Burçlar

YANLIŞ ANLAŞILAN ÜÇ EVBurdaki transit açıklamaları gezegenlerin ve evlerin temel anlamlarına bağlılık doğrultusunda oldukça gelenekseldir. Fakat bazı açıklamalarım standart metinlerden ton veya yoğunluk olarak farklılık gösterebilir, çünkü diğer metinlerin ihmal ettiği veya görmezden geldiği bazı noktalara daha büyük öncelik verdim. En büyük farklılıklar sekizinci, on birinci ve on ikinci evleri ele alış biçimimdedir ve bu yüzden bir açıklama yapmam gerekir.

Doğum haritasındaki evler, doğal olarak bağlı oldukları burçlarla her zaman benzerlik gösterirler (örneğin birinci ev:Koç, ikinci ev: Boğa, üçüncü ev: İkizler, vb), fakat bu bağ evden eve değişiklik gösterir. Benim deneyimime göre, sekizinci evin Akrep burcuyla önemli bir bağlantısı vardır. Bu nedenle sekizinci eve sadece ölüm, başkalarının kaynaklan, miras ve seks konularından yaklaşmadım. Sekizinci ev, Akrep gibi hayatın gizemlerini, kişinin tutkulu doğasım ve özgürlüğe veya aydınlanmaya yönlendiren ruhsal deneyimleri veya psikolojik dönüşümleri temsil eder.

Sekizinci evi derinlemesine anlaya-bilmek için, kişinin bu dönüştüren deneyimlerin ne olduğunu çok iyi bilmesi gerekir. İlerlemeden önce, sekizinci ev açıklamamın standart metinlerden farklı olmasına rağmen, yeni ya da devrimci olmadığını belirtmeliyim. Sadece bu konuda yazılı olan çoğu materyal çok yetersizdir. Bunun nedenini sekizinci evin ruhsal bir ev olmasma ve Batı’da ruhsal gerçekliklerin çok zor anlaşılır ve düşük öncelikli olmasma bağlıyorum. Benim inancıma göre bir diğer neden de, gizemli konular evi olduğu için sekizinci evin anlamının bir sır olarak kalmasıdır.

Sekizinci ev, ikinci evin hem şematik olarak hem de anlam olarak tam karşısmdadır. ikinci ev kaynakları, parayı, sahip olunanları ve maddeyi yönetir. Sekizinci evin temsil ettikleriyse bunun tam karşısmdadırcan, ruh ve maddesel olmayan her şey. Bir kişi sekizinci evinden geçen bir gezegen deneyimlediğinde ve somut olmayan ama çok gerçek olan can ve ruhun dünyasına girdiğinde, sekizinci evin en derin anlamı olan içsel özgürlükte ve psikolojik bağımsızlıkta artış hisseder (psişe ‘ruha ait’ demektir).

Transit gezegenler sekizinci evlerinden geçerken, insanlar büyük kişisel dönüşümler deneyimlerler. Bu, önüne geçilemez şekilde bir acı çekme süreci vasıtasıyla gerçekleşir (özellikle duygusal ölüm ve yeniden doğum deneyimleri), bunun nedeni kişinin sağlıksız, ulaşılamaz veya uygun olmayan tutkulara bağlı olmasıdır. Sonunda, acı daha da büyüdükçe, kişi bunun tek çözümünün tutkulara olan bağlılığını azaltmak ve madde üzerindeki kontrolden vazgeçmek olduğunu fark eder. Kişi, manipülasyon yoluyla istediğini yaptırmaya çalışmaktan vazgeçer ve kabullenme ve açıklık tavırlarım benimser. Bu, içsel özgürlüğü yaratır ve kişinin özüyle temas etmesini sağlar ki bu da sezgisel, mistik veya ruhsal deneyimlere yol açabilir.

Sekizinci evin transit açıklamalarında astroloji, metafizik ve okült konulara pek çok atıfta bulundum. Bir tanesi astrolojiyi yöneten Kova burcuyla bağlantısı nedeniyle on birinci evin önemli olduğunu varsaysa da, çoğu modem Batı astrolojisi metni özel bir evden astrolojiyi yönetir diye bahsetmez. Ama deneyimlerime göre, sekizinci ev transitleri on birinci ev transitlerine göre astroloji ve okült konulara daha çok ilgi uyandırır. (Metafizik konulara ilgi, dış gezegenler üçüncü, dokuzuncu ve on ikinci evlere transit yaparken artar, ama bu evler okült bilgiyle bağlantılı değildir.)

Bunun nedeni açıktır. Metafizik, doğası gereği gizemli veya saklıdır (sekizinci ev özelliği) ve dünyasal yaşamla bağlantılı olarak doğrudan ruhla ilgilenen bir konudur. Sekizinci ev transiti boyunca, kişi ruhuyla tekrar birleşmek için astroloji, psişik konular ve metafizik öğrenir, böylece kendisi olmayan her şeyi bırakır ve bağımlılıktan özgürleşmeyi deneyimler. Sekizinci evin ölüm evi olduğunu aklınızda tutun, bir son olarak görünmesine rağmen, kişi geçici olarak dünyadan ayrılır ve ruhuyla birleşir.

Geçici olarak diyorum, çünkü astroloji reenkamasyon öğretisini kabul eder. Astrolojide ölüm bir son olarak düşünülseydi, on ikinci evin (doğum haritasmdaki son evin) konusu olması gerekirdi. Onun yerine, sekizinci evin özü bağlılıktan kurtulmadır ve metafizik konular bu amacı açıkça destekler. Burada ayrıca belirtmeye değerdir ki Hint astrolojisinde sekizinci ev astrolojiyi, psişik yeteneği, sezgileri ve okült veya gizli konuları temsil eder.

On birinci evde transitte olan gezegenler hakkındaki açıklamalarım da diğer metinlerden biraz değişiktir. On birinci evin çoğu Batı metninin açıkladığından daha anlamlı olduğuna inanıyorum. Bir dereceye kadar duygularım Hint öngörü astrolojisindeki deneyimlerimden gelmektedir, fakat aynı zamanda doğum haritasmdaki evleri ruhsal ve bütüncül bir bakış açısıyla görmemin sonucudur.

Bir önceki yazım: ASTROLOJİK MANTRALARIN SÖYLENİŞİ  1. BeratCan Çelik dedi ki:

    Evlilikle birlikte çiftlerin birbirlerine alışma ve tanıma süreci 2 yılı bulur. Bu 2 yıl en çok çatışılan ve yanlış anlaşılan dönemdir. tşk.

  2. özlem dedi ki:

    Evliliğim ve kocamın sadakati sevgisi ile ilgili birde maddi durumumuz düzelecek mi yorumlarınızı bekliyorum


İsim: *

Mail: *

11 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)