Terazi Burcu İnsanları

dort-4-element-su-toprak-hava-ates-sembolTransit Pluto natal Jüpiter’e üçgen ya da altmışlık açı yaptığında, kişi refah ve başan kazanır. Özgürlüğünü ve neşesini engelleyenler ortadan kaybolur. Terazi burcu kendini şanslı hisseder ve bolluk duygusuyla hareket eder. İyimser, hoşgörülü ve huzurludur. Ruhsal çabalan olumludur.

Terazi burcu Tanrı’ya olan inancım destekleyen özel bir dini deneyimi olabilir. Rahiplerden, papazlardan, gurular, dini öğretmenler ve diğer sofulardan yarar sağlar. Hayatın anlamım arar. Yoga, metafizik, mistisizm ve diğer yüksek disiplinler üzerinde ça-lışmak için mükemmel bir zamandır.

Terazi burcu yabancı ülkelere seyahat edebilir ve orada büyük mutluluklar kazanabilir. Elinden gelindiğince farklı kültürler hakkmda her şeyi öğrenmek ister. Yabancılarla iyi anlaşır ve bu ortaklıklarla insanlık anlayışım genişletir.

Kişinin iş girişimleri gelişir. Başarılarım arttırmak ve gücünü, nüfuzunu genişletmek için isteklidir. Çok daha kolay şekilde bol para kazanır ve bankacılardan, borç para verenler ve varlıklı insanlardan yarar görür. Yatırın ve spekülasyonlardan beklenmedik bir para ya da kar elde eder. Natal haritada Jüpiter olumsuz etki almamışsa ya da Pluto’yla kötü bir ilişkisi yoksa kumar oynamak ve mali risk almak için iyi bir zamandır.

Kişi fakültelerden bağış, onur, ödül ve burs kazanır. Eğitimle ilgili girişimlerinde mutlu ve başarılıdır. Sağduyuyu kullamr ve düzgün değerlere, erdemlere ve prensiplere dikkat eder. İyi tohumlar serpmek ve toplumu geliştirmek ister. Avukatlardan yarar sağlar ve aniden hukukla ilgilenebilir.

Transit üçgen açı, transit altmışlık açıdan çok daha güçlüdür. Transit altmışlık açı yukarıdakilerin gerçekleşebilmesi için bir fırsat olduğunu gösterir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

12 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)