Tarot falı Ermiş “Münzevi” Kartı

indirTarot falı ve Münzevi Sembolizm

Altı köşeli bir yıldızla aydınlatılmış bir lamba ve bir sopa tutan, akıllı bir hacı dağın tepesinde tek başına durmaktadır. Kişisel bir yolculuk yapmış ve ruhsal aydınlanmaya ulaşma amacı na sadık kalmıştır. Münzevinin akıl gücüne, üzerindeki kısım larla (siyah ve beyaz) nötral griyi oluşturma, bütün zıtlıkları dengeleme ve bir araya getirme sayesinde ulaşılmıştır. Bu objektif ve tarafsız bakış açısına göre, onun düşünceleri Cennete yönelmiş ve oldukça yüksek bir konuma gel miştir. Virgo, yalnızlığı sevmenin ve insanlara hiz met etmenin işaretidir. Bu, danışanın üye olmak için nasıl gelişeceği ni ve aklını hangi yönde kullanacağını anlatır. Münzevi, onun sayısal değeri olan IX ile belirtilen zirveye ulaşmayı başarmıştır.

Tarot falı ve Münzevi Tasvir

Bu kişi aziz, mürşit, mistik ve bilgili biridir. Bilginin mistik zirvesine yolculuk eden ve aydınlanan bir kişidir. O iyileştirici, hizmetçi ve alçakgönülülükle bizi eğiten bir danışmandır. Münzevi, kendi direktifiyle bizi ruhsal krallığına davet eden bir öğretmendir. Gerçeklere ve gizli bilgilere sahip olan Merlin Büyücüsüdür. Hepimizin içinde Tanrının yaşadığı bölümdür ve kendi yolunda herkese rehberlik eden ve ışık tutan bir fener haline gelir. Münzevi Yorumlama DüzAkıl veren iç rehberi. Münzevi kozunda, danışan kişi kendi kararlarını akıllılık ve ihtiyatla kullanarak, olgunluk ve özerk bağımsızlığa ulaşmıştır. Düşüncelerinin gerçekleşmeye başlaması için muhakeme cesareti ve kesinliğine sahip olması ve olayla ilgili iç yargılarına güvenmesi konusunda danışanı cesaretlendirir.

Danışanın kendi aklını göstermediği zaman, Münzevi kartı güveni lir bir kaynağın rehberliğini ya da öğütlerini ifade eder. Belki de danı şan kişi tıp, iş, eğitim ya da yasal konularda birine danışacaktır. Ruhsal ya da dini bir öğretmen, danışana yol gösterir ya da güve nilir bir kaynaktan öneriler getirir. TersAkıl aldırmazlığa doğru gider.

Tarot falı için Ters çevrili Münzevi kozu, gerçekte dikkat edilmesi gereken öğüt lerin önemsenmediğini gösterir. Danışan konuyla ilgili kendi yargıla rını kabul eder ya da onlara güvenir ve daha sonra bu kararından pişmanlık duyar. Durumun doğru bir şekilde hallolmasını garantilemek için akıllı bir danışmanı izlemesini ya da kendi içinden gelen sesi dinlemesini danışana tavsiye edin. Ya da kendini bilmez ve olgunlaşmamış danışanın, kendi davra nışlarının sorumluluğunu kabul etmemesini de gösterebilir. Danışan deneyimsizdir, bu yüzden bazen utanabilir.  1. Deniz dedi ki:

    Eşim eve dönücek mi beni seviyor mu

  2. Deniz dedi ki:

    Eşim eve dönücek mi


İsim: *

Mail: *

14 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)