Sık Kullanılan Astrolojik Terimler

icerikLakshmi Yoga: Lakshmi Hindistan’da zenginlik ve para tanrıçasıdır. Bu yoga haritadaki bir gezegen kombinasyonudur ve muazzam miktarda zenginlik ve para üretir. Temel gereklilik Venüs’ün güç ve yönetim burçları olan Balık, Boğa ya da Terazi burcunda olmasıdır. Diğer gereklilikler yükselen burç ve 9.evi yönetenlerin güçlü olması ya da açı ile bağlanmış olmasıdır.

Nakshatra: Hint astrolojisinde kullanılan 27 adet nakshatra bulunmaktadır. Bunlar 360 derecelik zodyakın 13 derece 20 dakikalık bölümleridir. Zodyakta bulunan, aralarında 30 derece bulunan 12 burç gibi bunların da tanımlayıcı anlamları vardır. Nakshatra “asla bozulmayan şey” anlamına gelir. Sabit yıldızlar ve anlamlarla ilgilidirler. Her gezegen bir nakshatra içinde yer alır.

Nitelikler (Qualities): Öncü, Sabit ve Değişir. Bu özelliklerin her biri zodyakta dört burçta bulunur. Nitelikler gezegenlerin düzenini belirler. Öncü burçlar dört tanedir: Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak aksiyon odaklı burçlardır. Sabit burçlar dört tanedir: Boğa, Aslan, Akrep ve Kova inatçı ve değiştirilemez burçlardır. Değişir burçlar: İkizler, Başak, Yay ve Balık tahmin edilemez ve değişebilir burçlardır.

Paramahansa Yogananda: Doğu felsefesini Amerika’ya getiren ve onu Batı felsefesi ile birleştirerek Self Realization

Fellovvship (SFSKendini Gerçekleştirme Kardeşliği) organizasyonunu kuran Hintli guru.

Parivartana Yoga: Karşılıklı etki, iki gezegenin birbirlerinin burcunda yer alması.

Rahu: Ay’ın kuzey düğümü. Ay Güneş’in yörüngesini yukarıya doğru kesmesi. Rahu’ya ejderhanın başı adı verilir çünkü maddi dünyaya olan düşkünlüğümüzü temsil eder.

Sabit gezegen (Stationary Planet): Diğer gezegenler hareketlerine devam ederken hareket etmiyormuş gibi gözüken gezegen. Bir gezegen gerileme döneminin başmda ve sonunda hareketsiz hale gelir. Bir gezegen geri gitmeye başlamadan önce ileri doğru hareketten geriye doğru harekete geçmek için yavaşlar. Aynı şekilde, geriye doğru hareketten ileriye doğru harekete geçilirken de duruyor gibi gözükür. Yani bir gezegenin gerileme döneminde hareketsiz olduğu iki nokta söz konusudur, bunlardan birincisi Sabit Geri, diğeri Sabit îleri’dir.

Seçimsel Astroloji (Electional Astrology): Belli bir olayın başlangıç zamanım en yüksek başarıyı sağlayacak gün ve zaman şeklinde belirlemek. Evlilik, sözleşme imzalanması, bir işe başlangıç yapılması, ev satm almması, ameliyat ve yolculuk gibi belli olaylar için en iyi gün ve saatin belirlenmesi amacıyla astrologlara danışılır.

Shiva: Koruyucu olarak bilinen Hint tanrısı. Maya’yı ya da bu dünyaya ilişkin yanılsamayı yok ettiği için “Yok Edici” olarak adlandırılır.

Sosyal Gezegenler (Social Planets): Jüpiter ve Satürn belli bir zamanda hangi burçta yer aldıklarına ve diğer gezegenler ile olan açılarına göre yeryüzündeki toplumsal iklimi temsil ederler.

Transit (Transit): Gezegenlerin doğum haritası oluşturulurken gökyüzünde sürekli hareketleri. Hareket eden gezegenlerin açıları doğum haritalarından gelecekte olacaklar hakkında ipuçları elde edilmesini sağlar.

İVikonal Evler: I.ev, 5.ev ve 9.ev. Bunlar şans ve baht ile ilgili evlerdir ve kişiye bolluk, zenginlik getirir. Trikonal yani üçgensel admm verilmesinin nedeni bu evlerin birbirlerine 120 derece açı yapmasıdır.

Tropik Astroloji (Tropical Astrology): Batı astrolojisinde kullanılan hesaplama sistemi. Güneşin mevsimlere göre hareketine dayalıdır. Zodyakın başlangıç noktası bahar dönencesine uygun olarak 0 derece Koç burcunda olacak şekilde kalır.

Tutulmalar (Eclipses): Güneş ve Ay’ın, ay düğümleri ile (Rahu ve Ketu) aynı hizaya gelmesi. Güneş tutulması Yeni Ay’m olduğu, Rahu ya da Ketu’nun onlarla birleşmediği durumdur. Ay tutulması ise Dolunay’m Rahu ya da Ketu ile aynı hizaya gelmesidir. Güneş tutulmaları altı ay arayla yılda iki kere gerçekleşir. Büyük olaylarm tahmininde kullanılır.

Üçgen (Trine): Rahatlık ve konforu öne çıkaran, en olumlu açıdır. İki gezegenin birbirlerine 120 derece açı ile bağlanmasıdır. Gezegenler birbirlerine 5 ve 12 yer mesafededir.

Yararlı gezegenler (Benefics): Doğal yararlı gezegenler, olumlu sonuçlara neden olurlar. Jüpiter, Venüs ve Merkür’dür. Ay, dolunaya yaklaştığı zamanlarda yararlı hale geiir.

Yarı Altmış (Semi Sextile): Aralarında 30 derece mesafe olan, hafif uyumsuz açı. Zodyak çarkında 2. ve 12. burç arasındaki açı.

Yoga: Birleşme anlamına gelir ve bir haritada yer alan tüm birleşmeler gezegenlerin bir araya gelmesi ile ilişkilidir ve onların kombinasyonları belli etkiler doğurur.

Yönetici Burç (Sign of Rulership): Bir burcu yöneten gezegenin o burçta olması. Güneş’in Aslan burcunda, Ay’ın Yengeç burcunda, Venüs’ün Boğa ya da Terazi burcunda, Merkür’ün İkizler ya da Başak burcunda, Mars’m Koç ya da Akrep burcunda, Jüpiter’in Yay burcunda, Satürn’ün Oğlak ya da Koç burcunda olması.

Yönetici gezegen (Ruler): Her burcu yöneten bir gezegen vardır. Her gezegen iki burcu yönetir, sadece Güneş ve Ay birer burç yönetir. Her gezegen yönettiği burçlara benzer özellikler taşır, örneğin Mars’m Koç ve Akrep burçlarını yönetiyor olması Mars’m özelliklerinin yönettiği burçlara benzer olması anlamına gelir. Mars enerji ve ateşi yönetir, Koç ve Akrep de son derece ateşli ve enerjik burçlardır. Bir evde yer alan burç, o evin o burcun gezegeni tarafından yönetileceği anlamına gelir. Eğer Koç burcu 3.evdeyse Mars 3.evi yönetir.

Yükselen (Ascendant ASC): Kişinin doğum saati ve doğum yerinde (ya da bir olaym başlangıcında) Doğu ufkunda yükselmekte olan Zodyak burcu ve onun derecesi. 1. ev ile ilgilidir.

Zararlı (Malefic): Zorluk ya da kötü sonuçlara yer alan gezegen, Mars, Satürn, Rahu, Ketu ve Güneş.

Zıtlık (Opposition): Birbirinden 180 derece uzak iki gezegen. Zodyakta zıt burçlarda yer alırlar. Bu gezegen açısı nedeniyle ortaya çıkan olayların stabilize edilmesi için denge noktasının bulunması gerekir. Gezegenler birbirinden 7 burç uzaklıktadır.

Zodyak (Zodiac): Hayvan grubu anlamına gelen Yunanca kelime. Ekliptik yörüngenin her iki tarafında yer alan yaklaşık 8 derecelik bir banttır. Gezegenler bu bant boyunca hareket eder. Zodyak yakınlarında bulunan takımyıldızlarının ismini taşıyan 12 bölümden (burç) oluşur. Astrolojik ilimler ve mitoloji açısından zengin olan takımyıldızları gökyüzündeki bu bölümlere kendi isimlerini vermiştir.
İsim: *

Mail: *

15 + 3 = ? (İşleminin Sonucu)