Terazi Burcu Burç Yorumu

TERAZİ BURCU SATÜRN TRANSİTİ

Satürn yedinci evden geçerken,Terazi Burcu  kişi aşk yaşamının sorumluluğunu almayı öğrenir. Evliliği ya da öncelikli aşk ilişkisi, iki buçuk yıllık zaman süresince gelişimi açısından en önemli alandır. Bu zaman süresinceş Terazi Burcu  kişi kalbinin en gerekli ve belirgin ihtiyaçlarım belirler. Esnekliğin gerçek anlamım ve sevdiği insanla uzlaşmayı ve uyumu öğrenir. Daha önceden fark edilmeyen ya da karşı çıkılmayan uygunsuz veya sevgisiz tavır karşısında bir şey yapma görevi ona düşer. Sevgi konusundaki tüm sınırlanmalar, yasaklar ve tüm kusurlar, koşullar ve partner tarafından açıkça ortaya konur, bu nedenle kişi bu dönemde davranış tarzım geliştiriyor olabilir. Bu süreç boyunca, bu gibi konulardaki kendi kusurlan ya da yetersizlikleri konusunda inanılmaz derecede objektif olur ve tavırlarım düzeltmek konusunda çok daha isteklidir. Bu zamanda partnerine karşı derin ve yoğun bir sorumluluk duyar.

Satürn’ün yedinci eve transiti, kişinin partnerine ya da eşine taahhütte bulunacağı ya da taahhüdünü yenileyeceği anlamlı bir zamandır.Terazi Burcu   Kişi mutlu ve herhangi bir bağlılığı olmadığı bir ilişki içindeyse, o zaman ilişkisini ciddileştirmek ya da tamamen bitirmek konusunda karar verir. Bu zamanda ev hayatım özellikle net ve pratik bir şekilde anlar. Durumu umutsuzsa, gelecekte hiç uyum görünmüyorsa, çabucak bu zor durumu bitirmesi gerektiğim anlar. Satümyen baskı, rahatsız edici gerilim ve ‘doğru şeyi yapma’ arzusu kişinin gerekli adımları atmasını sağlar.

Satürn, yani karma gezegeni yedinci evden geçerken, kişi aşk alanında alması gereken tüm derslerle yüzleşmeye zorlanır. Bazı insanlar çok az aşk fırsatı yakalar ya da hiç fırsatları olmaz ve kendilerini derin bir yalnızlık içinde hissederler. Bu gibi etkiler geçmiş yaşamlardaki olumsuz davranışların sonucu olabilirken, genellikle durum bu değildir. Çoğunlukla Terazi Burcu  kişi, bariz bir şekilde, sosyalleşme aracılığıyla aşkı yakalama sorumluluğunu alma baskısı altındadır aksi halde kendisinin neden olduğu bu yalnızlıktan acı çeker. Bu transit boyunca, diğer insanlar, kendileri için en iyi olanın inzivaya çekilmek ya da bekâr yaşamak olduğunu fark edebilirler. Evlilik dışı ya da uygunsuz ilişki yaşayanlarınsa durumları ortaya çıkabilir.

Bağlılık vadeden bir ilişki arayışında olan bekârlar, kendilerim hayatlarmdaki en ciddi ve en yoğun aşk ilişkilerinden birinde bulabilir. Bazıları gerçekçi olmayan beklentilerim düşürme ya da belli ihtiyaçlardan vazgeçip nihayet hedeflerim gerçekleştirme zamanlarının geldiğini anlar. Bu nedenle, evlilik uzak bir olasılıktır. Bununla birlikte, bir kısmı da da-nışmayı ya da terapiyi gerektiren derin köklü sorunlar yüzünden engellenebilir. Bu durumlarda kişi büyüsüne kapıldığı bir partnere çekilebilir. Kesinlikle mükemmel ruh eşini, alnına onunla evlenmek yazılı inşam bulduğunu zanneder. Ne yazık ki bu eş neticede uygunsuzdur ve sadece kişinin aşk alanındaki yetersizliklerim göstermek için vardır. Bu özel eşe sahip olma arzusundan ve yarattığı yoğun acıdan dolayı, kişi nihayet uzun zamandır ihtiyaç duyduğu dış yardımı alabilir.

Bu transit genellikle kadersel olduğunu hissettiren ve kişinin her açıdan büyümesinde oldukça önemli olan karmik ilişkiler getirir. Kişinin sevebilme yeteneği son sınırına kadar test edilebilir. Daha yaşlı, daha otoriter sevgililere çekilebilir. Geleneksel astroloji metinleri Satürn’ün şimdi doğum haritasının ufkundan geçtiği için, kişinin toplumsallıktan daha fazla hoşlanacağım ya da kariyer hedeflerine doğru tırmanışa geçmeye başlayacağım belirtir. Bu transitin sonunda kişi, aşkın duygulardan, algılardan ya da mutlu bir zihinden daha fazlası olduğunu anlar. Bu, aşk konularında ‘bilinç eksikliği’ (hak etmediğine ya da değmediğine dair kronik hisler) sorunlarıyla açıkça uğraşmak için mükemmel bir zamandır.

Hint astrolojisinde, Satürn yedinci evden geçerken aym anda dokuzuncu, birinci ve dördüncü evlere de açı yapar. Birinci ev açısı, kişinin iki buçuk yıllık süreçte kendim kişisel olarak sınırlanmış hissedeceği anlamına gelir. Takdir toplaması, ödül kazanması ya da terfilerin tadım çıkarması zor bir ihtimaldir. Dokuzuncu ve dördüncü evlere açıları yolculukla, dini ya da ruhsal öğretmenlerle, toprakla, evle ve anneyle ilgili zorluklara veya sınırlı tatmine işaret eder.

Bir önceki yazım: Günlük Burç Yorumunuz
İsim: *

Mail: *

19 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)