Tarot falı Asılmış Adam Kartı

indirASILMIŞ ADAM

Tarot falı ve Asılmış Adam Sembolizm

Asılmış Adam, Arkana Majörün yanlış yola sevkeden diğer bir kartıdır. Eskiden “Boğulmuş Adam” olarak bilinirdi. Son zamanlarda ise yenilenmiş ve Tarotun “Asılmış Adam”ı haline gelmiştir.

İllüzyon ya da aydınlanma gezegeni olan Nep tün, kozmik gücü yönetir ve bize Tarot körünün yarattığı kördüğüm anahtarını sunar. Asmak: vazgeçmek, bir şeyi teslim ya da kurban etmek ve çoğunlukla da küçük bir şeyle daha büyük olanı değiştirmek demektir. Mistik açıdan bakı lırsa, ters pozisyonda olmak, yaşam mücadele sinde kendimizi görmek için bencil isteklerimizi ve kendi zekâmıza olan güvenimizi temsil eder. Başaşağı pozisyonda Asılmış Adam, dünyanın kurallarına zıt olarak kendi zekâmıza ve kendi mize bağımlı olmaktan kurtulmayı anlatır. Karttaki karakter, diğer insanların düşünceleri tarafından hareketsiz bırakılmış gibidir. Şu anda onun önceliklerinin seçimi diğer insanlara ters düşmektedir ve Tann’nm bilgisiyle düzen lemeye ve ruhsal açılmaya doğru yönlendirilir. Yüz ifadeleri ve karak terin baş çevresindeki ışık halkası, bize onun acı çekmediğini göste rir. Yaşam ve ölümü kazanmak için çaba ve üzüntülere son veren seçimine inanır ve bundan memnundur. Hayatı daha yüce kuvvetle rin elindedirkırmızı giysisi ile sembolize edilen hırsı ve hareketlerine hâlâ sahiptir; mavi giysisi ile sembolize edilen bilinçaltı ise sorumlu luktan muaf tutulmuştur. San ayakkabılarla temsil edilen hareket, hırs, istek, ani ve bencil zekâ önemsizdir. Sadece Asılmış Adamın ru hunu, onun varlığına yönelir.

Tarot Kartı, Büyücünün bilincini (1) ve kadınsal bilinçaltı öğesini (2) birleştiren on iki sayısı (XII) ile gösterilir. Her ikisi de total olarak ruha yönelmek ise temel fonksiyonları ve ilkeleri terkederler. Bilinçaltı ve bilinçli zihnin, ilahi birliğin rahmeti için hazır durumda bulunması yoga ve meditasyonla sağlanır.

İp, direkt yönümüzü gösterir, canlı bir ağaçta asılı duran adam ise ruhtaki hayatı sembolize eder.

Asılmış Adam Tarot falı Tasviri

O, haç üzerindeki İsa’dır, insanlığa kurtarılışı ve ışığı getireceğinin farkındadır.

Aydınlanmaya erişeceğini bilen bir mürşittir. Ruhsal denizin de rinliklerine dalan, su tannsı Neptün’dür.

Tannyia bütünlüğe erişmek için, tüm hayatından vazgeçer ve kurban eder. Hindistan’da Nirvana’ya ulaşmak için gerekli olan bir basamaktadır, ‘egoyu öldürmek’tedir.

Kendi varlığımızı Tann’nın varlığına teslim etme ve bencilliği kurban etme sayesinde keşfedebildiğimiz, kendi tabii ruhsallığımızdır.

Asılmış Adam Yorumlama

Düz Vazgeçme, kurban etme, öncelikleri değiştirme.

Kurban etme, genellikle, bireyin samimiyetini gösteren, birisinden ya da bir şeyden vazgeçerken duyulan acıyı anlatır. Bazı örneklerde Asılmış Adam bu güç vazgeçişi sembolize eder. Kurban etme, daha iyisine ulaşmak için ber şeyi kaybetmeyi de anlatır. Her iki yorum da kullanılabilir. Eğer açılımda güçlük kartlan varsa, birinci anlam uygulanır. Eğer kartlar daha yararlı ise, o zaman ikinci yorum geçerlidir.

Ruhsal olarak kurban etme ise, kendini Yaratıcı’ya sunma ve ibadete adamayı gösterir. Danışana, problemleri Yüce Kuvvet’in ellerine teslim etmesi, durumun anlamlı yoldan çözüme kavuşacağı öğütlenir.

Tersine çevirme, bu kartın temel anlamlarından biridir. Danışan, değer yargılarının, önceliklerinin ve inanç sisteminin değişmesi ya da yeniden düzenlenmesi ile karşı karşıya kalabilir. Danışanın olaya bakış açısı tam tersine dönebilir. Danışan kırsal kesimde yaşıyorsa ve açılım taşınma ile ilgili ise, o zaman kişi, yakında şehirde oturuyor olabilir. Danışan bir masa başı işinde çalışıyorsa ve açılım iş değişimi ile ilgiliyse, tam aksi özellikte, hareketli ve seyahat eder durumda bir işe geçebilir. Bu tersine çevirme hayat önceliklerini de kapsayabilirdanışan kendi kişisel ihtiyaçlarını ilk sıraya koyarak diğerlerine öncelik vermekten vazgeçebilir.

Asılmış Adam, diğer nagatif kartlarla birlikte görüldüğünde, suçlanmak, hapse atılmak vb. şeklinde de yorumlanabilir.

TersMateryalizm, gurur, ego ve bencillik.

Materyalizm, gurur, ego ve bencillik, danışanın kendisi dışındaki bakış açılarını görmesini engeller.

Hareketsizlik ve dar görüşlülük Tann’ya ulaşmayı’ önler.

Merkeziyetçilik ve birinin yolundan gitmede ısrar, koşulların gelişmesini önler.

Bir önceki yazım: Tarot falı Adalet Kartı
İsim: *

Mail: *

19 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)