Tiahuanako Uygarlığı

icerikSoksahuaman, Machu Pichu ve kıyıda yer alan, kumlar altında kaimi Paşakamak da tarihleri tam bilinemeyen esrarengiz tehirlerdir. Her üçü de, Tiahuanako Uygarlığı’nın bir yönden bağlıdırlar.

Uygarlık diyoruz, acaba bu uygarlık yalnız kalıntıların yüceliği, sanat eserlerinin değeriylemi ölçülüyor? Hayır. Bu uygarlık, Tiahuanakoyu inşa edenlerin, çevrelerindeki bölgeleri etkileyenlerin bilimsel bilgileriyle ölçülüyor.
’Kalassaya’da ünlü bir kapı vardır: 3 m. boyunda, 3.75 m. enindo, 10 tonluk tek bir kaya parçasından oyul muştur. Buna Güneş Kapısı denir ve Tiahuanako’nun en esrarengiz, en çeşitli ve karşıt varsayımlara yol açan anıtıdır. Üst kısunda, ortada, uçan bir Tann’nın çevresinde 48 figür dizilmiştin Taçlı puma’lar, kondor’lar, kanatlı yaratıklar, Tann’nın karşısında diz çöken ya da ona sut çeviren uzaklaşan İnsanlar ve bunların çevresinde, aralarında birtakım garip işaretler ve şekiller. Ortadaki Tann’nın kim olduğu kesinlikle bilinmiyor. Güney Tanrın. Yaratıcı Tanrı Virakoka ya da adı sanı unutulmuş bir Tann olabilir. Tann’nın iki elindeki asaların anlamı, ortadaki Tann Mutılmin onbir değişik biçimde üst kısmının ak bölümünde tekrarlanmasının nedeni çözümlenmemiştir.

En gelenekleşmiş yoruma göre, Güneş Kapısı, mitoslara dayanan kozmogonik bir sistemin simgesidir. Büyük bir ihtimalle, Tiahuanako uygarlığının bilimsel oluşumunu gösteren bir takvimdir, belki de dünyanın en eski takvimidir.
Bu takvim yorumu, birçok tartışmalara yol açmakla birlikte, kalıntılarda araştırmalar yapan bütün bilim a damlarını bir noktada birleştirmiştir Kapının ortasındaki Tann motifini tekrarlayan onbir değişik biçim güneşin bir
Sonun merkezi kabul edilirse, bu yorum geçerti olur.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

14 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)