TEVRATIN ŞİFRESİ

icerik Mıchael Droınln dilimize de çevrilen TEVRATIN ŞİFRESİ Ulmll eserin I.didinin 159 sayfasında, kıyamet savaşının 2006 yılında banlayacağını belirten bir Tevrat fifresinden bahsedilmekte. Birlini bu kehanetleri Rcrçekleştlrmek için ddğmeye basacak diye Odama koptu. Bu dunım-da. kehanetleri yatanlar da uygulayanlar da galiba ayni kişiler diye later İstemez düşünmekteyiz.

Başkan Cllnlonu Iraka müdahale etmeye İkna edemeyenler, CFR teomycnlcri Pentagon vc Dışişlerinde şahinleri yerleştirerek. 2000 yılında Cumhuriyetçi Parti başkam BUSHu ABD başkanlığına uyıdtlar. Ardından malum 11 EyM kaoau vc sananda kürcıd düzen için kumel g C- ABD’nin uluslararası kamuoyu M Birleşmiş Milletler onaylamasa da Afganistan vc ardından bak müdahalen meşrulaşmış oldu Bush-un Ortadoğu danışmanı Mxhri Udn Roosevdt Amerikan ballara unşı sokmayı başaramadı. Pcari Haıbour baslara bir muette yaram 11 Eyiûldc İslamcı terör harekete gÇ ee Amerika yeniden şana yaşadı Tenncsaeedcki Memphla Theologlcal Seminaıynln başkam İve Armagcddon Yolunda: Evanjelikler Nasıl İsrailin En İyi Dostlan Oldu? adlı kitabın yazan Timothy Weber

Tehlikeli olan şu ki; insanlar şeylerin nasd meydana geleceğini bildiklerine inandıklarında ve daha sonra bu inançlarına göre hareket ettiklerinde, bu kehanetlerin kendilerini doğrulamasını sağlayabilirler ve kehanetlerin Öngördüğü şeylerin bazılanna sebep olabilirler. diyor.

1960larda Ortadoğuda savaşlar patlak verdiğinde Beyaz Sarayda katip olan ve dünya üverinde bir çok ülkede çeşitli görevlerde bulunan, daha sonra Jlmmy Carter ve Ronatd Regarila çalışırken hep Armagedon savaşı yeniden doğmak, semaya yükselmek gibi tartışmalan çok duyan Grace Hall-sell. sonunda bu konulan araştırmak için ünlü Evanjdik vaiz Jerry Falwell organizasyonlarına katılarak. 1900 yılında kutsal topraklara iki kez seyahat eder. Araştırmalon sonucunda Kehanet ve siyaset isimli bir kitap yarar.1 Dindar bir aileden gelen Halsell, araştırmasına başlamadan önce, ülkenin ve dünyanın gelece# açısından Evanjeliklerin İmi denli tehlikeli olduklarını düşünemediğini itiraf ediyor. Ancak, işin içine girip literatürü karıştırmaya haşlayınca, tarikat mensuplarıyla görüştükçe, olaya yaklaşımı bütünüyle değişmiş. Şimdi, Dtinyatun sonunun kendi nesillerinde geleceğine o kadar inanıyorlar ki diyor, Bunu sağlamak için gerekiyorsa olayları zorlamaktan geri durmazlar… Zaten süratle silAhlanıyorlarmış.. 1999 yılında kaleme ’Tannyı Kıyamete Zorlamak isimli kitapta, dünyanın bir yerlerinde, bir kaç yıla kadar, kıyamet savaşına yol açacak çapta terör eylemleri beklentisi yer alıyordu. İkiz kuleler ve Pentagon yönelik terörist saldırıları ilk duyduğunda Grace Halsellin ilk tepkisi ne olmuştur acaba? O da ‘Üsame bin Laden mi demiştir, yoksa Bizimkiler harekete mİ geçtiler yoksa? kuş-kuşunu mu dışa vurmuştur75

Bu beklenti ve buna bağlı kurgular ilerleyen günlerde de devam edeceğe benzemektedir. Yeni ABD başkan OBAMA İle değişen politikalardan bazılan rahatsız ki bu beklentiler zaman zaman açıkça dillendirilmektedir. 22 yıl boyunca ClAda analist olarak çalışan, 1996 yılında kurulan Üsame Bin Ladenin masasının somluluğunu 1999 yılına kadar sürdüren Michael Scheuer bu konuda FOX TV de katıldığı bir programda bakın neler söylemektedir;

Ülke olarak tek şansanız. Usame Bin Ladinin ülke içinde büyük bir silahlı saldın gerçekleştirmesi. diye konuşan Scheuer, ÇünkU bu tabandan tavana baskıya yol açacak. Çunku bu politikacılar sadece koltuklarına değer veriyor. Sadece medyanın ve Avrupanın Övgülerine değer veriyor. Yine absan bir durumdayız. Amerikan halkıma liderlerinden kendilerini daha etkili, gerektiği kadar şiddeti istimal edecek şekilde ve daha tutarfa korumalarını talep etmesini sağlayacak bir saldınyı sadece Usame gerçekleştirebilir. (8.7.2009, timcturk.com) Bu dununda binlen arzuladıktan politikalar uğruna, 11 Eylül saldırılan gibi daha birçok saldm kurgulayıp bunları gerçekleştirmekten medet umduğu bir gerçek. ALLAH dünyamızı korusun.

Batita bu itiraflar olayların kurgulanmasında, bazı odakların etkin olabileceğine onların çok yakınlarında bulunmuş uz. manlann itirafları bizi doğrulamaktadır. BUtOn bunlardan sonra bu savaşı Tann’nın istemediği çok açık belli olmuştur ama Tann istemese de binlerinin onu bu savaşa zorladığı çok açık ortada. Bu durumda ARMAGEDON SAVAŞINI KİMLER BAŞLATACAK sanırım anlaşılmıştır.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

13 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)