Venüs Olağanüstü Şekilde Sıkıntılıdır

astroloji-burc-mkl (2)Haritamdaki ilk daşa buktim Venüs-Satürn’dü. Venüs olağanüstü bir şekilde sıkıntılıdır çünkü birincisi; Ketu ve Mars’la yani iki malefikle kavuşumu vardır, İkincisi; sırasıyla bu açılar bir ya da iki derecenin içindedirler ve üçüncüsü; Mars’la olan açı normalden daha kötüdür, çünkü Mars bir haritanın en zararlı evi olan on ikinci evin yöneticisidir. Normalde Venüs dönemleri ve alt dönemleri Boğa Yükseleni olan biri için -Venüs biraz kötü etkilenmiş olsa bile oldukça iyidir.

Ama bu durumda Venüs çok kötü etkilendiği için fonksiyonunu iyi görmekten çok uzaktır. Venüs daşa aslında her türlü zorluklarla dolu bir şekilde, ilk dört yıl on bir ay için etkiliydi. Venüs anneliği yöneten dördüncü evdedir. En kötü ve en acil sorunlarım evdeki dengesizlikle ilgiliydi, çünkü annem çok sık ve ciddi bir biçimde hastalanırdı. İşin gerçeği, benim doğumumdan sonra doktor anneme bir daha çocuk doğurmamasını tavsiye etmişti.

ilk on bir ayım bir Satürn alt dönemi sırasındaydı ve bu ilk dönemle ilgili hiçbir detayı bilmediğim halde, önemli bir konuya gönderme yapmak için bundan bahsetmem gerekir. Her ne kadar Hint astrolojisinin temel varsayımlarından biri değilse de, benim deneyimime göre kişinin hayatındaki ilk daşa-bukti çoğu insan için kritiktir. Bir ruhun hayattaki ilk izleniminin, onun tüm varoluşunu derinden renklendireceğini anlamak hiç de zor değil. Başkanlar ve benzerleri gibi güçlü insanların haritalarım inceleyen biri, ilk dönemin ve alt dönemin özellikle güç, otorite ve liderlikle ilgili olduğunu keşfeder. Sanatçılar çoğunlukla ya bir Venüs döneminde veya alt döneminde doğarlar ya da haritalarında sanatın evlerini yöneten veya oralarda yerleşmiş gezegenlerin döneminde veya alt döneminde.

(Üçüncü ev güzel sanatlan, beşinci ev resim ve el sanatlarım yönetir.) Hayatlarım aydınlanmanın pe-şinden giderek geçirenlerse, sıklıkla bir Ketu döneminde, on ikinci evde olan veya orayı yöneten bir gezegenin ya da Ketu ile kavuşum yapan bir gezegenin daşa veya buktisinde doğarlar. Ay’ın veya birinci evi (kişilik) yöneten gezegenin bir daşasında veya buktisinde doğan insanlar, tüm hayatları boyunca daha benmerkezciliğe ve kendi algılarıyla ve deneyimleriyle başkalannınkinden daha ilgili olmaya eğilimlidirler. Ayrıca şöhret ve ün kazanma ihtimalleri daha yüksektir.

Bir önceki yazım: YÜKSELEN BURÇLAR GEZEGENLERİ
İsim: *

Mail: *

13 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)