Terazi Burcu

TERAZİ BURCU URANÜS TRANSİTİUranüs yedinci evden geçerken Terazi Burcu eski, sabit, verimsiz ilişki biçimlerinden kurtularak, evliliğinde ya da öncelikli aşk ilişkisinde gelişme kaydeder. Bu transit süresince, kişi aşk beraberliklerinden özgürlük, heyecan ve derin iç görü elde eder. İlişkilerdeki ihtiyaçlarım karşılama konusunda iddialı, yenilikçi ve teklifsizdir. Yaklaşık yedi yıl boyunca, bu alanda çift olmanın karmaşıklığım araştırır ve kendi arzulanyla ilgili deneme yapar. Hayatının oldukça kişisel ve içgüdüsel olan bu alanım incelemek için yeterince bağımsız ve objektiftir. Partnerine yeni bir gözle bakar. Evli olsun olmasm, kur yapmaktan ve romantizmden hoşlanır.

Bu transit son derece önemlidir, çünkü Terazi Burcu hem eşine olan bağım hem de başkalanyla ilişki kurma biçimim dönüştürür. Bu dönüşümler hayatının geri kalanında ilişkilerini etkileyecektir. En yüksek avantajı sağlamak, tuzağa düşmemek ve gizli tehlikelerden uzak durmak için bu süreci tamamıyla anlamak çok önemlidir. Hiç şüphesiz ki, Uranüs ve yedinci ev kadar birbirine aykın az enerji vardır. Uranüs bağımsızlığı ve özerkliği, yedinci evse birlikteliği veya partnerliği temsil eder. Bu ikisinin bir araya gelmesi demek, neredeyse bir porselen dükkanına bir boğanın girmesi demektir. Bunun açık sonucu, yakın ilişkilerde ani bitişler ve yeni başlangıçlardır. Bununla birlikte, böyle olaylar -eğer olurlarsa,kesinlikle transitin özü değildirler-dıştan görünen sonucudurlar.

Bu transitin gerçek amacı özgürlük, dürüstlük, bütünlük ve kişinin öncelikli aşk birlikteliğine bilinç getirmektir ve yalnızca geçerliliğim yitirmiş taahhütlerden dolayı bir arada tutan çekilmez ilişkilerden kişiyi özgürleştirir. Terazi Burcu eşiyle sanki ilk defaymış gibi birlikteliklerinin koşullarım yemden görüşmek şansım elde eder. Kısacası, aşk kontratım (duy-gusal anlamda tabii) yemleyip yemlememe konusunda özgür seçim hakkı vardır. Kişinin evliliği ciddi anlamda test edilebilir. Ve bu testten hileyle ya da sahtekarlıkla geçilemez. Tüm bu transit boyunca kişi eşiyle dürüst bir şekilde yaşamak, kendi arzularım ve ihtiyaçlarım yerine getirmek için can atar. Hiçbir koşul altında hislerini saklamaz ya da partnerini memnun etmek için mutluymuş gibi davranmaz.

Aşk ihtiyacım karşılamak şansa bağlıdır ve onu karşılamak için uzlaşmaz bütünlükle prensiplerim sürdürür. Eşlerine karşı çıkan bireyler için çok kolay bir dönem olmayabilir, ancak kişi sonunda gerçek hislerini açığa çıkarmaktan dolayı gururludur. Bu yıllarda önemli yaşam değişimleri ve ilişkilerin yeniden yapılandırılması söz konusu olabilir. Kişi farkındalıkla ve sorumlulukla davranıyorsa, bu canlandırıcı, güçlendirici ve aydınlatıcı bir dönemdir. Özellikle Uranüs transitin başlangıcında Alçalan’dan (yedinci ev çizgisinden) geçerken kişi son derece hazır, hayat dolu ve hareketli olur. Çoğu durumda bu, aralıklı olarak yaklaşık bir yıl sürer.

Eşi aniden farklı davranabilir, genel bağlan ve kabul edilen sınırlan parçalayabilir ve dolayısıyla kişi kendiyle partneri arasında büyük bir uçurum hisseder. Eğer aynlık hissetmesine partneri neden olduysa, hassas ve savunmasız durumundan ötürü sinirlenebilir. Aşktaki mutluluğu partnerinin elindeymiş gibi görünebilir. Böyle bir durumdaki meydan okuma, kişinin, partnerinin şimdi ilişkilerini etkileyen davranış değişikliklerinden sonuçta (doğrudan ya da dolaylı olarak) kendisinin sorumlu olduğunu kesinlikle anlamasıdır ve bu hiç de kolay değildir.

Terazi Burcu akıl sağlığım ve gücünü elde tutmak için, yaşadığı stresli durumda oynadığı rolün ne olduğunu belirlemelidir. Karmik bileşimden dolayı, iki kişi arasında olanlardan hiçbir zaman tek kişi sorumlu değildir. Bir kurban ve bir suçlu olsa bile, her ikisi de durumdan sorumludur. Uranüs yedinci evden geçerken (ya da transitten hemen önce), kişi davranışlanyla ya da telepatik olarak istemeden mesajlar göndererek, partnerinin ilişkilerim çarpıcı bir şekilde değiştirme ya da sona erdirme zamanının geldiğini bilmesini sağlayabilir. Partnerinin davramşlan da yalnızca doğal sonucu meydana getirir.

Belli nedenlerden, bazı bireyler bu transit sırasında eşlerinin kurbanı olduklarım düşünürler. Ne yazık ki, kişi eşini ne kadar kontrol etmeye çalışırsa, o ölçüde acı çeker. Durumu idrak eden biriyse doğal akışa bırakır, direnmez ve gerçekleşmekte olan evrimsel değişimleri kabul eder. Astrolog Isabel Hickey “Uranüs deneyimlerini kontrol edemezsiniz, ama kendi tepkilerinizi kontrol edebilirsiniz” derdi. Kişinin yapabileceği en iyi şey, eski ve artık işe yaramayan alışkanlıklarının parçalanmasını takdir etmektir. Bunun sonucunda gelecekteki ilişkileri daha büyük özgürlük, yaratıcılık, coşku ve orijinallik gösterecektir. İyi ya da kötü, bir daha hiçbir şey asla aynı olmayacaktır.

Kişi bu transit sırasında büyüleyici ve egzotik bireylerle karşılaşır. Astrologlarla, okültistlerle, bilim insanlanyla, mucitlerle, garip ya da eksantrik insanlarla bağlantılı olur. İlişkiler aniden başlar ve sona erer; kişi mutlaka uzun süreli bağlılıklar aramamalıdır. Dengesiz, istikrarsız insanlarla ilişkilerine dikkat etmelidir. Aşk üişkilerinde yaş farkı çok ya da çok farklı bir geçmişe sahip olan özgür ruhlu, heyecan verici tiplere çekilebilir. Kişinin en büyük heyecanı, yeni ilişkilerinden ve onlardan kaynaklanan özgürleştirici etkilerden gelir. İş ilişkileri de büyük bir değişime maruz kalacaktır.

Uranüs tam olarak Alçalan’dan geçerken, kişinin öncelikli ilişkisi patlak verir. Bu durumun sonucuysa, bu noktaya son kavuşumuna kadar netleşmeyecektir. Genellikle Uranüs Alçalan’a gelir, ileri hareketine devam eder, soma AlçalanTa kavuşum yapmak için geri gelir, nihayet ileri hareketine döner, üçüncü ve son kez ev başlangıç sınırına gelir. Her ‘ge-lişi1 öngörülebilir ve fark edilebilir bir alevlenme yaratır. Ancak, ilk kavuşum en sert olanıdır. Son olarak, yedinci ev ilk kişisel olmayan ev olduğundan, toplum yaşamım etkilediği düşünülür. Kişi daha dışa yönelir ve toplumla uğraşmaya ya da toplum tarafından tanınmaya eğilimlidir. Toplumlan etkileme ya da bundan yarar sağlama niyetinde olanlar için hoş bir etkidir.

Her zaman olduğu gibi, Uranüs doğum haritasındaki bir köşe noktasından geçerken, dinamik, tamamlayıcı bir yolla bağımsızlığı, bireyliği ve kendim ifade edebilmeyi deneyimleme zamanıdır.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

10 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)