Tarot Falı

icerikTAROT FALI KRALİÇELERİ KARŞILAŞTIRMA

Tarot falı Düz Anlamları

1. Parasal güvene ve özgürlüğe önem verir

2. Etkileyici, popüler, lider özelliklerine sahip

3. Çok zeki, kararlı ve çözümleyici

4. Duygulu, hassas, sezgili, şevkatli

a. Asaların Kraliçesi

b. Kupaların Kraliçesi

c. Kılıçların Kraliçesi

d. Tılsımların Kraliçesi

Tarot falı ve Ters Anlamları

1. Merhametsiz sözler, yanlış kararlar, acı

2. tncinebilir hassasiyet, korkulu hayaller

3. Ayrıcalık kazanmak için cazibesini öne çıkarır.

4. Kararsız, fizyolojik dengesizliğe neden olan güvensizlik

a. Asaların Kraliçesi

b. Kupaların Kraliçesi

c. Kılıçların Kraliçesi

d. Tılsımların Kraliçesi

KRALLARI KARŞILAŞTIRMA

Tarot falı ve Dûz Anlamları

1. Samimi. Anlayışlı danışman.

Nazik ve derin. “İnanıyorum.”

2. Agresif, popülariteye

ve prestije sahip. Arkadaş canlısı. “Dünya bir sahnedir.”

3. Hüküm verici, dürüst, zeki ve çok ahlâklı. “Güç akıldadır.”

4. Finansal birikim, kıymetli mülkler ve holdingler. “Para konuşur.”

a. Asaların Kralı

b. Kupaların Kralı

c. Kılıçların Kralı

d. Tılsımların Kralı

Tarot falı ve Ters Anlamları

1. Münakaşacı, egoist, baskıcı a.

2. Duygusal yönden karmaşık ve b. asabi c.

3. Kumarbaz, vurguncu ve sözüne d. güvenilmez

4. Aslından farklı görünüş, dürüst olmayan kararlar

Asaların Kralı Kupaların Kralı Kılıçların Kralı Tılsımların Kralı

Kraliçe ve Kralların Gözden Geçirilmesine Ait Cevaplar

TAMAMLAMA

1. a. Arkadaş canlısı, insanlan seven.

b. Hırslı, açık, lider özelliğinde.

c. Maceraperest.

2. a Zekâ.

b. Karar verebilme

c. Dürüst düşünce.

3. a. Emniyet bilincinde.

b. Parayı düşünen.

c. Yeryüzü veya doğayı seven.

4. a. Duyarlılık.

b. Duygusallık.

c. Duyguların derinliği.

5. Kılıçların Kralı.

6. Kupaların Kraliçesi

7. Tılsımların Kralı.

8. Ters çevrili Asaların Kraliçesi.

9. Ters çevrili Kupaların Kralı.

10. Ters çevrili Kılıçların Kraliçesi.

11. Asaların Kralı.

12. Tılsımların Kraliçesi.

13. a. Para.

b. İnatçı.

c. Ahlâksızca.

14. a. Hastalıklı.

b. İllüzyonlar.

c. Düş veya fantezi.

15. Hırslıdır ve kariyer.

16. a. tnikamcı, kötü niyetlidir, b. Dürüst olmayan.

17. a. Psikoloji.

b. Filozofl.

c. Sanat dallan.

18. Özgürdür ve kendi kendine yeter.

19. Egoist ve ısrarcıdır.

20. a. Doğa.

b. Güvenliğe.

KRALİÇELERİ KARŞILAŞTIRMA

Düz Anlamları

1. d 2. a 3. c 4. b

Ters Anlamları

1. c 2. b 3. a 4. d

KRALLARI KARŞILAŞTIRMA

Düz Anlamları

1. b 2. a 3. c 4. d

Ters Anlamları

l. a 2. b 3. d 4. c

UŞAKLAR, ŞÖVALYELER, KRALİÇELER VE KRALLAR İÇİN ÖDEV

Arkama Majör ve buna ek olarak Saraylı Kartlan kullandığımız için şu genel gözlemler yapılabilir:

BELİRLEYİCİ KART

Belirleyici Kart Kupaların Kraliçesi

KESME

Geçmiş Asaların Uşağı

Şimdi Kupaların Onlusu

Gelecek Ters çevrili Tılsımların Yedilisi

AÇILIM

1 No’lu Kart Şimdiki Etki Ters çevrili Kupaların Sekizlisi

2 No’lu Kart Yardımlar ve Engeller Kupaların Şövalyesi

3 Nolu Kart Geçmiş, Motivasyon Ters çevrili Asaların Şövalyesi

4 No’lu Kart Yakın Geçmiş Ters çevrili Kılıçların Yedilisi

5 No’lu Kart Mümkün Sonuç Ters çevrili Kılıçların Onlusu

6 No’lu Kart Yakın Gelecek Kılıçların Uşağı

7 No’lu Kart Danışanın Davranışı Asaların Dokuzlusu

8 No’lu Kart Diğerlerinin Görüşü Ters çevrili Kılıçların Kralı

9 No’lu Kart Ümitler ve Korkular Kupaların Ası

10 No’lu Kart Final Ters çevrili Kupaların Altılısı

Kartların düzenine bakarak yapılacak ilk gözlemler açılımı yönlendiren ilk belirlemedir.

1. Belirleyici kartı içeren en güçlü takım.

b. Bu Saraylı kartların hepsi farklı kişileri mi temsil eder?

c. Eğer öyle değilse, varlıklan neyi belirlemektedir?

4. Diğer önemli faktör baş aşağı veya ters çevrili kartların üstünlüğüdür.

a. Kesmenin dışında bu açılımda kaç tane kart ters çevrilidir?

b. Neyi ifade ederler?

5. a. Şimdiki Zamanın Kesimi belirler.

b. O, sorusuna bağlı olarak geçmişte tecrübe etmiştir.

c. Gelecekte olacağı ters çevrili Tılsımların Yedilisi tarafından belirlenmiştir.

6. Kupaların Kraliçesini tanımlayın.

7. Hayatm hangi yönü hakkında bilgi edinmek istemektedir?

8. Ters çevrili Kupaların Sekizlisi neyi belirler?

(Danışanın, sorusunun başkalarını da içerdiğini kabul ettiği farzedildiğinde.)

9. İkinci konumdaki Kupaların Şövalyesi yardımlar ve engellerdir.

10. Yardımlar ve engeller konumunda ortaya çıktığı için,

a. Danışana . Bu konumda Saraylı bir kart yer aldığına göre, danışan bir kişinin karakterini ya da düşüncelerini sormuş olabilir.

b. Kupaların Şövalyesinin konumu ve karakteri göz önüne alınırsa, Kupaların Kraliçesi onun hakkında ne sormuş olabilir?

11. Geçmiş, ters çevrili Asaların Şövalyesidir. Karakterini ve onun kim olabileceğini tanımlayın.

12. Danışanın yakın geçlişindeki Kılıçların Yedilisi, son günlerde olduğuna işarettir.

13. Gelecekte olabilecekleri ters çevrili Kılıçların Onlusu gösterir. Kupaların Kraliçesini gelecekte neler bekliyor olabilir?

14. Kılıçların Uşağı daha sonra meydana gelecek bir olayı belirler.

a. Bu olay ne olabilir?

b. Meydana gelmek üzere olan bu olay düşünüldüğünde, hangi karakter özellikleri uygundur?

c. Kupaların Kraliçesi kendini neye hazırlamalıdır?

15. Kraliçenin düşünceleri Asaların Dokuzlusudur. Bunun için dış görünüşüdür.

16. Onun çevresini tanımlayan ters çevrili Kılıçların Kralı belirler.

17. Umutlar ve korkular konumunda Kupaların Birlisi bulunmaktadır. Açıklayın:

18. Ters çevrili Kupaların altılısı bu konumda onun geleceği ile ilgili olarak belirler.

Uşaklar, Şövalyeler, Kraliçeler ve Kralların Kullanıldığı Ödev İçin Cevaplar

Bir açılımda, kesme dışarıda bırakılarak karar verilirken yapılan genel gözlemler.

1. a. Kupalar.

b. Sevilen kişiyi veya duygularla ilgili sorulan bir soru.

2. a. Kılıçlar.

b. Zorluklar veya mücadele durumu. Danışan devamlı olarak duygusal bir sorun hakkında düşünmekte veya soru sormakta olabilir (Kupalara dayanarak).

3. a. Dört (Belirleyici kart dahil değildir).

b. Hayır, bu açılımdaki Saraylı Kartların hepsi farklı kişileri temsil etmektedir. Saraylı kartların fazla olması diğer kişilere işarettir. Burada Uşaklar istisnadır.

c. Uşaklar, danışanın sorduğu sorudan çıkanlabilecek mesaj lan ya da danışanın karakter özelliklerini ifade ederler.

4. a. Altı tane ters çevrili kart bulunmaktadır.

b. Danışanın sorduğu soru ile ilgili bir miktar üzüntüyü ifade ederler ve bu üzüntünün eşit olarak geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek pozisyonlan arasında dağılmış olduğuna işaret edilmelidir.

5. a. Bugünlerde kendini mutlu hissetmektedir ve bir ilişkisinden ya da aile içindeki bir olaydan dolayı hoşnuttur. Kupaların Onlusunun duygusal anlamını kullanırız, çünkü belirleyici kart olarak Kupaların Kraliçesi seçilmiştir.

b. Asaların Uşağı onun sorusunun geçmişiyle ilgili olarak dinamik, ümit ve cesaret verici bir eneıji hissettiğini belirler. Belki de bu özellikleri yaşamına getiren ilişkileridir, yani bir doğum gibi. Uşak onun için önemli olan bir çocuk olabilir. Bu Uşağın kim olduğunu anlamak için karakter özelliklerini kullanın.

c. O, geleceğinde ruhunu araştırma ve kendini yeniden değerlendirme ile karşı karşıya kalabilir. Gelecekte parasal sorunlarla karşılaşma ihtimali de var.

6. Kupaların Kraliçesi duyarlı, duygusal, sevgi dolu bir kadındır.

7. Duygusal bir konu hakkında soru sormuştur ya da sorduğu soru konusunda duyarlı ve duygusaldır.

8. Toplum içerisinde geçirdiği anlardan zevk aldığını ve şimdi rahatlık içerisinde olduğunu belirler.

9. Kupaların Şövalyesi içten, hassas, duygusal genç bir adamdır.

10. a. Yardım edecektir.

b. Sevdiğinin duygularında samimi olup olmadığını ve niyetini sormuş olabilir.

NotTers çevrili Kupaların Sekizlisi danışanın şu anda herhangi bir zorluk yaşamadığına işaret eder. Kesilen şimdiki zaman kartı olan Kupaların Onlusu onun mutluluğunu arttırmaktadır. Sevdiğinin amacını öğrenmek istemesinin nedeni ilişkisindeki uğursuz problemler değildir.

11. Onun geçmişteki yaşamını on sekiz otuz beş yaşlan arasında kavgacı, kıskanç ve fazlasıyla öfkeli olan genç bir adam etkilemiştir. Eski bir sevgili olabilir. Açılımın, geçmişmotivasyon konumunda ortaya çıktığı için, danışan şimdiki zamanla ilgili sorusunu Kupaların Şövalyesi ve onun karakteri üzerinden sormuş olabilir. Geçmişini mücadele ettiği, tedirginlik verici ve zor bir genç adam elinde tutmaktadır. Şimdiki zamanında da geçmişteki bu mücadelesini esas alarak yaşamaktadır.

12. Beklenmedik bir yerden bir eleştiri veya bir özürün haberini alacaktır. Bunun yanında son zamanlarda kendi kendinin en iyi arkadaşı olmaya ve daha mutlu, pozitif ve üretken bir yaşam sağlamak için kendine yardım etmeye karar vermiştir. Kesilen Geçmiş kartı olan Asaların Uşağı ile de desteklenmektedir.

13. Kupaların Kraliçesi zorluklarla karşılaşabilecek, yükselmekten endişe duyacak ve sıkıntısı hafifleyecektir.

14. a. Beklenmedik bilgiler içeren üzücü bir mesaj. Şüpheli bir olay veya gizli bir şeylerin ortaya çıkması. Belki sorduğu soru ile ilgili olarak yakında ona şüpheli, dengesiz durumlar hakkında bilgiler taşıyan birinden beklenmedik ve şaşırtıcı bir haber alacaktır. Duyacaklan, geçmişteki Asaların Şövalyesinin kendisinden veya onunla ilgili olacaktır.

b. Kılıçların Uşağı bu beklenmedik haberle ilgili karakter özelliklerini belirler. Bu özellikler diplomasi, adapte olabilme, çeviklik, uysallık ve konuşmada ve ilişkilerde açıklıktır.

c. Üzücü haber almaya hazırlanmalı. Bilgileri doğru şekilde ele alabilmek için uysal ve konuşkan olmalı.

15. Müdafaacı ve tetikte, haklarına saygısızlık edilmediğinden emin olduğunu ve kendi düzenini sağlamak için zor kullanılacağını ifade eder şekildedir.

16. Onun çervesinde bulunan ters çevrili Kılıçların Kralı, onu bir konuda etkilemek isteyen, otuz beş yaşın üzerinde ve önyargılı bir adamı temsil etmektedir. Bu adamın çıkış noktası yanlış ve tek taraflıdır. Danışan onun tavsiyelerine uymamalıdır.

17. Kendini anlamayı ümit etmek ve yeni duyguların akışıdır. Kupaların Şövalyesi ile kendisi arasındaki ilişkiyi anlamayı ümit etmektedir. Yeni aşkının güzel yönlerine yoğunlaşarak umutlanmaktadır.

18. Ters çevrili Kupaların Altılısı, Kupaların Kraliçesinin, gelecekte geçmişini bir tarafa bırakarak zorluk çekebileceğini belirler. Belki de yakın gelecekte alacağı üzüntülü haberler onun eskiye dönmesine ve geçmişteki mutsuz olaylar üzerinde düşünmesine neden olacaktır. Geriye dönüşü Kuaların Kralı belirler, çünkü ters çevrili Kupaların Altılısı istenmeyen veya tatsız bir toplantıdır. Fazla duygusallığı ve şüpheleri dengeli görünebilmesi için engellenmiş olmalıdır. Ters çevrili Asaların Kralının temsil ettiği, geçmişteki ilişkilerinden gördüğü zararlar geleceğe taşınmamalıdır.

Geleceği gösteren bu kart tavırlarla ilgili bir problemle, geçmişte yaşamak ve kopmayı reddedmekle ilişkili olduğu için ilgi çekicidir. Buradaki bir görüş, danışanın bir şeyleri değiştirebileceğidir. Bu açılımda da danışan tutumunu değiştirerek, geçmişteki kişi ve koşulların baskısına karşı gelerek, gelecekteki mutsuzluklan önleyebilecektir.

Yorumlama çımacıyla gelecekte olabilecekleri ifade eden karta baktığımızda, cesareti buluruz. Ters çevrili Kılıçların Onlusu olumsuz bir olayın daha iyiye gitmekte olduğuna işarettir. Danışan içinde bulunduğu tutumu değiştirerek daha büyük güçlerden yardım isteyebilir. Gelecekte olabilecekleri ifade eden kart ümidin henüz tamamen kaybolmadığını gösterirken, ters çevrili Kupaların Altılısı teorimizi doğrular.

Danışana tavsiyeleriniz şunlar olmalıdır1. Tedirginlik verici haberler beklenmelidir (Yakın gelecekteki Kılıçların Uşağı). 2. O, Kupaların Kraliçesi olduğundan kalbinin sözünü dinlediğinde pratiklikten uzak ve çok duygusal davranır. 3. Geçmişi ters çevrili Asaların Kralının belirlediği üzere, duygusal açıdan iniş ve çıkışlarla doludur. 4. Şu anda yaşamında bulunan Kupaların Şövalyesinin geçmişteki Asaların Şövalyesi ile aynı özelliklerde olmadığnıı belirtin. Alacağı üzücü haberlere aşın tepki göstererek bu adamla olan geleceğini yıkabileceği konusunda onu uyann. Aldırmazlık ve uyum, ters çevrili Kupaların Altılısına bağlıdır. Danışan geçmişteki yürek açısını şimdiki genç şövalyesi ile aynı kefede tutmakta ve iki adam arasındaki far kİ an görmezden gelmektedir.

Geçmişi unutup bugün için yaşayarak kendisi için doğru olan geleceğe, korkularını bir tarafa bırakarak kavuşacaktır.

Geleceği kendi elindedir. Ona, geçmişinde yaşamak ve ters çevrili Kılıçların Kralı ters çevrili Asaların Kralı gibi yanlış erkeklerden etkilenmek yerine, bunun tersini yapmasını tavsiye edin. Onu bu eğilimleri konusunda uyann ve son günlerde düşündüğü gibi en iyi arkadaşının kendisi olduğuna işaret ederek, kendi durumunu sadece kendisinin düzeltebileceğini veya bozacağını söyleyin.
İsim: *

Mail: *

20 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)