Tarot Falı Dünya Kartı

GÜNEŞ:

Çıplak olarak beyaz bir ata binmiş bir çocuk resmedilmiştir. Çocuk kişisel bilinçle, bilinçsizlik arasında güzel bir denge kurabilmeyi başardığı için atını başarıyla sürebilmektedir. Arka planda duvarları, bitkileri aydınlatan pasparlak bir güneş enerjisi gelmektedir. Bu kartta tabiatın dört ana unsurunu sembolize eden dört adet ayçiçeği çocuğa doğru dönmüştür. Buradaki sembolizm yaratılışın tekabülünün son aşamasında, emrine sunulmuş olduğunu göstermektedir. Hayat ve yaratıcılık her an yemlenmektedir. Doğa motifi ve Güneş bu kartla en önemli unsur olarak, resmedilmiştir.

indir (1)
YARGILAMA veya SON HÜKÜM:

Yukarıda liflemekte olduğu boru ile trompetini üfleyen bir varlık resmedilmektedir. Bu kart Cebrail’i temsil eder. O Melek bazı kararları anlatmakta, ölüler ise uyku denizinden uyanarak ona doğru ellerini açarak gitmektedirler. Kartla kadın, erkek ve çocuk simgelerine yer verilmiştir. Bu kartta tekamülü anlatmaktadır. Bütün varlıklar belirli bir prestij için ellerini havaya kaldırmış dua etmektedirler. Arka planda gözüken karlı dağlar, mutlak düşüncenin rahmaniyetini anlatmaktadır. Bu kart ruhun tesiri ile doğanın yeniden uyanışı ve enkarnasyonun sırrmı sembolize etmektedir.

DÜNYA: Kartta bir genç kız yarı çıplak biçimde dans eder gibi figürler yapmaktadır. İki elinde ise birer sihirli sopa tutmaktadır. Kız kendisini saran devasa bir çelenkle sarılmıştır. Çelenk doğanın izlediği yolu dile getirmektedir. Kartın dört bir köşesine yerleşmiş olan hayvan kafaları ise eski Ahit’de adları geçen hayvanlardan başka bir şey değildir. Çelenk aynı zamanda bilinmeyen gerçeğe giden kapıyı bekleyen dört bekçiye verilen inisi nasyon tacım da simgelemektedir. Dans eden genç kız ise bilinçle, yarı bilincin kaynaşıp süper büince erişmesinin sembolizasyonudur. Bu karttaki sembolizm diğer bütün kartlar sıralandıktan sonra ortaya çıkan son amacı, yani kozmik bilinci dile getirmektedir.

Böylece 22 Majör Arkana kağıtta da görüldüğü gibi Tarot kartları sembollerle süslü bir hazinedir. Size sunduğumuz kartlar RıderWhait destesi olmakla beraber, bütün bu semboller çok daha eski kartların bazı değişimlere uğramış halidir. Nasü bir deste olursa olsun ve bu desteyi kim çizerse çizsin, tradisyona daima sadık kalmış ve binlerce yıldır gelen Arşetipik imajların sembolleri muhafaza edilmiştir. Bütün semboller çok eski çağlardan kaynaklanmaktadır. TAROT’un bazı araştırmacılar fal yönünden ziyade sembolizm’i ile alakadar olmaktadırlar. Gerçekten de sembolizm konusunu inceleyen her araştırmacı için bir sembol deposudur TAROT.
İsim: *

Mail: *

16 + 7 = ? (İşleminin Sonucu)