Tarot Falı Kule Kartı

tarot-fali-bak1-17Tarot falı Yıkılan Kule Sembolizm

Yüksek, özel yapılmış kuleye yıldınm düşer, iki kişi onun muazzam yüksekliğinden düşer. Kule parlak illüzyonlarla taçlandırılır; adam ve kadın, üstünlüğün egoist inançlarının dar yapı sıyla kendilerini örtmüşlerdir. Astrolojik olarak Mars’a yüklenen Tann’nın gazabı, materyalistik aldanma ve gerçeği ortaya çıkarma, bu gerçek liğin sembolüne darbe indirmiştir. Yaratıcı hayat kuvveti, eski formları yıkayıp, yeni hayat enerjisi veren sembolik şekillerde aşağı doğru akar. Bu, gerçek ve aydınlanma kartıdır. Eğer ondan saklanan bir şey varsa, çoğunlukla danışanın aldanması pahasına da olsa, uyanış ve yeni bir perspektif getirir. Tann’yı tamamen bilememe ve onu izole eden kişisel ya da filozofik programlamanın bir yönüyle ilgili olarak, danışana yeni bir anlayış sergilediği için, bu koz ruhsal olarak hoş karşılanır.

Bilinçli zihnin bir (1) sayısı, ruhsal düzeydeki bir uyanışın akınma maruz kalmıştır, on altıyı (XVI) oluşturan diğer altı (6) sayısı, Aşıklar kartındaki formülün işlerliğini göstermektedir.

Kuledeki siyah zemin, bir önceki Arkana kartındakine benzer. Ancak burada. Şeytan kozundakinin tersine, ruhsal gerçek ve aydınlanmış bilinç olan ilahi gücün sembolü ışığın ilavesiyle kutsanmıştır.

Yıkılan Kule Tarot falı ve Tasviri

Bu, fiziksel dış yapısı, cennete ulaşmaya yetecek kadar yüksek inşa edilmiş Babil Kulesidir. Tann bunu onaylamamış ve insanoğluna, iç dünyalarının gelişimi dışında, rasyonel ve materyalist yollarla karıştırıldığı için çeşitli dillerle konuşmalarım emretmiştir.

Bu, aynca Çin mitolojisindeki Ana Yıldınm Tanrıçası Tiem Mu ile dünyadaki kabileyi keşfeden ve aydınlatan Pawnee Yıldırım Tanrısıdır.

Tarot falı Kule, yıldırım gibi bereketi de sembolize eden Roma tanrısı Mars’ın gücüdür. Mars, Yıkılan Kule kozunun alternatif ismi olan “Savaş” ve muharebenin tanrısıdır.

Yıkılan Kule, Tann’mn gerçeklerini keşfeden herkeste meydana gelen uyanma ve aydınlanmadır. Artık kişisel ruhsal gelişim için bereketli bir kaynak ortaya konmuştur.

Yıkılan Kule Tarot falı Yorumlama

Düz Gerçek yüzler, uyanış.

Eğer danışan bir şeyin karşısında değilse, Yıkılan Kule kozu güçlüktür. Bu durumda, danışan için keder ve ümitsizlikten kaynaklanan, şok eden, gerçek dürüstlük kartıdır. Bencil ve saptırıcı eğilimler ortaya çıkacak ve gerçek görülecektir.

Danışan eğer, oldukça aydınlatıcı olabilen karakter ve motivasyonu meydana getiren koşullarda, daha bütünsel olan kişisel bilgiyi arzuluyorsa, bu kart pozitif bir kart olabilir.

Eğer sağlıkla ilgili bir açılım ise, bu, hastalık ya da sinirlerde yıkımı gösterir. Daha çok bu yıkım ya da değişim, danışanın iş ya da meslek ortamında evi, ailesi, evliliği, psikolojik durumu ya da düzeninin değişeceği herhangi bir düzenlemeyi kapsayan bir teşekkül ya da iş programı ile ilgilidir.

Ters İdare edilebilir kriz. Beklenen değişiklik.

Bu kartın bozulma, yıkım ya da değişim durumlarıyla ilgili temel yorumu, ters çevrili olduğunda da aynıdır. Ters çevrili Yıkılan Kule, danışanın yıkımı bildiğini, şoke olmadığını, tedbirsiz yakalanmadığını gösteriyor olabilir. Bazen kriz daha az ciddidir.

Gerçek, danışan için pozitif değişiklik getirir. Danışan artık kendisi ya da başkasının bencillik ya da kayıtsızlığının esaretinde değildir.
İsim: *

Mail: *

16 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)