Tarot Falı Dünya Kartı

indirDünya Tarot falı ve Sembolizm

Nazik bir dansçı imajı ile bütünleşmiş, şaşırtıcı bir Satümlü hükümranlığı, Dünya kartında gösterilen kuvvetlerden Kainat ya da Evren ola rak da bilinen Dünya kartı, gerçekten kim oldu ğumuzun tamamen farkında olduğumuzu ve bu güçleri ifade etme ve kullanma sorumluluğunu kabul ettiğimizi gösterir. Üst ve altta yer alan, yansı saklanmış sonsuzluk işaretlerini taşıyan büyük bir çelenk, zaferin kazanıldığını ve haya tın devrelerinin sonsuz olarak başladığını, sona erdiğini ve geri çekildiğini gösterir. Çelengin, Deli kartını andıran, sıfıra benzer şekli, olayla nn yeni başlangıcının, mevcut koşullar sona ererken gerçekleştiği ipucunu verir. Yine Deli kartındaki gibi, hayatın başlangıç aşama!anndan başlarız. Buradaki fikir, sürekli olarak ba şanlar üreterek ve gelişerek yukanya doğru çıkmamız ve daha önceki hayat tecrübelerinden ders almamızdır. Dansçı, bilinç ve bilinçaltı yönlerinin tam kontrolünü ve saflaştırıl masını ortaya koyan, iki değnek tutmaktadır. Her şey nötralize ol muşsa, mükemmelliğe ulaşmış ve dengelenmiştir. Hayat daha büyük maharet, ustalık, amaç ya da nedene hizmet için adanmıştır.

Yirmi bir sayısı (XXI) bireysel benliğin, kişisel ve ilahi bilinçaltı ile birleşmiş olduğunu ortaya koyar ve Tann’nın istek ve dünyası ile kişininkinin birleşmesiyle, hayatın gerçek ruhsal dansım oluşturan bir sayısı (1), utangaç bir kimlik olarak ortaya çıkmıştır.

Dünya Tarot falı Tasvir

İnsanoğlu için gıda, yiyecek, içecek sağlayan Yunan toprak tanrıçası Gaea’dır.

Sınırlama ve sorumluluğun gerçek anlamını öğrenmiş olduğu için, bir zafer çelengi ile çevrelenen Satürn’ün dişi tarafıdır.

Hak edenlere fayda tahsis eden, ödül tanrıçasıdır. Gerçek benliğini bulan ve kabul eden ve artık “Varoluş” dansını yapan evrensel bir dansçıdır.

Kendi kişisel mikrokozmik kainatına hükmetmeyle ilgili idari görevlerini ve sorumluluklarım kabul eden her bir bireyi temsil etmektedir.

Dünya Tarot falı Yorumlama

Düz Planların gerçekleştirilmesi. Sorumluluk.

Dünya kartı zafer, başan ve refahı garantiler. Sorumluluğun kabulü ile bağlantılı başan ve güçtür.

Bu hüneriyle birlikte danışan, kişisel dünyanın sınırlan içinde, onun gerçekliği ve yüklediği görevler dahilinde, nasıl başanlı olunacağını da öğrenir. Hem kişisel çıkarlar, hem de kusurların kabülü, kendine saygınlık, yaşayan tüm varlıklara derin saygı ve her bir yaşam deneyiminden kazanılacak bir taahhüt meydana getirir.

Tarot falı Dünya kartı, kendi kendini tanıma ve ifade etme yoluyla, maddi ve manevi mutluluğa ulaşmayı sembolize eder.

İşle ilgili bir açılımda, Dünya kartı çoğunlukla idari işi temsil edecektir. Bu kartla dünya seyahati de ifade edilir.

Ters Kısmi zafer.

Ters çevrili Dünya kartı, başannm danışana henüz ulaşmadığını ve hâlâ daha beklenildiğini ortaya koyar. Zafer henüz tamamlanmamıştır.

Aynca, kendi kendini ya da hayatın sorumluluklarını kabul etme konusundaki yeteneksizliği ile ilgili olabilir.
İsim: *

Mail: *

13 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)