Tarot falı Denge Kartı

imagesTarot falı ve Denge Sembolizm

Denge kozu, bize ikinci baş melek Michael’i verir. “Tann gibidir” onunla ilgili bir ifadedir. Aslında, Ölüm kozunun transformasyonu, öncelikle Mic hael’in gösterdiği Tann benzeri özellikleri verece ği yerde, bizi tüketti. Oku ve yayıyla yüksekleri hedefleyen bir ok çuyu simgeleyen Yay burcu, Dengenin astrolojik tanımıdır. Bu burç din ve ruhsal ideallere yük selmekle ilgilidir. Fiziksel dünya ve ruhtaki hayat arasındaki denge, ılımlılık ve adaptasyon fazına zaferle ulaşıldığı için, bu filozofik kavramlar artık bilinmeyenlerin özeti olmaktan çıkmıştır. Odaklanma ve yönelme (1) ve bütün olayların temelin de yatan iç vizyon ya da ruhun farkında olma (4) birleştirilerek bu ol dukça beceri isteyen dengeye ulaşılır, on dört sayısı oluşur (XIV). Kare içindeki üçgen ve erdemin beyaz giysisi, bir ustanın sembolü olan Michael’in tablosunu oluşturur. Gökkuşağına kişilik veren Yunan tanrıçasından sonra adlandınlan iris çiçekleri, “Cennet dün yada olduğu gibidir” sözünü tekrarlarken, taç benzeri güneş ışıklan ufukta yükselir.

Denge Tarot falı Tasviri

Denge, başmelek Michael’in başvurduğu testler ve İsa’ya doğrudan yardım olarak verdiği ödüllerdir.

Denge, Tann’nın kadın elçisi olan ve gökkuşağı ile kişileştirilen Yunan Tanrıçası İris’tir. Denge, yay ve okunu göğe, ruhsal amaca doğru hedefleyen kadın avcı Diana’dır.

Denge, her insanın içinde var olan, çamurdan bir anka kuşu gibi yükselen melek bölümüdür ve sonradan test edilir.

Denge Tarot Yorumlama

Düz Sabitleme ya da ayarlama.

Eşitlik, birlik ve ayarlama, bu Arkana Majör kartının yumuşatma’ davranışının gerçek uygulamalarıdır. Uzlaşma ve durumu idare etmek için, danışandan anlaşmacı bir tavırla diğerlerini ile yan yolda buluşması istenir. Yaklaşım, orta yolu bulmak şeklindedir.

Ayarlama, bu kartın önemli bir faktörüdür. Düz olduğunda, doğru ayarlama ve doğru durumlara karışmayı gösterir (örneğin iş için uygun kişi, öğrenci için uygun öğretmen, sevgililerin birbirine uygunluğu vb.).

Bu Tarot kartı aynı zamanda, danışanın durumundaki bir test ile ilgili olabilir. Bu, bir deneme periyodu ya da deneme durumu olarak ortaya çıkabilir. Zor bir ikilem, danışanın inançlarını pratiğe dökmesini gerektirebilir. Bunun dışında, kart düz olduğunda danışanın geçeceği, eğitim ya da tıbbi konudaki bir testi de ima edebilir.

Denge, bir sanat kartıdır ve Yay burcundakilerin öğrenme yeteneklerini gösterebilir.

Ters Radikal, uygun olmayan hareket.

Davranışlarda aşınya kaçan danışan, kendini yolundan sapmış olarak bulur. Koşulları yönlendirememe, uzlaşamama ve aşınlık, danışana bu istikrarsız pozisyonu sağlamıştır. Aşın reaksiyon gösteren, sabırsız ve alıngan yapı, danışanın olayı yüzüne gözüne bulaştırmasına neden olur. Aşın, sert ve makul olmayan davranışlardan kaçınmasını tavsiye edin. Uyumun sağlanması için görüşme ve uzlaşma önerin.

Testler başansızlıkla sonuçlanır. Birinin ruhsal ya da felsefi inanışlan test edilirse, o kişinin inanışıyla bağlantılı olarak hareket edememesi, bu başansızlığı yaratır.
İsim: *

Mail: *

12 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)