Tevrat’taki Kehanetler Gerçek mi ?

icerikYahudiler Tanrı’mn Seçilmiş Irkı mıdır?

Yahudiler yeryüzünde Tann’nın seçilmiş kutsal ırkı mıdır? Bu iddia Tevrat’ta vardır ve özellikle Protestan Evanjelik Hıristiyanlara aittir. Dikkat edilirse Incil’e ve bütün Hıristiyanlara ait bir iddia demedik. İncil ve Katolik, Ortodoks Hıristiyanlar ise aksini iddia eder. Bütün Yahudiler için Tanrı tarafından seçilmiş ırk inancı, Armagedon Savaşı kehanetleri peşinde koşan Evanjelikleri Hıristiyan Siyonizmi’ne dönüştüren asıl nedendir. Bildiğimiz gibi son Yahudi peygamberi Hz. İsa, Tevrat’taki bazı yanlış uygulamalan değiştirmek için gelmişti. Dinini ilk anlattığı yıllarda Yahudilere öncelik verirken, daha sonraları dini bütün uluslara açmıştır:

İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi: “Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi.

Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin;” (Matta28)

Bu konuda İncil’de 13 mektubu bulunan Pavlus da konuya Romalılara yazdığı mektupta açıklık getirir:

Her yönden çoktur. İlk olarak, Tann’nın sözleri Yahudilere emanet edilmiştir.”

Peki, kimi Yahudiler güvenilmez çıkmışsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tann’nın güvenilirliğini ortadan kaldınr mı?

Şimdi ne diyelim? Biz Yahudiler öteki uluslardan üstün müyüz? Elbette değiliz. İster Yahudi ister Grek olsun, daha önce herkesi günahın denetiminde olmakla suçladık.

Yoksa Tann yalnız Yahudiler’in Tannsı mı? Öteki uluslann da Tannsı değil mi? Elbet öteki uluslann da Tannsı’ dır. (İncilRomalılar3)

Benzer açıklamalar, Elçilerin İşleri28:28, l.Selanikliler2:1516, Galatyalılar3:28. Bu konu İncil’de bu kadar açıkken Evanjeliklerin saplantıları bakın ne boyutta. ABD başkanı Clinton’un rahibi R. Vaught başkanlığı sırasında, Clinton’a başkanlığı süresince yaptığı hataların Tanrı tarafından affedileceğini, “Ama eğer İsrail’e sırt çevirirsen, Tanrı seni asla affetmeyecektir” diye telkininde bulunmaktadır. Öyleki Evanjeliklere göre İsrail’i eleştirmek, Tanrı’yı eleştirmekle eş tutulmaktadır. Bunun sebebi kendi dinlerini bir kenara atıp, Tevrat’m İsrailoğulları hakkında yazdıklarıdır. Tevrat’ta İsrailoğulları Hz. Musa’mn önderliğinde, Mısır’daki kölelikten kurtulduktan sonra, Hz. Musa aracılığıyla Tanrı onlara seçilmiş bir ırk olduklarım bildirir. Bu konu Mısırdan Çıkış19, Levililer20:26 ve Yasanın Tekrarı7:6’da açıkça belirtilmektedir:

5 Şimdi sözümü dikkatle dinler, antlaşmama uyarsanız, bütün uluslar içinde öz halkım olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir.

6 Siz benim için kâhinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsraillilere böyle söyleyeceksin.” (Mısırdan Çıkış19)

Yalnız bu seçilmişlik gerçekten bütün İsrailoğullanm kapsamakta mıdır? Burası iyi dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntıdır. Yukarıda verilen “Mısırdan çıkış19:56 ” ifadesine dikkatli bakıldığında bütün bir ırkı kapsamadığı açıktır. Bu seçilmişlik “Tann’nın sözünü dinleyip, antlaşmasına uyanları” kapsadığım anlarız. İman eden ve antlaşmasma uyan Yahudilere yapılan vaad Kuran’da da doğrulanmaktadır:

Hani Musa, kavmine demişti ki: “Ey kavmiml Allah’ın, üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden peygamberler çıkarmıştı. Sizi hükümdarlar kılmıştı ve (diğer) toplumlardan hiçbirine vermediğini size vermişti.”

Ey kavmim! Allah’ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin. Yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz.” (Maide5)

Buradan seçilmiş ve kendilerine vaadler verilenlerin yalnızca “İMAN EDİP ALLAH’IN DİNİNE UYANLAR” olduğu çok açıktır. Bu konu Tevrat’ta birçok yerde çok açık belirtilmektedir. Tanrı’mn sözüne (dinine) uymayanların devamlı cezalandırılacağı tehdidi de vardır:

Ama beni dinlemez, bütün bu buyrukları yerine getirmezseniz, cezalandınlacaksınız.

Kurallarımı çiğner, ilkelerimden nefret eder, buyruklarıma karşı çıkar, antlaşmamı bozarsanız

Tapınma yerlerinizi yıkacak, buhur sunaklarınızı yok edeceğim. Cesetlerinizi devrilen putların üzerine serecek, sizden nefret edeceğim.

Kentlerinizi viraneye çevirecek, tapınaklarınızı yıkacağım. Beni hoşnut etmek için sunduğunuz kokulan duymayacağım.

Ülkenizi viran edeceğim, oraya yerleşen düşmanlannız bile şaşkına dönecek.

Sizi öteki uluslann arasına dağıtacak, kılıcımla peşinize düşeceğim. Ülkeniz viran olacak, kentleriniz harabeye dönecek.

Kovalayan yokken savaştan kaçarcasına birbirlerinin üzerine yıkılacaklar. Düşmanlannızın karşısında ayakta duramayacaksınız.

Öteki uluslann arasında yok olacaksınız. Düşman ülkeler sizi yutacak.

Artdkalanlannız gerek kendi, gerekse atalarının suçlarından ötürü düşman ülkelerde eriyip gidecekler(Levililer26)

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

17 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)