SİYONİST DEVLETLER

icerikŞu andaki İsrail’i SİYONİST BİR DEVLET olduğu için tanımamaktadırlar. “Mesih gelmeden önce bir Yahudi vatanından söz edilemez” der. Bu uyarıyı geçmiş yıllarda Talmud’taki Üç Emire dayanarak 13. yy .’da Haham Eliezer, 18.yy.’da Haham Yehonatban Eibshuts gibi Alman hahamlar, İspanyol Haham Ezra ve Yahudi bilgin Rafael Hirsch Yahudi göçmenleri Filistin’e göç konusunda hep uyarmışlardı. Tevrat’tan çıkardıkları kendi yorumlarına göre göre haklıdırlar. Bekledikleri Mesih çıkmadığına göre, bu devlet meşru değil ve Siyonistlerin organize ettiği bir devlettir. Ayrıca bu Mesih yeryüzünde savaş değil, tüm insanlar için bir banş ve huzur dönemi başlatacaktır. Bu durumun farkında olan dindar Yahudiler İran’da yapılan Siyonizm karşıtı toplantılara bile katılmaktadırlar. Siyonizm ve İsrail karşıtı Naturei Karta Yahudileri Hahamı Ahron Cohen, bu konuda neler söylüyor:

“Biz Ortodoks Yahudileri hayatımızı Tevrat’a göre yaşamaya çalışıyoruz. Yahudilik diğer dinler gibi merhametli olmayı ve alçak gönüllülüğü savunan bir din. Bizler günahlarımız nedeniyle Yüce Yaratıcı tarafmdan 2000 yıl önce sürgüne gönderildik ve dünyanın her tarafına dağıldık. Tevrat’ta Yahudilerin Filistin’e döneceği yazıyor ama bu Filistinlileri topraklarından atarak, katlederek olmaz. Bizler günahlarımızdan arınmalıyız ve merhametli olmalıyız.” “Siyonizm’in merhameti yok. Siyonizm, dini terk eden ‘laikulusalcı’ bir grup tarafmdan kuruldu. Bu insanlar Arapları Filistin’den atarak bir devlet kurdular. Bu bizim dinimize aykırı. Başka insanları topraklarından sürmek, katletmek inancımıza aykırı. Siyonist düşünceyi taşıyan İsrail’e bu yüzden karşıyız. Siyonistler, Filistinlilere yaptıkları nedeniyle hiçbir zaman barış yüzü göremeyeceklerdir. “SİYONİZM, ZALİM VE KİBİRLİ BİR KARAKTERE SAHİP” (24.01.2010, timeturk.com)

Bu ara Hıristiyanlara ne oluyor dersek, işin aslı şu olduğu açık; Babil esaretinden sonra Yahudiler, her zorda kaldıklarında Mesih’ten bahseden ayetlere yeni yorumlar vererek, birbirlerine kurtuluş ümidi aşıladıkları ortada. Hz. İsa’dan öncede Roma istilası vardı. Yahudiler yine kurtarıcı Mesih beklentisi içindeydiler. Pavlus bu Mesih anlayışına bütün insanlığın kurtarıcısı gibi, Kabalistik yorumlar katarak yeni bir şekle soktu. Eğer Hz. İsa gerçekten beklenen kurtarıcı Mesih idiyse, Yahudileri Roma esaretinden neden kurtaramadı. Neden Kudüs ve tapmak yakılıp yıkıldı ve Yahudiler 2000 yıl sürecek bir esarete düştüler. Tabi bütün hepsi de Tevrat’la çelişmektedir ve bunu iyi bilen Yahudiler Hz. İsa’mn peşine düşmediler. Bu sebepten Hz. İSA’NIN DİNİ Anadolu’da Yunanlılar arasmda yayıldı. Kilise ise Hz. İsa

Mesih olarak gelecek ve Armagedon savaşı olacak diye hâlâ beklemeye devam etmektedir. Zamanımıza dönük bu kehanetlerin sağlıklı bilgiler olmadığı ortada. İşte bütün bu kehanetlerin gerçekleşmemesi, Tevrat’ta geleceği vaad edilen Mesih kehanetlerini sorgulanmasına yol açacaktır. Aslı çıkmayan peygamberlik sözleri için hükmü verecek biz değiliz. Konu Tevrat konusudur, hükmü Tevrat’a bırakalım:

Ancak, kendisine buyurmadığım bir sözü benim adıma söylemeye kalkışan ya da başka ilahlar adına konuşan peygamber öldürülecektir.’

Bir sözün RAB’den olup olmadığını nasıl bilebiliriz?’ diye düşünebilirsiniz.

Eğer bir peygamber RAB’bin adına konuşur; ama konuştuğu söz yerine gelmez ya da gerçekleşmezse, o söz RAB’den değildir. Peygamber saygısızca konuşmuştur. Ondan korkmayın.” (TevratYasanın Tekrarı18)

Bizden hatırlatması. Kararı Mesih kehanetleri peşine düşen ve dünyamızı bu kehanetleri gerçekleştirmek için felakete sürüklemeye çalışanlara bırakalım. Dileyen hala bunları gerçekleştirmek için, her türlü komployu gerçekleştirmeye çaba harcayabilir. Tanrı göndermiş göndereceğini. Olayları bu kadar zorlarlarsa her çağda bundan öncekiler gibi Mesih olduğunu iddia eden bililerini bulabilirler. Ama kimse bu işe Tanrı’yı karıştırmasın. Tanrı aslı astarı çıkmayan vaadler de bulunmaz. En iyisi bu defteri kapatmak ve boş yere Tanrı’yı kıyamete zorlamamak. Tanrı yaptığı vaadleri geçmişte yerine getirmiş. Gelin dünyayı rahat bırakın. Dünyamızı felakete sürükleyip birilerinin dünyevi emellerine alet olmayın.

Bir önceki yazım: Rüyada kabak görmek
İsim: *

Mail: *

19 + 5 = ? (İşleminin Sonucu)