TRANSİT SATÜRN NATAL NEPTÜN KAVUŞUMU

TRANSİT SATÜRN NATAL NEPTÜN KAVUŞUMU

Transit Satürn natal Neptün’le kavuşum yaptığında, kişinin idealist eğilimleri ve ütopik hayalleri söndürülür ve bazı durumlarda silinir. Koşullar, kişinin insanlığın zorlu gerçekleriyle yüzleşerek, mükemmeliyetle ve gerçekleşmesi imkansız düşüncelerle (ütopyayla) ilgili inançlarım değiştirmesini veya bırakmasını sağlayacak şekilde değişir. Kişi hayatın zorluklarından ders çıkanr. Hep mümkün olduğunu düşündüğü, ama aslmda ol-mayan bazı şeyleri görünce hayal kırıklığı yaşar. Bu durum cesaretsizlik, yanılsama ve hüzünle sonlanır. Kişi gerçekliği farklı şekilde görmeye başlar. Karmik (ya da kadersel) deneyimler, reddedemeyeceği gerçekleri gösterir. Bundan dolayı artık kendi inançlarını takip edemez, çünkü bunlar duygularına dokunur. Kişi düşlerin ve fantezilerin etkinliğine zarar verdiğini ve tatminini geciktirdiğini anlar. Bu keşif acı vericidir, ama sonuçları önemlidir.

Satürn Neptün kavuşumunda oluşacak bazı koşulları öngörmek imkansızdır. Çünkü Neptün’ün birçok önemli işareti (ruhsallık, kendini adama, idealizm, kendinden geçme, fantezi hayaü, vs) soyuttur ve her birey tarafından farklı yaşanır. Bu nedenle, bu transit boyunca oluşan koşullar karmik olarak kişinin “Neptün” konularıyla yüzleşmesini sağlayan mükemmel koşullardır. Yaklaşık iki aylık süreç (dokuz ayda üç kez olabilir), bir çok kişi için derin bir ruhsal arayı?? ve potansiyel psikolojik kriz zamanıdır. Kişi ayrıştırma yeteneğinden şüphe duyar ve gelecek umudunu kaybeder. Bu transit depresyon, keder ve hayal kırıklığı ile tanımlanır.

Daha olumlu yönüyle, bu transit bazılarına uzun süreli hayallerinin ve vizyonlarının meyvelerini getirir. Kişi sanat, müzik, ruhsallık, metafizik veya mistisizmde bir kariyer için can atıyorsa, o zaman bunu izlemek için arzu duyabilir. Aniden bu gibi konulara olgunluk, pratiklik ve bilgelikle yaklaşır. Kişinin sadakati ciddi şekilde sınanabilir. Derin, uzun süreli ruhsal ve metafiziksel inançlarım sorgulamasına neden olacak koşullarla kar-şılaşır. Bu transitin sonunda, kişi ne kadar sadık olduğunu, dini gerçeklere ve soyut kavramlara aslmda ne kadar rahatlıkla güvendiğim keşfeder.

Kişi büyük ölçüde olgunlaşır. Hayali düşünme biçimini ve uygunsuz iyimserliğim bırakarak uzlaşma sanatım öğrenir. Neptün’ün natal ev pozisyonu tarafından yönetilen yaşam alanında büyük zorluklar yaşayabilir. Kafa karıştırıcı, gizemli ya da bulanık durumlarda tuzağa düşebilir. Bazı durumlarda rahatsız edici korkuları ve fobileriyle baş etmelidir. Aynı zamanda toplum yararına özverili şekilde çalışma konusunda ciddileşebilir. Profesyonel psişikler şimdi kendilerini engellenmiş hissedebilirler. Meditasyon için büyük zaman harcayanlarsa, kendilerini hayal gücünden yoksun ve sönük hissedebilirler.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz  1. Derya dedi ki:

    Selam. Bu paylaşmış olduğunuz transit Satürn Neptün kavuşumlu yazı astrolojistik sitesinden elif hece Öztürk ten alınmıştır. Kendisine ulaşılıp bilgi verilmesi gerekiyor. Çünkü ismini paylaşmamışsınız. Emek hırsızlığı var. Lütfen site yönetimi gerekli düzelmeyi yapmalıdır


İsim: *

Mail: *

13 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)