TAROT FALI ASALAR SERİSİ

lTAROT’da asalar serisi yaradılışın dört ana elemanından olan ateş’i sembolize ederler. Normal iskambil destesindeki sinek serisiyle eşdeştirler. TAROT falında sarı veya kızıl saçlı ve mavi gözlü kişileri dile getirirler.

Atılımları, enerjiyi, büyümeyi, şan’ı, şöhreti anlatırlar. Bütün kartlarda yaratılış olaylarından, doğa ve düşünceler dünyasından esinlenilmiştir.

ASALARIN BİRLİSİ:

Anlatım: Buluttan çıkan bir sağ el, üstünde yapraklar açmış kalın bir sopa tutuyor. Alt planda dağlık bir bölge üstünde hatları belirsiz bir şato silüeti gözüküyor.

Kehanet anlamı: Yeni bir başlangıç, doğum, aile kurma, para veya miras yoluyla servet edinme.
Ters anlamı: Yeni bir teşebbüsün başarıya ulaşamaması, sevinç ve mutlulukta gölgelenme, aşağılanış.

ASALARIN İKİLİSİ:
Anlatım: Varlıklı görünümlü iyi giyinmiş bir adam mazgallı bir damda denize doğru bakıyor. Sol elinde bir sopa, diğer elinde de ise bir küre tutuyor. İkinci sopa arkasında yer almış. Kartın sol dip köşesinde bir gülhaç amblemi işlenmiş durumda.

Kehanet anlamı: İlmi yöntemlerle kazanç sağlama, zenginlik ve hakimiyet, mülk sahipliği, bazen zenginliğe rağmen düşündürücü bazı üzüntüler.
Ters anlamı: Ümitlerin boşa çıkması, başkalarının hakimiyeti altına girme, ihanete uğrama, sıkıntı, korku, sihir.

ASALARIN ÜÇLÜSÜ:
Anlatım: Arkası dönük şekilde bir adam yüksek bir yerden denizdeki gemileri izliyor. Karttaki üç sopadan birine hafifçe sağ eliyle dayanmış vaziyette.

Kehanet anlamı: Ticaret, iş ortaklığı, başarılı bir iş adamından sağlanan yardım, sağlam bir kuvvet, iş.
Ters anlamı: İhanete uğrama, işlerin askıya alınması, ümitlerin boşa çıkması, başkasmdan gelen yardımı geri çevirme.

ASALARIN DÖRTLÜSÜ:
Anlatım: Surlar ve kuleler önünde yere dikilmiş pozisyonda duran dört adet sopanın üzerine bir çelenk yerleştirilmiş. İki kadın ellerindeki çiçek demetlerini havaya kaldırmışlar.

Kehanet anlamı: Uyum, barış, başarı, rahata kavuşma, bereketli mahsul elde edilmesi, güvenlik dolu bir barınak.
Ters anlamı: Anlamı değişmez. Düz anlamının içerdikleri aynen tersinde de geçerlidir.

ASALARIN BESLISI:
Anlatım: Beş tane genç spor yapar gibi ve dövüşür cesine sopalarla birbirlerine girmişler. Kartta kavga fikri hakimdir.

Kehanet anlamı: Aşırı gayret gerektiren mücadele veya müsabakalara girişme, kıran kırana mücadele, hayat kavgası, iş sahasında iyiye gidiş.
Ters anlamı: Anlaşmaların bozulması, kavga, dava etme, olayların akışında zıt gelişmeler.

ASALARIN ALTILISI:
Anlatım: Zafer alayı görünümünde bir görüntü. Başarı kazanmış bir binici at üstünde asasıyla oturmuş. Asanın üstündeki defne dalı çelenk başarısını simgelemekte.
Kehanet anlamı: Mücadelenin başarıyla nihayetlen mesi, büyük bir haber, ilim ve san’atta ilerleme, galibiyet.
Ters anlamı: Çeşitli korkular (özellikle başarılı bir rakibe karşı) belirsiz bir gecikme, hainlik, vefasızlık.

ASALARIN YEDİLİSİ:
Anlatım: Kayalık bir yerde genç bir adam kendisine doğru yönelmiş altı adet sopaya karşı elindeki sopayla mücadele ediyor.
Kehanet anlamı: Mücadele, rakiplerine karşı cesurca müdafaa, iş hayatında zorlu rekabet ve çekişme, mücadelede avantaj.
Ters anlamı: Heyecan, sıkıntı, endişe, kararsızlığa karşı bir uyarı niteliğindedir.

ASALARIN SEKİZLİSİ:
Anlatım: Hedefine ulaşmak üzere yere yaklaşmış sekiz adet sopa görülüyor.
Kehanet anlamı: Mutluluk getirecek bir neticeye doğru hızlı yöneliş, yolculuk, hızlanma, ümit, hareket ve aşk.
Ters anlamı: Haset ve kıskançlık, kavgalar, çekişmeler ve iç huzursuzluklar.

ASALARIN DOKUZLUSU:
Anlatım: Çit gibi sekiz sopayı arkasına almış, başı bantlı genç bir adam sanki düşman beklermiş gibi elindeki dokuzuncu sopaya dayanmış bakıyor.
Kehanet anlamı: Saldırı halinde kişinin kendini başarıyla savunması, hazır bekleme, yedekte bulundurma, muhalefet.
Ters anlamı: Gecikme, engeller, düşüş, bela, gücenme, felaket.

ASALARIN ONLUSU:
Anlatım: On adet sopayı taşıyan ve zorlanan bir adam görülmektedir. Sanki taşıdığı sopaların ağırlığı altında eziliyormuş gibi eğik bir pozda. İlerdeki binaya doğru yürümektedir.
Kehanet anlamı: Ağır sıkıntılara karşı koyarak amaca ulaşmak, cefanın sonunda kazanma, bir dava söz konusu ise kaybetme, bazen hainlik anlamına da gelebilir.
Ters anlamı: Zorluklar, aksilikler, entrikalar, iki yüzlülük, ayrılık.
İsim: *

Mail: *

15 + 1 = ? (İşleminin Sonucu)