Yaratma Sanatı

2756_sBu iki sihirli sözcüğün basit anlamını gerçekten anlayabildiğimizde, kendi gücümüzü sorumluluk ile dengelemeye başlayacağız. Bu olduğunda, Yaratma Sanatı’nda çok çabuk ustalaşacağız.

Yol boyunca bir yerde, yaratıcılar olarak kendi gücümüze sahip çıkmamızın, onu elimizde tutmamızın hatalar yapamayacağımız anlamına geldiğine inandık. Gerçek şu ki, biz bir hata yapamayız, çünkü yaratmış olduğumuz realiteden hoşnut değilsek, yapmamız gereken tüm şey yaratımımızın sorumluluğuna sahip çıkmak ve onu yok ederek başka bir şey yaratmaktır. Biz sık sık, “kusursuz” bir seçim yapma ihtiyacımıza öylesine yakalanır, onu öyle bir saplantı haline getiririz ki, birçok fırsat yanımızdan geçip gider.

Bu dersi öğrenmesini kolaylaştıracak Enerji Matriksi’ne sahip olanlar kendi yaratıcılıklarını başlatmayı bile zor bulabilirler. Çoğu kez, kendilerini her şeyi tam istenilen şekilde, çok doğru ve düzgün yapmaya öylesine kaptırırlar ki sonuçta hiçbir şey yaratamayabilirler. Yaratıcı enerji bu şekilde bastırıldığında sorun başlar, bu bastırma çok geçmeden kritik bir baskı yaratır. Bu enerji akışının tersine dönmesine yol açar, ki bu da bedeni öyle bir gerilime sokabilir ki beden en sonunda bireyin genetik olarak eğilimli olduğu birtakım hastalıklara karşı savunmasız hale gelir.

Yoksunluk inancı da genellikle insanların bu yaşam dersini öğrenmelerine, bu niteliğe hâkim olmalarına yardımcı olması için bizzat “oluşturdukları” bir şeydir. Gerçekte, Yuva’ mn doğal hali bolluktur. Yuva’dayken deneyimlediğimizden daha büyük bir bolluk yoktur. Bolluk herhangi bir durum içindeki enerji fazlalığıdır. O yoksunluğun tam tersidir. Sadece, ardında yaşadığımız unutma perdesi bizim sınırlı bir forma ve enerjiye sahip olduğumuza inanmâmıza neden olur, gerçekte biz sınırsız bir enerjiye sahibizdir. Sınırsız bir enerjiye sahip olduğumuzu kabullendiğimizde, bolluğa kavuşmamız artık bir sorun olmaz. İstediğimiz anda yaratıcı enerjimizi kullanabilecek kadar akış içinde tam olarak bulunduğumuzda, herhangi bir şeye ihtiyaç duymayız.

Mükemmeliyetçiliğin, yoksunluk inancının ve yukarıda tanımlanan yaşam özelliklerinin yanı sıra, Yaratma dersini öğrenmek için oluşturduğumuz başka birçok kontrat vardır. Unutma perdesi varken, kim olduğumuzu hatırlamak zordur. Bu yüzden, biyolojik bedendeyken nadiren sadece Olma duygusuna sahip oluruz. İşte bu yüzden özgüveni sorunu bu yaşam dersi üzerinde çalışanlar arasında bu kadar yaygındır. Bu duruma bizi çocukluğumuzda destekleyememiş bir ana babadan veya öğretmenden aldığımız olumsuz enerji damgalarını da eklediğimizde, içinde Yaratma Dersi’ni öğrenebileceğimiz mükemmel koşullara sahip oluruz.

Yaratma dersi üzerinde çalışanlar çok belirgin yaratıcı yeteneklere sahiptirler, ama bu yetenekleri her zaman göremezler. Bu insanların birçoğu başarılı, ünlü bir yazar olabilecek yetenektedir, ama bu yaratıcılıklarını asla ifade etmez, ortaya koymazlar.

Bize bir şeyi başaramayacağımız tekrar tekrar söylendiğinde ve buna rağmen onu yapmayı başardığımızda, güç duygusu Eneıji Tüpümüz’ün üzerine damgalanır ve onu her zaman taşırız. Kendi gücümüzü elimize alma fırsatını bulduğumuz her defasında, bu eneıji damgası eyleme geçirilecek ve böylece daha da güçlenecektir. Esas zorluk mevcut enerji damgasını olumlu bir yönde değiştirmeyi öğrenmekte yatar. Her şeyden önce, çoğumuz kendimiz için isteyerek olumlu enerji damgalan yaratabileceğimizin farkında değilizdir.

Ayrıca, birçoğumuz yanlış bir harekette bulunmaktan o kadar çok korkarız ki hiç harekete geçmeyiz. Bir başka deyişle, yere düşmekten o kadar çok korkarız ki ayakta durmayı asla öğrenmeyiz.
Kişisel gücün dengesi SORUMLULUK’tur. Bu yüzden, Yaratma dersini öğrenmenin anahtarı daha fazla kişisel sorumluluk üstlenmenin yollanm bularak kişisel gücümüzü artırmakta yatar.

Bir önceki yazım: DOKUZUNCU EVİ YÖNETEN VEYA YAY BURCU OLAN
İsim: *

Mail: *

17 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)