Soy Niyeti

ZodiacAna babamızla, ailemizle ve yaşamımızdaki diğer önemli kişilerle kontratlarımızı yazarken, genellikle en dikkatli olarak hesaba kattığımız etkenlerden biri “soy niyetindir. Bu şu anlama gelir: Birçok aile ya da soy bu dünyaya belli bir odaklanma ya da niyetle gelir. Örneğin, bir aile uzun bir doktorlar ya da şifacılar zinciri üretirken, bir başka aile her kuşakta başarılı bir müzisyen ya da sanatçı ortaya çıkarabilir. Ünlü kâhin Ed gar Cayce böyle bir soydan gelmişti. Onun yeğeni Caroline Cay ce ile karşılaştığımda, o bana herkesin onunki gibi güçlere sahip olduğuna inanarak büyüdüğünü, ama ancak okula başladığında onunkilerin herkeste görülen yetenekler olmadığım anladığını söylemişti. Açıkça görülüyor ki, Caroline bilerek bu (kâhinlik) soy niyetine sahip bir ailede gelmişti.

Yaratma güçlerimize sahip çıkmakta böylesine zorlanmış olduğumuzdan, seksle ilgili kafa karışıklığımızı çözmeleri için içgüdüsel olarak yüksek otoritelere bakarız. Ancak, bu tekâmül sürecini sürdürürken, hangi yöne döneceğimiz konusunda ipuçları almak için kendi bedenimize kulak vermeyi öğreneceğiz. Dışarıyı değil, içimizi dinlemeyi öğreneceğiz. Binlerce yıl boyunca seksi kötüye kullanmanın bir sonucu olarak, seksle ilgili suçluluk, utanç ve iffet duygusu psişemizde derinlemesine kök salmıştır. Tüm insanlık tarihi boyunca, seks şu ya da bu biçimde hükmetme aracı olarak kullanılmıştır. Bu bizi kendi bedenimize kulak vermemizi engelleyen derin yaralarla bırakmıştır.

Hücresel anılarımızın derinlerinde seksi zayıflık olarak gören enerji damgaları bulunur. Seksle ilişkilendirdiğimiz suçluluk duygusu bu tutku ifadesinin gerçek anlamını anlamamızı engellemiştir. Ancak, yeni enerjide ilişkilerde suçluluk duygusunun ortadan kalkması koşulsuz sevgiyi geliştirmenin gerekli bir unsuru olacaktır. Bu bizim tutkuyu, fiziksel düzey de dahil olmak üzere, tüm düzeylerde deneyimlememizi sağlar. İnsanlar olarak tekâmülümüzde ilerleme kaydedebilmek için, bu alanda bir hayli şifanın meydana gelmesi gerekecektir.

Tekâmül ettikçe, cinsel ifadenin gerçek doğasını ve amacını daha çok anlayacağız. Birlik bilincine daha çok yaklaştıkça, aynı cinsiyet ilişkilerinde bir artış göreceğiz. Bu bazılarını şoke edebilir, ama burada yine Sevgi’nin tüm diğer enerjileri dönüşüme uğratan temel enerji olduğunu anlamak çok önemlidir. Tüm sevgi ifadeleri ilahidir. Sevgi bir şey değildir… o bir enerjidir ve bu yüzden sadece deveran ederken var olur. Bu dolaşımı herhangi bir biçimde kısıtlamak okyanusun gelgitine karşı koymak gibi olacaktır. Aynı cinsiyet ilişkilerinin tedavi edilebilecek bir rahatsızlık olduğunu düşünenler olacaktır. Ve evet, bunu kendi güvenlik duygularına karşı bir tehdit olarak görenler de olacaktır.

Ne var ki, tekâmülü dizginleyip engelleyemeyiz. Başkalarını ya da kendimizi yargılamamız sadece, herkesin ilerleme kaydetmesini geciktirecektir. Eğer sevginin karşıtı korku ise, o zaman aynı cinsiyet ilişkilerinin artışının nasıl birçok kişide kolayca korku yaratabileceğini görmek kolaydır. Tarih boyunca insanlar anlamadıkları şeylerden hep korkmuşlardır ve aslında, korku sadece bir anlayış yoksunluğudur. Bu alan (aynı cinsiyet ilişkileri) da bir istisna olmayacak, ama korkuya saplanmış birçok kişi için mükemmel bir gelişim fırsatı olacaktır. Yine de, gerçek şu ki, tüm sevgi ifadeleri herkes için daha yüksek bir sevgi anlayışına yol açtığından korkulacak bir şey yoktur. Olan tüm şey bizim, insan türü olarak, birlik bilinciyle sevginin ifadelerini denemeye başlamamızdır.

Bazıları bakmayı hiç düşünmemiş oldukları bir yerde sevginin daha büyük bir ifadesini bulabilirler; bazıları böyle deneyimlere hiç gereksinim duymayabilirler. Önemli olan kendi gerçeğinizi bulmanız ve başkalarının gerçeklerine de yer ver menizdir. Son tahlilde, hepsi Sevgi’dir.

insanlar aynı cinsiyet çekimlerini iki şekilde deneyimler ler. Biri, bir “Enerji Damgası” yoluyla, diğeri ise kendi “Enerji Matriksleri”nin bir sonucu olarak. Bir “Enerji Damgası” deneyim yoluyla edinilir. Tekâmüli bir perspektiften, bu aslında yaşamın ilk aşamasında ruhsal bir düzeyde belirlenir ve genellikle o ruhun temel yaşam dersiyle doğrudan ilişkilidir. Öte yandan, bir “Enerji Matriksi” insanın enerji donanımının biçimidir. (Bkz. Enerji Matriksi Enerji Damgalan adlı bölüm.) Aynı cinsiyet ilişkilerinde şimdi görmekte olduğumuz artışın enerji damgalarıyla bir ilgisi yoktur, daha çok, bu cinsel yönelime sahip olarak bu dünyaya gelen bireylerle ilgilidir. Bir başka deyişle, bu onların enerji matriksidir.

Bu, karşıt cinsiyet (kadınerkek) ilişkilerinde buna karşılık gelen bir azalma olacağı anlamına gelmez. Genellikle, biz insanlar olarak bir sonraki tekâmül aşamamıza geçerken sevgi ilişkilerinin tüm alanlarında bir artış olacaktır. Tekâmüli bir perspektiften, cinsel ifadenin birçok şeklinde bir artış görmeyi ve koşulsuz sevgiyi yansıtan yeni ilişki biçimleri görmeyi de bekleyin. Bu birçok kişinin kafasını karıştıracaktır, çünkü biz ilişkilerimizi koşulsuz değil, koşullu sevgiye dayandırmaya daha alışkınız. Tüm radikal değişimlerde olduğu gibi, bu değişim sırasında hem kendimize hem de diğerlerine karşı sabır ve anlayış göstermemiz bu geçişi hepimiz için kolaylaştıracaktır. Çoğu spiritüel öğretmenin aksine, ben, yakın gelecekte Perde’nin bu tarafında Yuva’yı yaratmaya yaklaştığımızda cinsel ilişkinin ve birçok şekildeki sevgi ilişkilerinin hepimiz için daha önemli olacağına kuvvetle inanıyorum.

Tazelenme Rüyaları
Bunlar zihnin rüyalarıdır. Belli faaliyetler zihnimizi, dolayısıyla gerçek düşünce süreçlerimizi tazeler. Bu faaliyetler genellikle çok canlı imgelerle dolu olan ve amaçlan beşeri zihnimizi uyarmak ve uyum sağlamaya zorlamak olan rüyalar şeklinde sürekli bir değişimler akışını içerir. Eğer uyandığımızda bu rüyaları hatırlarsak, zihnimiz bellek bankamızı araştmp rüyayı realitemize katmamıza yardımcı olacak gerçekyaşam deneyimlerini bulmaya çalışacaktır. Eğer zihin böyle bir deneyimi bulabilirse, rüya özümsenecek ve sonra, amacım gerçekleştirmiş olduğundan, hızla unutulacaktır. Rüyayla ilişkilendirecek bir yaşam deneyimi bulamadığınız nadir durumlarda, böyle bir rüya bilincinizde canlı bir anı olarak kalacak ve sonra günlük yaşamınızda şu ya da bu biçimde tezahür edebilecektir. Bu rüyalar sadece fiziksel bedenimizi derin bir biçimde etkilemekle kalmaz, tazelenmeyenilenme sürecini de başlatırlar.  1. cansu dedi ki:

    erencan beni seviyormu benle çıkcakmı

  2. cansu dedi ki:

    erencan beni seviyormu benimle çıkacakmı


İsim: *

Mail: *

15 + 9 = ? (İşleminin Sonucu)