Tarot Falı Nasıl Bakılır?

Diğer örnek, işle ilgili bir açılımdır. Asalann Uşağı final kartı olarak onuncu konumda ortaya çıktığında, gelecekteki istekli haberleri ve enerjik, cesaretli karakter özelliklerini ifade eder. Bu mesaj m nasıl geleceği, bu karakter özelliklerinin uygulanışının ne getireceği, on birinci kart olan Tılsımlann altılısında ortaya çıkar. Bu, danışanın finansal kârlar ve ödüller alacağını ve paylaşmayla dengeli ve faydalı koşullara erişeceğini gösterir.

SARAYLI KARTLARI UŞAKLAR VE ŞÖVALYELER
Uşaklar
Saraylı kartlan için kuralları çalıştığımızda; Uşaklann, insanlan ve onlann karakterlerini gösterdiğini gördük. Uşaklarla, danışan kişiye ya da soruyla ilgili birine uygulanabilen kesin kişilik özelliklerinin varlığı anlaşılır. Eğer Tarot açılımı bir çocuk hakkında ise, Uşak kartlan çocuğu ya da onun mizacını göstermektedir. Aynı zamanda aile ilgili bir açılımda da Uşaklar; kız olsun erkek olsun, bir çocuğu ve onun karakterini temsil eder.

Diğer insanlarla iş arkadaşlan, akrabalar vb. ilgili bir açılımda, Uşaklarilgili kişinin karakterini ya da sorulan sorunun durumunu açıklayabilen kişi özelliklerini gösterir. Örneğin sosyal bir kulüp ile ilgili bir açılımda; Asalann Uşağı, danışanın ya da kulüp üyelerinin son derece cesur davranışını işaret edebilir.
İş ya da iş arkadaşlan ile ilgili bir Tarot açılımında görülen Kılıçların Uşağı, duruma uygulanan diplomasi, uyum ve iletişim özelliklerini gösterir.

Uşaklar, aynı zamanda sonuçlan da ifade edebilir. Sorulan sorunun durumuna göre Uşakları yorumlayın. Asaların Uşağı, dinamik ve kendiliğinden oluşan bir sonuçtur. Kupalann Uşağı, yaratıcı bir fikrin başlangıcıdır. Kılıçlann Uşağı, genelde casuslukla bağlantılı bir oluşumdur ve Tılsımlann Uşağı ise bir eğitim ya da öğrenmenin sonucudur. Bir açılımda Uşakların görünmesi, bir mesaj anlamına dagelebilir. Takım, mesajın karakterini ya da mesajları gösterir. Kupalann Uşağı ilham veren bir mesajdır. Kılıçlann Uşağı, üzücü bir mesajdır. Tılsımlann Uşağı ise aydınlatıcı bir mesajdır.

pro

Bir önceki yazım: Tarot falı açılımı nasıl yorumlanır?
İsim: *

Mail: *

16 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)