Tevrat’taki HEZEKİEL KİTABI

icerikTevrat’taki YEREMYA KİTABI’nm yazarı Yeremya, M.Ö. 6 yüzyılda (630580) Kudüs’te yaşamış ve Babil İstilasını görmüş bir Yahudi peygamberidir. Kitabmda Yahudileri Babil’e karşı direnmemelerini ve esaretine girmelerini öğütlemektedir. Hatta bu çağrılarım Kudüs sokaklarmda boynuna taktığı bir boyundurukla dolaşarak halka vaaz ediyordu. Yeremya’ya karşı çıkan başka peygamberler de halkı Babil’e direnişe çağırıyordu:

Hangi ulus ya da krallık Babil Kralı Nebukadnessar’a kulluk edip boyunduruğuna girmezse, o ulusu onun eline teslim edene dek kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla cezalandıracağım, diyor RAB.

Size gelince, peygamberlerinizi, falcılarınızı, düş görenlerinizi, medyumlannızı, büyücülerinizi dinlemeyin! Onlar size, Babil Kralı’na kulluk etmeyeceksiniz diyorlar.

Size, ‘Babil Kralı’na kulluk etmeyeceksiniz’ diyen peygamberlerin sözlerine kulak asmayın. Onlar size yalan peygamberlik ediyorlar.” (Yerem27)

Yeremya göre güya bu Tanrı’mn bir emriydi. Buna karşı direnenin üzerine Tamı, kıtlık, hastalık gibi her türlü belayı gönderecekti. Böylece halkın direnişini kırmaya çalıştığmdan dolayı hapse atılmıştı. Neticede Kudüs, Babil esaretine girdi. Bakm bir başka Yeremya kehanetine:

Korktuğunuz Babil Kralt’ndatı artık korkmayın, ondan korkmayın diyor RAB. Çünkü ben şilinleyim, sizi kurtaracak, onun elinden özgür kılacağım.

Size sevecenlik göstereceğim. Şöyle ki, Babil Kralı size acıyacak, sizi topraklarınıza geri gönderecek.” (Yeremya42)

Yeremya bu esaretin 70 yıl süreceğim ve Babil’iMed Krallığının yıkacağım bildirmişti. Esaret süresi dediği gibi 70 yıl sürdü ama nedense Babil’i Med’ler değil Persler yıkmıştı, ikinci kehanet tutmamışta. Babil’i yıkmak, Med Krallığım M.Ö. 550 yılmda yıkan Perslere nasip olmuştu. İşin neresinden tutsanız dökülüyor:

Uluslan Med krallarını, valilerini, Bütün yardımcılarını, Yönetimi altındaki bütün ülkeleri Onunla savaşmaya hazırlayın.

Ülke titreyip kıvranıyor! Çünkü RAB’bin Babil diyarını Issız bir viraneye çevirme amacı yerine gelmeli.

Kentleri viran olacak, Topraklan kimsenin yaşamadığı, geçmediği Kurak bir çöle dönecek.

Babil ilahı Bel’i orada cezalandıracak, Yuttuğunu ona kusturacağım. Artık akın akın uluslar gelmeyecek ona. Babil surlan yıkılacak.” (Yerem51)

Bölümde de Kuzey krallığı İsrail’inde yeniden toparlanıp kurulacağı kehanetinde bulunmuştu ama, bu kehanette gerçekleşmedi.

Tevrat’taki HEZEKİEL KİTABI ise, yine birçok gerçekleşmeyen kehanetle doludur. Hezekiel Babil esaret döneminde yaşamış bir Yahudi peygamberidir. 26. bölümde kuzeydeki Sur kenti Babil Kralı Nebukadnessar tarafından işgal edilip, yakılıp yıkılacağı kehaneti vardır. Babil Kralı Sur kentini kuşattı ama şehri ele geçiremedi:

Egemen RAB şöyle diyor: Krallar kralı Babil Kralı Nebukadnessar’ı atlarla, savaş arabalarıyla, atlılarla, büyük bir orduyla kuzeyden Sur’a getiriyorum. 8Sur’a bağlı kıyı kentlerinde yaşayanları kılıçtan geçirecek, size karşı kuşatma duvarları, toprak rampalar yapacak, kalkanını size karşı kaldıracak. 14.. Bir daha kurulmayacaksı nız. Çünkü ben RAB söylüyorum. Egemen RAB böyle diyor. 19 “Egemen RAB şöyle diyor: Issız kalmış kentler gibi seni viran bir kent yaptığım, … 20 ölüm çukuruna inenlerle birlikte seni eski zaman insanlarının yanına indireceğim. Ölüm çukuruna inenlerle birlikte eski kalıntılar arasına, yeryüzünün derinliklerine yerleştireceğim. Öyle ki, bir daha dönüp yaşayanlar diyarında yerini almayasın” (Hez26)

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

16 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)