Terazi Burcu Falı

images
Transit Pluto natal Neptün’le kavuşum yaptığında, kişinin dini ve ruhsal eğilimleri yo-ğunlaşır ve algısı genişler. Yaşamın daha yüksek gerçeklerinin farkına varır ve ruhun son-suzluğunu, tüm varlıklarla birliğim ve cennetin ya da nirvanamn gerçek anlamım doğrudan deneyimlemeye başlar. Kişi olağan dışı derecede hassastır ve kendiliğinden öz benlik bilgisi de kazanır. Doğayla uyumludur. Şimdi dikkati çekecek derecede medyumik özellikleri vardır ve kehanet içerikli vizyonlar görebilir. Uzun süredir aydınlanmak için ruhsal teknikleri denemişse, çabalarının ödüllerini alır ve bilincin yüksek hallerinin hazzını tadar. Aynca evrenin daha yüksek güçlerine tamamen teslim olur ve doğrudan Tann’yla bağım hisseder. Kişi şimdi hayatı farklı görür, yeni bir gerçeği kucaklar. Bu transitin sonunda sıradan algılama sınırlarım tamamen kavrar ve hayatın gözlerinin gördüğünden çok daha fazlası olduğunun daimi farkındalığmı kazanır.

Kişi herkese karşı sevgiyle doludur. Birkaç yıllık bu süreçte (Pluto’nun hangi burca transit yaptığına bağlıdır), kişi şefkatin somutlaşmış halidir. Başkalarının acısını sona erdirmek ve elinden geldiğince topluma yardım etmek ister. Büyük bir adanmışlık hisseder ve her insanın eşsizliğim takdir eder. Hoşgörülüdür ve kimseyi yargılamaz. Altın kuralı yaşar.

Sanatsal girişimleri olumludur. Kişi yaratıcı ve yeteneklidir. Hayallerini izler ve dünye-vi sorumluluklarla ve olaylarla daha az ilgilenir. Oldukça idealisttir. Bu süreçte (belki de diğer astrolojik göstergelerden dolayı) aşık olursa, saf coşkunluk ve keyif hissedecektir.

Kişi yoga, astroloji, metafizik ve okültizme çekilir. Mistisizmle ilgilenebilir ve bir aşramda ya da manastırda yaşamaya karar verebilir. İçe dönmenin, meditasyonun ve derin düşünmenin çok daha tadına varır. Derin ruhsal deneyimleri vardır ve geçmiş yaşamlarım hatırlayabilir ya da astral seyahat yapabilir. Şimdi hiçbir kısıtlanma ya da sınır hissetmez. Duygusal ve karamsar olabilir. Dünyadan uzaklaşmak için büyük bir istek duyabilir. Uyuşturucu ve alkolden uzak durmalıdır. Bu transitte tuhaf, psişik, medyum, mistik, sofu ve oldukça dindar ve büyüleyici insanlarla karşılaşır.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

13 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)