Ufolarının izlerini buldum

icerikUfolarının izlerini buldum. Bir papazın bana açıkladığı gibi Tevrat’ta 350 kadar olay.yer almakladır.”

Adamskı, kitaplarında uzun uzun anlattığı gibi. Ve-nü ve Merih’ten gelen Uçan Daireleri yakından görmüş, uzay yolculuklarına katlimi?, uçan nesne pilotlarıyla görülmüş, hatta 1962 yılının Mart ayında, Satürn gezegeninde yer alan bir zirve toplantısına katılmıştır. Kısacası Adamskl, Uçan Neane, Uzay Ziyaretçileri ve Uzay Uygarlıkları konularında tek gerçek uzman ve tanıktır. Bu uzman Komada demeçler vermiş, 1999da Hollanda’da Kraliçe Jufiana’ya soluk kesici •-.güvenlerini anlatmıştır.

Adamskı. Venüs gezegeninden gelme yaratıklarla önce 20 Kasım 1952 günü tanışıyor. Arizona’da, Parken ve Dmrl Çenter kasabaları .ırasında bulunan bir yerde ya-pdan bu karşılaşmaya A daim kinin beş yakın arkadaşı «a-nık oluyor. Altı saat sureyle Adamski Uçan Dairenin pilotuyla görüşüyor ve Venuslüden Poster Dultes’e sunulacak bir iyi niyet mesaş alıyor. Bu ilk karşılaşmadan

sonra Profesörle uzay yaratıkları arasında sıkı bir dostluk kuruluyor; 18 Şubat 1953, 2 Nisan 1953, 8 Ekim 1953, 23 Ağustos 1954 ve 24 Nisan 1955 tarihlerinde Adamski Venüs’ten gelen bir çeşit gezeeenlerarası NATO’ya bağlı u-ıay yaratıklarının konuğu oluyor.

Adamski’ye göre Venüslüler ve Merihliler, birkaç •-natomık ayrıntı dışında tıpatıp insanlara benzemektedirler. Zaten bunlar uzun zamandan beri aramızda yaşamakta, çeşitli Ülkelerde kilit görevlerde bulunmaktadırlar. Bu durumu Hollanda’da verdiği ve Kraliçe Juliana’mn da katılmış olduğu bir basın toplantısında açıklayan Adamski, banın mensuplarının sert tepkisi karşısında toplantıyı yanda kesmek zorunda kalmıştı.

Bunlarla yetinmeyerek Adamskı, Uçan Dairelerin birinde, sarışın bir Venüs dilberinin sunduğu tatsız Venüs
suvunu içmiş, uzay dostlarından önemli sırlar öğrenmişti Şu var ki Prof. Adamski, özellikle Avrupa’da, beklediği il- ( ıpvle karşılanmadı, tecrübelerinden yararlanmak isteyen kimseler bulamadı Yıllar geçti ünlü Uçan Nesne uzmanı unutuldu. Belki, dünyalıların nankörlüğünden, anlayışsızlığından sıkılarak bir Uçan Daireye binip Venüs’e ya da Merih’e uçmuştur. Yine de bugün merkezi Kaliforniya’da otan bir gizemci örgüt Adamsld’nin çalışmalarını sürdürmekte, mesajını yaymaktadır.

Adamski olayı çeştili yönlerden ilginçtin Polonyab bilim adamı bir taraftan çağının yaygın esrarını yararına çeviriyor, öte taraftan da, gizemci bir tutumla. Uçan Daireleri ve Uzay Yaratıklarını kullanarak mittik bir hava yaratma amacını güdüyor.
İsim: *

Mail: *

14 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)