TRANSİTLER VE DAŞALAR

Transitler her zaman beklenildiği gibi çalışsaydı harika olurdu ama öyle çalışmazlar. Belki de en kolay ve en güvenilir öngörü araçları olmalarına rağmen, doğrulukları pek çok faktöre bağlıdır. Transitleri analiz ederken gezegenlerin natal güçlerini, bulundukları burçları ve evleri, özellikle de transiti oluşturan iki gezegenin natal ilişkilerini dikkate almak çok önemlidir. Örneğin, Satürn ve Güneş doğum haritasında tam üçgen açı yapıyorsa, normalde uyumsuz olan transit Satüm-Güneş karesi bile fayda sağlayacaktır. Aynı şekilde, Ay ve Neptün doğum haritasında dar bir kare veya karşıt açı oluşturuyorsa, normalde uyumlu olan transit Neptün-Ay üçgeni bile muhtemelen sıkıntı ve acı getirecektir. Transit açı kendi doğasına ait uyum veya uyumsuzluk dinamiklerini taşımakla birlikte, aynı zamanda kişinin transitle ilgili gezegensel enerjileri kendine özgü kullanımını da harekete geçirmelidir.

Yukarıdaki Güneş-Satüm örneğinde, doğum haritasındaki Güneş-Satüm üçgeni, kişinin gayet sorumlu, disiplinli, becerikli ve amaca yönelik olduğunu gösterir. O zaman Satürn’ün Güneş’e kare veya karşıt transiti nasıl birdenbire otorite figürleriyle, görevlerle ve sorumluluklarla ilgili problemler getirebilir? Doğum haritasındaki faktörler mümkün olduğu kadar derinlemesine incelenmediği taktirde, transit gezegenlerin öngörüdeki doğruluğu gelişigüzel olacaktır. Do??um haritasının etkisi göz ardı edilemez. Relationships and Life Cycles (İlişkiler ve Yaşam Döngüleri) ında Stephen Arroyo’nun belirttiği gibi, ‘Bu yüzden transitler hakkmdaki çoğu  neredeyse değersizdir. Daha iyi olan lar bile sadece temel yol gösterici olarak kullanılabilir.

Daha da önemlisi, transitler genelde Batı astrolojisinde progresyonlar, Hint astrolojisinde daşalar ve buktiler denen, doğum haritasındaki daha büyük faktörlerin emrindedirler. Örneğin, transit Pluto’su Güneş’le kavuşum yapan bir kişi, progres haritası da aynı gezegenler arasında kare açının varlığını gösteriyorsa (Gtineş-Pluto karesi), hayatını sonsuza kadar değiştirecek çok önemli bir durum deneyimlemeyi bekleyebilir. Transit Pluto’su Güneş’le kavuşum yapan, ama progres haritası aktif olmayan bir kişi için aynı durum söz konusu değildir.

Hint astrolojisinde, daşalar ve buktiler kişinin hayatımn daha geniş bir resmini verirler. Daşalar ve buktiler kişinin hayatının belli bir gezegen tarafından etkilendiği dönemler ve alt dönemlerdir. (Gezegenlere nedenleri oluşturucu güçler atfetmemek için, daşa ve bukti gezegeninin sembolik olarak temsil ettiği şeylerin kişinin hayatıyla örtüştüğtinü söy-lemek daha uygun olabilir.) Daşalar natal Ay konumunun tam derecesine bağlıdırlar ve etkilerinin daha açık olması ve daha uzun sürmesi dışmda progresyonlara oldukça benzerler. Kişinin hayatının geniş kapsamlı bir resmini uzun yıllar için verirler. Hint felsefesi insan yaşamının normal süresinin 120 yıl olduğunu söyler.

(İnsanların şimdi bu kadar uzun yaşamamasmın sebebi stres ve gerilim dolu, bozulmuş ve ruhsal olarak çökmüş hayatlar yaşamamız, kirli hava, zararlı (toksik) yiyecekler ve benzeridir.) Bu yüzden daşa şeması, yedi gök cismi için birer tane (Uranüs, Neptün ve Pluto kullanılmaz) ve Rahu ve Ketu (Kuzey ve Güney Ay Düğümleri) olmak üzere, toplamda 120 yıl eden dokuz daşadan oluşur. Kişi herhangi bir daşa döneminin herhangi bir noktasmda doğabilir. Örneğin, altı yıllık Güneş daşadan beş ay kalmışken doğmuş olabilir. Güneş daşadan sonra, diğer daşalar şu sırayı izlerler: Ay, on yıl; Mars, yedi yıl; Rahu, on sekiz yıl; Jüpiter, on altı yıl; Satürn, on dokuz yıl; Merkür, on yedi yıl; Ketu, yedi yıl; Venüs, 20 yıl.

Bir önceki yazım: Tarot Aşk Açılımı 3 Kart  1. RANA dedi ki:

    işimde terfi yada yüksek kazanç ne zaman,
    kardeşim ne zaman kurtulur
    araba ne zaman alacağım


İsim: *

Mail: *

14 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)