Varabileceğimiz Nihai Nokta

Kova-burcuZekanın çerçevesini, bilişsel olduğu kadar duygusal kabiliyetlerimizi de içine alacak şekilde yeniden çizdiğimizde ortaya cevaplar kadar yeni sorular da çıkar. Hiç şüphesiz kusursuz bir zekâ modeli sadece bildiklerimizi ve kim olduğumuza dair cevapları değil yapabileceklerimizi de kapsamalı.

Eğer zekâ en nihayetinde bizim potansiyel başarı sınırımızı belirli’ yorsa, IQ testinin sonuçlarıyla belirlenen paradigmalardan kurtulup içsel benliğimize ait varoluşçu niteliklerimiz ve neyi neden yaptığımı* za dair daha derinlerde yatan motivelerimiz ve sebeplerimiz üzerine eğilme cesareti göstermeliyiz. Ancak hepimizin bildiği üzere bunları belirlemek hiç de kolay değil…

Ölçülebilir bir 1Q seviyesinden bahsettiğimiz gibi ölçülebilir bir duygusal ve ruhsal zekâ “katsayısından” bahsedemiyoruz, ancak en azın dan keşfetmek ya da varmak üzere olduğumuz sınırsız bir potansiyel zekânın varlığından açıkça bahsedebiliriz. İşte bu potansiyel zekâ SQ olarak bahsedeceğimiz alandır…

Bu tamamen yeni bir zekâyı kavrama meselesi değildir. Hepimizin zaman zaman yaratıcı, şefkatli, lider ruhlu olduğumuz ve karşılaştığı mız problemlere çözüm üretebildiğimiz dönemlerimiz vardır. Zekanın bu şekilde tanımlanması ve ölçümlenmesi çok ender olarak yüksek tür bir zekayı ortaya çıkarır; öte yandan bireylerin böyle bir zeka türünü geliştirmelerine de pek yardımcı olamaz.

Ruhsal zekâ ile ilgili çok fazla çıkarım var ve konu oldukça kapsamlı. .. Üçüncü tür zekâya daha kolay ulaşma yolumuz olan duygusal karşılıklarımızı ve mantığımızı çoğu zaman olduğu gibi birbiriyle çatıştırmak yerine aynı amaca hizmet edecek şekilde kullanamaz mıyız? Oysa pek çok kere aklımız ile kalbimiz doğru ile yanlış arasında kalıyor, karakterimiz gereği hareket etmenin mücadelesini veriyoruz…

Sokrat’ın “kendini bilmek” olarak tercüme edilen özdeyişi; beynin işleyişini anlamaya çalışan bilimsel disiplin (nöroloji) ile kendimizi ve potansiyel başarımızı anlamaya yarayan beşeri bilimleri bir araya getirmektir.
İsim: *

Mail: *

17 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)