TAROT FALI ASALARIN KRALİÇESİ

SARAYLI KARTLARI

KRALİÇE VE KRALLAR

Kraliçeler
Kraliçeler 18 yaşın üzerindeki kadınlardır. Genellikle dişiliği ya da danışanın sorularına bağlı olarak ifade edilebilecek karakter özelliklerini tanımlarlar.

ASALARIN KRALİÇESİ
Üç ateş simgelerinin temsil edildiği bu Tarot falı ve kraliçe tacını süsleyen aslanlarla da ifade edildiği gibi, Aslan burcuna karşı özel bir eğilim gösterir. Kraliçenin ayaklannın yanında bulunan kara kedi ise kedi familyasına aittir. Astrolojide aslan gibi olan Aslan burcu insanlannı ilgi çekmekten hoşlanan, yönetici özellikler taşıyan, kendi vahşi ormanlarının kral veya kraliçesi olmak is teyen, ev ve sosyal yaşamı kariyerleri haline getiren kimseler olarak görürüz. Kedi gibi olan Aslan burcu insanlan ise daha sessiz tiptir, macera ve özgürlüğü seven, ama bunu daha özel yollarla veya kurnazlıkla başaran kişilerdir.

Altın Aslan burcunun işaretidir ve güneş ise Tarot falı gibi kraliçenin elbisesinin rengidir. Gerek altın rengi, gerekse elinde tuttuğu ayçiçeği sezgiyi, açık ve merhametli bir yüreği tanımlar. Cazibeli ve heybetli, akıllı ve hırslıdır. Bu Kraliçenin dikkat çekiciliğine şaşmamalı! Asalann diğer Saraylı Kartlannda olduğu gibi, bu kadın insanlan temsil eder. İktidar ve güce olduğu kadar doğruluk ve sıcaklığa da sahiptir. Asalann Kraliçesi, karakterinin ona verdiği özellikleri gibi neşeli pozitif, ve aydınlık bir karttır. Asa takımına ait olduğu için cesurluk ve maceraperestliğin yanısıra hırslı ve girişimci bir karakter beklenebilir.

Bu kadın Tarot falında güçlü düşüncelerinin yaratıcılığı ile kendini bir amaç için öne sürer, mesleğinde başan kazanma iskteği onun motivasyonudur, bunun yanı sıra sosyal etkinlikler, politika, kampanyalar, spor ve yaratıcı çalışmalarda yer almak ve kendini keşfederek geliştirmek ister. Heyecan ve neşeyle yaratıcılığını kullanırken, aile içinde ve ev ile ilgili kararlarda da yer alır, tiyatro, özgürlük, yeni bir şeyler öğrenme ve kendini ifade etme gibi doğa da sevdiği pek çok şeyden biridir. İleriyi görme yeteneği onun pek çok amacını cesurca başarmasını sağlar. yaratıcı, becerikli, pozitif ve popülerdir. Alıcı olmayı bildiği kadar verici olmayı da bilir. Otoritesi ve gücü insanlan ve çevresini etkilemesini sağlar. Evde aile içerisinde, organizasyonlarda, grup içinde ve meslek hayatmda, genellikle lider konumunda bulunur. Büyüleyici dişiliğini ve güzelliğini başkalannı etkilemek için kullanır, kısacası “anlann bal ile nasıl yakalanaçağını,,bilir.

Bu kadın, sağlıklı rekabeti sever ve hayata maceracı bir şekilde yaklaşır. Onun için önemli olan şeylere karşı güçlü duygular besler . Ten Asaların ters çevrili Kraliçesinin belirgin özelliklerinden biri kara kedisi ile ilgili olumsuzluktur. Bu sembol, kandırma ve aldanmayı tasvir eder. Bu Kraliçe ters konumda iken cazibesi ve seksiliğini amaçlan ve hırslan doğrultusunda kullanır. Arzulan insafsız ve bencil olabilir, intikam amacı güdebilir. Kıskançlık ve açgözlülük onun kurnazlığını motive eder ya da diğer kişilere saldırmasına neden olur. Dizginlenemeyen hırsı, onun yıkıcı ve harap edici bir mücadelede, merhametsizce öne geçmesini sağlayabilir. Daha yumuşak ifade edilirse; ters çevrili Asalann Kraliçesi itici ve dar görüşlü, yalanlar söyleyen ve amaçlanna çetrefilli yöntemlerle ulaşan bir kişidir. Bencil, fazlasıyla hırslı ve otoriter bir idareci olabilir. Seksiliğini diğer insanlan şeytanca etkilemek için kullanır, haberleri saptınr ve olaylan aldatıcı şartlar planlayarak ve başkalannı etkilemeye çalışa rak abartır. Onun özdeyişleri “önce ben” ve “benim yolum”dur.

pro
İsim: *

Mail: *

15 + 8 = ? (İşleminin Sonucu)