Yahudilikte Mesih

icerikYahudilikte Mesihçilik fikri; Yahuda Devletinin, Babil kralı Nebukadnessar tarafından yıkılarak, Kudüs’ün ve tapınağın tahrip edilip, Yahudilerin Babil’e sürgün edildiği (M.ö. 586) dönemde önem kazanıp çeşitli kehanetlere konu olmuştur. Babil sürgününde artık beklenen Mesih dünyevi bir kral olmaktan çıkıp manevi bir şahsiyete dönüşmüştür:

13″Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm. Eskiden beri var Olan’ın yanına doğru ilerledi, O’nun önüne getirildi.

14Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.” (Daniel7)

Gelecek zamanlarla ilgili örtülü kehanetlerle olay iyice gizemli bir hal almıştır:

” Daniel, sana anlayış vermek için geldim” diye açıkladı, Sen Tanrı’ya yalvarmaya başlar başlamaz, duan yanıtlandı; bunu bildirmeye geldim. Çünkü sen çok sevilen birisin. Bu nedenle sözün anlamını kavra ve görümü anla:

Başkaldırıyı ortadan kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği mühürlemek, En Kutsal’ı meshetmek için senin halkına ve kutsal kentine yetmiş hafta kadar zaman saptanmıştır.

“Şunu bil ve anla: Yeruşalim’i yeniden kurmak için buyruğun verilmesinden, meshedilmiş olan önderin gelişine dek yedi hafta geçecek. Altmış iki hafta içinde
Yeruşalim yeniden sokaklarla, hendeklerle kurulacak. Ancak bu sıkıntılı zamanlarda olacak.

Bu altmış iki hafta sonunda meshedilmiş olan öldürülecek ve onu destekleyen olmayacak. Gelecek önderin halkı, kenti ve kutsal yeri yerle bir edecek. Sonu tufanla olacak: Savaş sona dek sürecek. Yıkımların da olacağı kararlaştırıldı.

Gelecek önder birçoklarıyla bir haftalık sağlam bir antlaşma yapacak. Haftanın yansı geçince, kurbanı da sunuyu da kaldıracak. Kararlaştınlan yıkım başına gelinceye dek yok edici önder tapınağın üst bölümüne yıkıcı iğrenç şeyler yerleştirecek.” (Daniel9)

Özellikle önce Yunan esareti (M.Ö.332) daha sonra Roma esareti (M.Ö.63) dönemlerinde bu beklenti devamlı Yahudi toplumunu tetiklemiş ve birçok Mesihlik iddiasında bulunan kişilerin önderliğinde hep işgalcilere karşı başkaldırmalardır. M.Ö.167 ve 142’de Makkabiler önderliğinde Yunanlılara karşı başkaldırarak bağımsızlıklarım kazandılar. Yine M.S. 70’te ve M.S. 135’te Mesihlik iddiasıyla ortaya çıkan Şimon Bar Kohha’nm önderliğinde Roma hâkimiyetine karşı isyan etmişlerdir. Daha sonraları Ortaçağ dönemlerinde işin içine Kabalacılar girdi.

Bir önceki yazım: İlluminati açıklaması
İsim: *

Mail: *

16 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)