Tarot falı Adalet Kartı

indirADALET

Tarot falı ve Adalet Sembolizm

Adalet, net gören ve iyi dengelenmiş bir kadın olarak resmedilir. Onun anlayışı ve hükümleri, evrenin gözleriyle ve kozmik orijini gösteren ka nunlarla gördüğü için kesursuzdur. Verdiği ka rarlar tarafsız ve kesinlikle adildir. Neden ve et kinin temeli burada kusursuz bir şekilde işlemektedir, dünyevi değil göksel varlığa göre adalet söz konusudur. Terazi burcu ile aynı konumdaki Adalet kozu, dengeleme ve eşitleme fikirlerini içerir. Terazisi ve çift uçlu kılıcı ile Adalet, merhamet ve şiddeti simgeleyen iki sütun arasında oturur. Hareketleri tartma ve karar verme gücüne sahiptir. Onun gücü yük sek kanunlardan kaynaklandığı için, kişisel ve olağan durumlarda, onun kararlan haksız ve dengesiz görünebilir. Onun ruhsal yönetici liği ve kozmik olarak tarafsız adaleti, zaman testini desteklemek için, uygun olanı ve doğruyu gösterecektir.

Adaletin on bir sayısı (XI), eşi ile kişilik bulan birini (1) ve kadın tarafından eşitlenen bir Büyücü kozunu (1) belirtir. Kadın ve onun bilinçaltı gücü, onu erkek ve bilinçli zihne eşit bir seviyeye getirmiştir. Bilinçaltı, gücü ve saflığı ortaya çıkanr ve bilinçli zekânın yanında eşit bir yönetim pozisyonunda olduğu kabul edilmiştir.

Uyumlu bir modaya uyarlamak için koordine edilen zıt renklerin kombinasyonu, zıt kuvvetlerin birbirini nötralize etmesiyle, denge temasını ve başanlı sonuçlan tekrarlar.

Tarot falı ve Adalet Tasvir

O güçlü, bağımsız, serbest ve kadın olsun erkek olsun herkese eşit olarak ayakta duran bir kadındır.

O, Karma’mn Kanunudur. Hayatın bolluk ve bereketini artırmada bir denge kurmak için, elimine eden, düzelten, ihtiyatlı kullanan kutsal bir yargıçtır.

O, Hindu Kali tanrıçasının görüntüsünde imhacılığı simgeler. Zafer galibi tannça, güçlü ve etkilidir.

O, ruhsal yoldaki isteklerini deneyen ve test eden Michael Archangel’in bir yönüdür. Aynı zamanda, ölünün kalbini tartan ve onun hareketlerini yargılayan, gerçeğin kadını olan Mısır tannçası Maat’tır.

Dürüst davranışlarımızda görüntü ve ortak sonuçlardır.

Tarot falı Adalet Yorumlama

DüzHareket, denge, pozitif karar. Hak ettiğini alma.

Özellikle hayatı dengeleyen hareket, Adalet kartının temel anlamıdır. Danışan iş ve oyun, dinlenme ve hareket, kendisi ve diğerleri, kalp ve zihin veya ruhsallık ve materyalizm için eşit zaman garantisiyle yaşamını düzenlemeye başlıyor olabilir.

İç dürtüleri, danışanı, özellikle kişisel amaçlarını geliştime ve adilliği yakalama konusunda büyüme ve değişmeyi aramaya iter.

Ne ekersen onu biçersin. Adil, yasal sonuçlar, Adalet kartı ile ilgili anlamlardır.

Aynı zamanda okulu sembolize eden bir eğitim kartıdır (Bazen danışanın gelişmediği bir alanda).

Tarot falı Ters Adaletsizlik, dengesizlik.

Ters çevrili Adalet kartı, bir yanlış hükmü gösterebilir. Danışan, adaletsiz, önyargılı bir tavırla karşılaşabilir. Haklar ihlal edilir ve danışan hak ettiğini alamaz. Yasal bir konudaki Tarot açılımında bu kart görülürse, danışana olaylan takip etmemesini öğütleyin. Mahkeme muhtemelen aleyhte karar verecektir.

Bir öğrenme engelinden, ögretmen öğrenci uyuşmazlığına kadar değişen okulla ve eğitimle ilgili bütün problemler tanımlanabilir.

Küstah, katı, merhametsiz ve önyargılı birisi ya da bir durumla karşılaşabilir.

Danışanın hayatında duygu ve düşünce, alışveriş, iş ve eğlence arasında bir dengesizlik vardır. Danışan, büyüme ve gelişmeye doğru içten gelen dürtülerini önemsemez.
İsim: *

Mail: *

20 + 6 = ? (İşleminin Sonucu)