Her Şeye Cevabı Olan Tepkisel Benlik

images (2)Kural olarak içsel kimliğimiz ne kadar tepkisel hale gelirse, hayat o kadar anlamını kaybeder. Ciddi bir kimlik arayışıyla bir anda ergenliğe geçiyoruz ve ne olmak istediğimize mümkün olan en kısa zamanda karar vermek zorunda bırakılıyoruz. Oysa bir zaman sonra, ortaya çıkan kimliğin çok az bir özgürlüğe sahip ve daha çok benliği kısıdayıcı bir hapishane olduğunu görüyoruz.

SQ, anlam arayışıdır ve anlam, hayatın büyük resmindeki yüksek değerler ile bağlantı kurma şeklimizdir. Yaşımızla, şu anda yaptığımız konuşmayla, sürüp giden kavgamızla…vb ilgili olsun ya da olmasın tam da şu andaki gerçek durumumuzu vurgulayan “Doğal kanunlar” ve “yüksek değerler” e değinmekteyim kitapta. Anlam dediğimiz yüksek hakikate ulaşma duygusudur. Anlam, kendisinin eşlik ettiği içsel bir psikolojiye ve bir bütün olma duygusuna sahiptir. Manevi ve duygusal özelliklerimizi yüreklendirir, depresyonu ve stresi azaltır.

Bir sebep bulup, bunu “büyük resim için yapıyorum” ya da “gelecek nesiller için fırsatlar yaratmak istediğim için yapıyorum” ya da “çünkü bu dünyada bir farklılık yapmak istiyorum” demek mantıklı olabilir. Ancak eğer bunu benlik özümüzden değil de kendisini her daim hak lı çıkarmaya çalışan tepkisel benliğimizden yola çıkarak söylüyorsak bunun hiçbir anlamı olmayacaktır.

Afrika’da yaşayan çocukların içler acısı durumunu gözler önüne seren reklamlar, bizim tepkisel davranmamıza ve bir an için de olsa bu konuda bir şeyler yapmak istememize sebep olabilirler. Ruhsalı zekâya göre tepki gösterdiğimiz seviye ile problemin ortaya çıkış seviyesi aynıdır. Einstein’ın da dediği gibi ‘Bir problem onu ortaya çıkaran zekâ düzeyiyle çözülemez.’ SQ her tür kolay tepkinin karşısmda dır, bu kötü durumun sebeplerini tam olarak anlamaya çalışır ve sorunu içselleştirir, ancak bundan sonradır ki sorunun anlamına ermeye çalışır. Çocuklar bu dünyada zarar görüp acı çekiyorlar ne demek? Bu meseleyi anlamaya çalışmanın bana ve hayatıma ne gibi bir katkısı olabilir?

Yedi basamağı açıklarken göreceğimiz gibi, SQ’nun tepki göstermesinin sebebi çocukların içler acısı durumunu fark etmesi değildir. Daha derinlerde yatan ve de çok gerilerden gelen sebepleri gördüğü için tepki verir. Bu durumun ortaya çıkmasının sebebi nedir? Bu olay benim de içinde yaşamakta olduğum aynı dünyada meydana geldiğine göre daha önce neden dikkatimi çekmemişti?
İsim: *

Mail: *

16 + 4 = ? (İşleminin Sonucu)