Terazi Burcu Fal Bak

TRANSİT PLUTO NATAL VENÜS KAVUŞUMU

Transit Pluto natal Venüs’le kavuşum yaptığında, kişi hayatının en büyük aşk derslerini alır. Bekarsa, hayatım sonsuza dek değiştirmek için son derece güçlü ve sadık bir ilişkiye başlar. Evliyse, bastınlmış sorunlar uğraşılmak üzere yüzeye çıkar. Koşullar kişiye nasıl bencillikten uzak, cömert ve koşulsuz sevileceğim öğretmek için komplolar kurar. Her durumda, bu gibi davranışlar çaba sarf etmeden kazanılmaz. Kişi aşk hayatında herhangi bir bağlılığ?? elde tutmak ya da objektif olmakta sorun yaşar. Tutkuyla doludur. Cinsel duygulan önceye göre çok daha derindir ve sevgilisine hem sahip olmak hem de onunla kaynaşmak ister.

Yine de tüm büyük Pluto transitlerinde olduğu gibi, kontrol kişinin elinde değildir. Arzularım yerine getirmesini engelleyen duygusal ya da psikolojik kompleksler yüzeye çıkar, böylece onları analiz edebilir ve eleyebilir. Kişi eşinin tepkisinden, aşktaki gerçek güdülerini keşfeder. Sevgilisi ihtiyaca ya da kendini tatmine dayalı bir ilişkiyi hoş görmeyecektir. Partnerine yeterince özgürlük vermezse, partneri ayrılacaktır. Bu süreç acı verse de, kişi şimdi öğrendiği dersleri kucaklamalıdır. Eldeki duruma uygun şekilde tepki vermeli ve sağlıklı davranışını engelleyen herhangi bir karakter kusurundan vazgeçmelidir. Alçak gönüllülük ve teslimiyetçi tutum, kişinin sağlığı açısından çok önemlidir. Aksi takdirde onu daha fazla mutluluğa götürecek doğanın gücüne direnerek, kendim çok kötü sıkar. Diğer yandan, dersleri olgun ve sorumlu bir şekilde ele alırsa, duygusal ve psikolojik sağlığı büyük ölçüde gelişecektir. Bundan soma aşkta daha büyük özgürlük ve mutluluğun tadım çıkartacaktır.

Kişi güçlü, derin, tutkulu ve ‘hırslı1 birine aşık olur. Ya da sevilen kişi zorlayıcı, saplantılı, ünlü veya son derece ruhsal olabilir. Bazı durumlarda, özellikle Venüs’ün natal haritada ciddi bir şekilde zarar gördüğü veya Pluto’yla kötü bir ilişkisinin olduğu durumlarda kişi agresif, baskıcı, otoriter ya da suça eğilimi olan birine çekilir. Bu süreçteki ilişkiler en uç fiziksel çekimle tanımlanır ve kişi alm yazışım ve kendini önemli hisseder. Kendim geçmiş yaşamında yaptığı şeylerin bedelini sevgilisine öderken bulabilir. Bu gibi geri ödemeler olumlu da olabilir, olumsuz da.

Pluto transitinin hangi burçta olduğuna bağlı olarak birkaç yıl sürebilen bu transit sü-resince, kişi hayatının en yoğun cinsel deneyimlerinden birkaçım yaşar. Cinselliği ve doğurgan/üretken güçleri yoğunlaşır. Kendini erotik ve tahrik olmuş hisseder. Aşk ve seks gizemlerini inceleme arzusu vardır. Deneyseldir ve toplumun cinsel kurallarım ve stan-dartlarım kırabilir. Güzelliği, şehveti, zevk ve şevki izler. Kültürü ve arınmayı da takdir eder. Kişi sanatçıysa, şimdi en büyük, en hareketli sanat çalışmalarım çıkarır.

Bu transitin zorluklarına rağmen, kişi evrensel sevginin saf ve harika derinliğini yaşayabilir. Kendi bencil ihtiyaçlarım unutabildiği anlarda adanmışlığm zirvelerine uçar. Sınırsız aşkm ne demek olduğunu bile keşfeder. Sadece koşulsuz sevgiyi değil, aşkın aralıksız akışım da görür ki, sevenin kim, sevilenin kim olduğu farkındalığım kaybeder. Kişinin aşkı o kadar tamdır ki doğrudan ona akar, ruhsal veya evrensel birlik deneyimi doğurur. Nadir durumlarda kalp çakrasınm gelişimiyle bir parça ya da daha fazla aydınlanma, mutluluk, özgürlük, Tamı bilinci veya nirvanayı deneyimler.

Kişi özellikle karşı cins için çekici olur. Çekici, büyüleyici ve etkileyicidir. Yine de çok hassas ve savunmasızdır. Sevgililerden gelen reddedilme veya eleştiri özellikle acı vericidir. Dahası, sahiplenicilik ve kıskançlıktan dolayı acı çekebilir. Arzu edilebilirliğim ve sevilebilirliğini sorgulayabilir. Samimiyet ve daha sağlıklı ilişki kurma üzerine çalışmak, te-rapiyle veya analizle uğraşmak için mükemmel bir zamandır. Soğukluk veya iktidarsızlık gibi cinsel sorunlar üzerinde çalışmak için en iyi zamandır. Geleneksel astrolojik metinler, aşktaki ‘entrikaların1, yoğun mali dalgalanmalar kadar muhtemel olduğunu gösterir.

Kişinin bu süreçte boğaz, böbrek, deri ve üreme sistemi hassastır. Son olarak, bu tran-sitin bir sevgilinin ölümüyle ya da ortadan yok oluşuyla denk gelebileceğinden, bunun da büyük bir gelişim kadar olgusal bir acı getireceğinden bahsedilmelidir. Ama böylesi bir olasılık oldukça nadirdir ve beklenmemelidir.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

19 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)