Tanrı’yla Yarışmak

burclar-dogum-haritasiNeden Bu Yaşamda Kendi Kendimize Tatmin Bulamıyor ve Memnun Olamıyoruz

Kral erken kalkmıştı ve Şinar da güneşin ilk ışınlarının yükselmesiyle birlikte ülkenin yöneticilerini bir araya toplamıştı. “Bugün inşaat alanına gideceğim” dedi, “Proje sorumlusu ve baş mimara bugün inşaat alanına gidip kısa bir ziyaret yapacağım ve inşaatın bitmesinin neden bu kadar geciktiği halikında bir açıklama beklediğime dair haber verilsin.”

Konuşmasını tamamlayan Nemrut hemen yöneticilerin oluşturduğu kurulu dağıttı ve inşaat alanına bir haberci gönderildi. İki görevli kralın yanında kaftanını tutarak ona eşlik ediyorlardı. Kule projesi normalden çok daha fazla zaman almıştı ve kral bunun nedenini bilmek istiyordu. Kralın kişisel olarak ziyareti baş mimar ve ustabaşlarının işçileri daha da sıkı çalıştırması için yeterli olmalıydı.

Babil şehrinde ilerlerken Nemrut, bir sürü şehir inşa ettim ama hiçbirini inşa etmek bu kuleyi inşa etmek kadar uzun sürmedi ve hiçbir şey de benim için bu kadar önemli olmadı diye kendi kendine söyleniyordu.

Kule onun en önemli başarısı olacak ve herkesi krallığının merkezine çekecekti. Mimarlar ve astrologlar kulenin yerini yıldızlara göre belirlemişlerdi ve kulenin geleceği hakkında da önbildiride bulunmuş ve krala bu yerin müneccimlerin göğe bakıp, tanrılarına kurban sunmaları için en uygun ve en üst nokta olacağını söylemişlerdi. Tanrılar Nemrut’un umrunda değildi ama tebasınm inancına da karışmıyordu. Tersine bu inançlar onları birbirine bağlıyordu ve bu kule de insanların Şinar ın ovalarında kalmalarını ve ırmağın ötesine dağılmamalarını sağlayacaktı.

Kuleye yaklaşırken, Nemrut’un keyifsiz hali değişmişti. Ziggıırat’ bir mühendislik harikasıydı, birbirinin üzerine büyüklüklerine göre dizilmiş dikdörtgenlerden oluşuyor ve göğe doğru yükseliyordu. Bu piramit şu anda yedi kattan oluşuyordu ama bittiğinde bunun iki katı yükseldikte olacaktı. Nemrut bir an için durup bu mimariye baktığında hayranlık duymuştu. Yüzlerce adam kulenin tepesine doğru spiral gibi kıvrılan tek kişinin geçebileği kadar genişlikteki dik bir rampadan tek tek yürüyorlardı. Birkaç grup işçi, içinde inşaatın yeni çıkılmakta olan katına çıkarılacak olan tuğlaların bulunduğu tahtadan yapılmış ağırlık kaldırmak için kullanılan paletleri iplerle yukarıya çekiyorlardı. Nemrut, ustabaşlarının, işe koyulmuş olan ve paletlerdeki tuğlaları boşaltan işçileri daha hızlı çalıştırmak için söylettiği ritmik marşları duyabiliyordu.
İsim: *

Mail: *

10 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)