SONU YANSITAN BİR BAŞLANGIÇ

Tanrı nın bir başlangıcı ya da sonu olmasa da, Tanrı, kendisini insanlık tarihi içinde, sınırlı bir zaman ve mekânda göstermeyi ve kendisini insanlar tarafından anlaşılabilir kılmayı seçmiştir. Kutsal Kitap, Tanrı nın tüm evreni yaratmasıyla başlar. Tanrı her şeyi yoktan var ederken, Âdem ve Havva’yla özel bir paydaşlık içinde olacağı bir yer tayin etmiştir. Bu yer tarif edilmez güzellikte olan ve Aden diye adlandırılan bahçedir. Bu bahçe, başlangıçta Âdem ve Havva’nın Tanrı yla sahip oldukları tam ve engelsiz paydaşlıklarından aldıkları zevke de evsahipliği etmiştir. Kutsal Kitap Vahiy bölümüyle sona erer, bu bölüm gelecekte olanların resmedildiği bir bölümdür. Vahiy bölümü Yeni Yeruşalim’i, gökten inecek olan harika ve mükemmel bahçeli şehri tanımlamaktadır.

Tarih bir kadın ve erkeğin düğünüyle başlayıp, damat olan Rab İsa Mesih ile gelin olan ve her ulus, her oymak, her dil ve her yaştaki insanların oluşturduğu kendi kilisesi arasında olacak sembolik düğünle sona ermektedir.

Başlangıçta, Yaratılış bölümü Âdem ve Havva’nın Tanrı’ nm temsilcileri olarak Aden Bahçesi ne yerleştirildiklerini ve Vahiy bölümü de İsa yı izleyenlerin O nunla birlikte nasıl egemenlik süreceklerini anlatmaktadır. Kutsal Kitap bir kadın ve bir erkeğin esenlik, sakinlik ve sevinç dolu bir yerde bulunmalarıyla başlayıp, tüm inanlıların daha büyük bir esenlik, sakinlik ve sevinç dolu bir yerde sonsuzluk boyunca bulunmalarıyla son bulmaktadır.

Başlangıç sonu yansıtmaktadır ama aradaki zamanda da büyük mutluluk vardır. Kutsal Kitap ın tanıklığı sadece huzursuzluğumuzun ve tatminsizliğimizin nedenini açıklamakla kalmayıp, bizi Tanrı nın sağlamış olduğu mükemmel çözüme de yönlendirmektedir. İyi haber şudur: esenlik, rahatlık ve aidiyet hissedebileceğimiz, tüm arayışlarımızın sona ereceği bir yer vardır.

h
İsim: *

Mail: *

13 + 2 = ? (İşleminin Sonucu)