü ve on birinci eve yönelen malefik açıya bağlı olarak, büyük-küçük tüm kardeşlerle ilgili gecikmeler, engeller ve karışıklıklar söz konusudur. Üçüncü ve on birinci evler arzu evleri olduğundan, kişi hedeflerim ve hırslarım gerçekleştirmekte geçici zorluklar ve başarısızlıklar deneyimler. Satürn’ün altıncı ev açısı, iş yerindeki stresi ve iki buçuk yıl boyunca kişinin sağlığıyla ilgili baskıyı gösterir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

10 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)