Tarot Falı Uyanış Kartı

imagesUYANIŞ

Uyanış Tarot falı ve Sembolizm

Uyanış kozu, bize Tarotun üçüncü Başmeleği Gabriel’i ve “Tannnın gücü”nü işaret eden ismini gösterir. Bu tabloyu, ölülerin mezarlarından çıktığı, son hükmün verildiği gün, Kıyamet Günü olarak yorumlayabiliriz. Fakat bu, kişisel mertebeye nasıl uygulanabilir? Tarotta ölümü görmediği mizden, kesinlikle ölüm ve yeniden dirilme olarak uygulanamaz. Yine Tarotu di zayn eden ve gizli güçlere inanan kişiler, kartın gerçek anlamını bulmak için bizi meydan okur casına suçlarlar.

Göz alıcı sancak ve borusu ile, Gabriel yaş lanmış ruhları dünyevi sınırlarından ya da örten mahfazasından uyandırır. İlahi, titretici çağrının sesiyle çağrılmış olan ve ilahi birlik ve bütünlüğünü yaşayan bu ruhlar, yeniden doğarak yükselir. Dinsel töreni yöneten Baş Rahibenin ardında ilk kez görünen büyük okyanus, evrensel bilinçaltını sembolize eder. Bu okyanusun içine dalmakla ilgili olanlar, kadın ile temsil edilen bireysel bilinçaltıdır. Erkek ise, gösterilen bireysel bilinç, yeni doğan ilahi benliktir.

Uyanış kartının sayısal bileşimi yirmidir (XX). Bu sayıda başı çeken ilk basamak olarak, iki (2) ile ilk karşılaşmamızdır. Bilinçaltı ve onun engin okyanuslar kadar olan gücü artık, bilinçli zihnin olağan hakimiyetinden bir dönüşümü göstererek üstün bir pozisyona erişmiştirHem şahsi, hem de evrensel olarak ilk kez dini tören yöneten Baş Rahibede bulunan bilinçaltının gücü artık sıfır sayısı, Delinin saf enerji ışığı, Tannnm ilahi kuvveti ile karışmıştır.

Psikolojik güç ve dnüşümün gezegeni Plüton, Uyanış kartı ile dosttur. Saflaştırma fırınının kızgın küllerinden yükselen Anka kuşu gibi, ilahi ateşin yandığı yeri gösteren ateş elementi de bu kartla alakalıdır.

Uyanış Tarot falı ve Tasvir

Bu, fiziksel imhaya dayanan, ruhun yeniden dirilişidir ve ilahi evine, kutsal tapmağına geri çağrılır.

Uyanış kartı Aziz Peter’den hoşlanan baş melek Gabriel’i temsil eder, kalk borusu çalar ve hayat, hareket ve düşüncelerimizin yargılanacağı yolculukta bize yol gösterir.

Uyanış, günahlarımızın affını temin etme ve hesap vermenin başmeleğini karşılayan vicdansız, bilinçsiz korkunçluğu temsil eden ölüler diyarının tüm tanrıları Pluto, Vulcan ve Hades’tir.

Uyanış kartı, ölümsüzlüğü tadan herkesin ruhudur ve ölüm olarak adlandırılan geçişten sonra onun yaşamını sürdürmeyi kabul eder. Uyanış, ilahi yaşamdır.

Uyanış Tarot falı ve Yorumlama

Düz Kurtulma ve dönüşüm.

Uyanış kartı, şahsi güçlerin gittikçe daha çok farkına varılması ve kullanılmasını simgeler. Korkulardan ve sıkıntılardan kurtulmuş olan danışan, artık kendi istek, enerji ve güçlerini kuvvetle ve ahlâki mükemmelliyetle tanıyabilir ve ifade edebilir. Akıl, kalp ve ruh arasındaki yeni bütünlük ve dengeye psikolojik dönüşüm. Uyanış kartının ödülleridir.

Kurtulma, Uyanış kartının ana temasıdır. Danışan, bir olay ya da kişiyi defedebilir ya da ondan kurtulabilir. Bu kurtuluş, bir hareket, iş ya da meslek değişimi, bir sağlık probleminin tadevisi veya hatta sevilen birinin kurtuluşu şeklinde gerçekleşebilir.

Kişinin önemli konularda kendi vicdanını dinlemesi ve diğerlerinin hükmetmesine izin vermeyi reddetmesi, bu kartla ilgili diğer yorumlardır.

Ters Kurtuluşu reddetme, durgunluk.

Ters çevrili Uyanış kartı, bir kişi ya da durumu defetme yeteneğinin olmayışım gösterir.

Değişim korkusunu taşıyan danışan, önemli bir konuyla muamelelerde kendi kontrol gücünü kabul etmeyi reddeder.

İhtiyaç duyulan değişikliklerle ilgili kişinin vicdanının sesine kayıtsız kalmak’ genel bir durgunluk yaratır. Tıbbi açılımlarda, hiçbir tedavi olmayabilir.
İsim: *

Mail: *

10 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)